Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν 2 νησίδες Η/Υ.

 

1. Νησίδα Η/Υ “Βεργίνα” Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργεί καθημερινά 09:00-15:00

Υπεύθυνος:

Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης (+302310994379)

email: pstriant(at)auth.gr

Διεύθυνση:

Κτίριο Ε13 – Ισόγειο, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

 2. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργεί καθημερινά 08:30-13:30

Υπεύθυνος:

Σιμιτσής Λάζαρος (+302310996310)

emailsimitsis(at)eng.auth.gr

Διεύθυνση:

Κτίριο Δ – Ισόγειο, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα