Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (γνωστικό αντικείμενο, σπουδές)
Δημουλιάς Χάρης
(Καθηγητής) Ηλεκτρική Ενέργεια-Ποιοτητα Ισχύος
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1984.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1991.
Λαμπρίδης Δημήτριος
(Καθηγητής)Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1981.
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989.
Λιτσαρδάκης Γεώργιος
(Καθηγητής) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
Πτυχίο Φυσικής, A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1985,
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989.
Μαδεμλής Χρήστος
(Καθηγητής) Ηλεκτρικές Μηχανές
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1987.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997.
Μικρόπουλος Παντελής
(Καθηγητής) Υψηλές Τάσεις
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1991.
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995.
Μπακιρτζής Αναστάσιος
(Kαθηγητής)Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΕΜΠ, Αθήνα 1979,
MSc in Electrical Eng, Georgia Intitute of Technology, USA, 1981,
PhD in Electrical Eng, Georgia Intitute of Technology, USA, 1984.
Παπαγιάννης Γρηγόριος
(Καθηγητής) Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1979.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997.
Μπίσκας Παντελής
(Αναπληρωτής Καθηγητής)Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 1999
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2003
Αλεξιάδης Μηνάς
(Επίκουρος Καθηγητής)Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, 1994
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, 2003
Ανδρέου Γεώργιος
(Επίκουρος Καθηγητής)Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2000
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2006
Τσοβίλης Θωμάς
(Επίκουρος Καθηγητής)Υψηλές Τάσεις
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2005
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2010
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τολίδης Αστέριος Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Καπράρα Αθηνά Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, 1998
ΜΔΕ Ιατρικής Πληροφορικής, Τμ. Ιατρικής ΑΠΘ, 2001
Γραμματεία Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δάφνη Όλια (ΕΤΕΠ) 2310-996316