Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3255/15.09.2017 περί τρόπου διεξαγωγής εκλογών

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

– Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

– Τομέας Τηλεπικοινωνιών