Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των επιλεγέντων στο ΔΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014-2015

Από την Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ,

Σαββίδου Ειρήνη

(2310/996023)