Βρείτε πληροφορίες, σχετικά με την διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, στα ακόλουθα αρχεία:

Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα Πρότασης

Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Υπόδειγμα έκθεσης περάτωσης