Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ εμφανίζονται ακολούθως:

Ανακοινώσεις Τμήματος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας Φοιτητών

Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων

ΑΠΘ Webmail

eLearning ΑΠΘ

 

Foreign Students Links

 Αντίστοιχα Τμήματα (υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής)

Ομοειδή Τμήματα

Ινστιτούτα