Τα μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος υποστηρίζονται ηλεκτρονικά από τις πλατφόρμες “ethmmy” και “emaster”. Πρόκειται για ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που αναπτύχθηκαν από ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και επιτρέπουν σημαντικές λειτουργίες που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ηλεκτρονική εγγραφή σε μάθημα
  • Πρόσβαση σε υλικό μαθήματος
  • Οργάνωση εργαστηρίων
  • Δηλώσεις εργαστηρίων
  • Διεξαγωγή ασκήσεων
  • Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε λειτουργίες, ανάλογα με τους ρόλους των χρηστών

Δικαίωμα εγγραφής στις πλατφόρμες έχουν οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος. Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες “ethmmy” και “emaster” ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://alexander.ee.auth.gr/