Κύρια φροντίδα των στελεχών του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Σε αυτό μας υποχρεώνει ιδιαίτερα και το υψηλό επίπεδο των νέων που επιλέγουν να σπουδάσουν στο ΤΗΜΜΥ. Από την άλλη μεριά, τα στελέχη του Τμήματος έχουν την ευτυχία να συνεργάζονται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με πληθώρα εξαιρετικών νέων συνεργατών, προερχομένων από τις τάξεις των φοιτητών μας, και όλοι μαζί να ανυψώνουν διαρκώς το κύρος του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Ηλεκτρολογία είναι μια επιστημονική περιοχή που σήμερα εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Για να μη χαθεί κάποιος στον λαβύρινθο των εξελίξεων και να τις παρακολουθεί με άνεση, πρέπει να διαθέτει στέρεο υπόβαθρο επιστημονικών γνώσεων. Αυτό είναι και ένα από τα κυριότερα μελήματα των στελεχών του ΤΗΜΜΥ: ο εφοδιασμός των φοιτητών μας με στέρεες βασικές γνώσεις.

Οι σπουδές στο ΤΗΜΜΥ είναι σκληρές και απαιτούν σοβαρή προσπάθεια από τους φοιτητές του. Το αντίδωρο για αυτήν την προσπάθεια είναι η συγκρότηση μιας στιβαρής επιστημονικής προσωπικότητας και η απόκτηση του αισθήματος αυτάρκειας και αυτοδυναμίας. Προσόντα ικανά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων και των δυσκολιών που προβάλλει γενικώς η ζωή.

Η Ηλεκτρολογία είναι πολυσχιδής επιστήμη, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του ΤΗΜΜΥ να μπορούν να σταδιοδρομήσουν και σε πολλά άλλα επαγγελματικά πεδία, εκτός από τα στενά ηλεκτρολογικά. Για παράδειγμα, σταδιοδρομούν στη μουσική, στο θέατρο και σε άλλες τέχνες, στη βιοϊατρική τεχνολογία και την ιατρική πληροφορική, στα μαθηματικά και ιδιαίτερα στη φυσική. Και είναι από πολλά χρόνια γνωστή η τεράστια συμβολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών στην εξέλιξη της φυσικής.

Μέσα στο ραγδαία εξελισσόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον προσπαθούμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις από κοντά ή ακόμη και να τις προωθούμε.