Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι για τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ εμφανίζονται ακολούθως:

Ανακοινώσεις Γραμματείας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας Φοιτητών

Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων

Εγνατία Webmail

ΑΠΘ Webmail

eTHMMY

eMASTER

Σύνδεσμοι για αλλοδαπούς φοιτητές

Auth in the World – International

Σύνδεσμοι προς άλλα Τμήματα

Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Ελλάδα

Αντίστοιχα Τμήματα (υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής)

Ομοειδή Τμήματα


Τμήματα Πληροφορικής στην Ελλάδα


Ινστιτούτα