Λειτουργεί φόρουμ με χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ στην ακόλουθη διεύθυνση:

THMMMY.GR

Θα βρείτε λεπτομέρειες και οδηγίες εγγραφής στην παραπάνω διεύθυνση.