Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

   Προκήρυξη

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

    Προκήρυξη

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών

    Προκήρυξη

(Ανακοινοποιήσεις στο ορθό: 25/5/2021)