Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργούν 2 νησίδες Η/Υ.

1. Νησίδα Η/Υ “Βεργίνα” Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διεύθυνση:

Κτίριο Ε13 – Ισόγειο, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2. Νησίδα Η/Υ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λειτουργεί καθημερινά 09:00-15:00

Υπεύθυνος:

Σιμιτσής Λάζαρος (+302310996310)

Διεύθυνση:

Κτίριο Δ – Ισόγειο, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

email:

simitsis(at)eng.auth.gr