Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (γνωστικό αντικείμενο, σπουδές)
Κλούβας Αλέξανδρος
(Καθηγητής)Πυρηνική Τεχνολογία
Πτυχίο Φυσικής, Παν. Αθηνών 1979,
DEA in Atomic and Nuclear Physics, Univ. of Claude Bernard Lyon, FR,1980,
Doc in Atomic and Nuclear Physics, Univ. of Claude Bernard Lyon, FR, 1982,
Doc d’Etat in Atomic and Nuclear Physics,Univ.of Claude Bernard Lyon, FR, 1985.
Λαμπρίδης Δημήτριος
(Καθηγητής)Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1981.
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989.
Λιτσαρδάκης Γεώργιος
(Καθηγητής) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
Πτυχίο Φυσικής, A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1985,
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989.
Μικρόπουλος Παντελής
(Καθηγητής) Υψηλές Τάσεις
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1991.
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995.
Μπακιρτζής Αναστάσιος
(Kαθηγητής)Σχεδιασμός και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΕΜΠ, Αθήνα 1979,
MSc in Electrical Eng, Georgia Intitute of Technology, USA, 1981,
PhD in Electrical Eng, Georgia Intitute of Technology, USA, 1984.
Παπαγιάννης Γρηγόριος
(Καθηγητής) Μεταβατικές Διατάξεις στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1979.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997.
Δημουλιάς Χάρης
(Αναπληρωτής Καθηγητής) Συστήματα Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρονικά Ισχύος
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1984.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1991.
Μαδεμλής Χρήστος
(Αναπληρωτής Καθηγητής) Ηλεκτρικές Μηχανές
Δίπλ. Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1987.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997.
Μπίσκας Παντελής
(Αναπληρωτής Καθηγητής)Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 1999
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2003
Χατζηαθανασίου Βασίλειος
(Αναπληρωτής καθηγητής) Θερμικά Προβλήματα στην Παραγωγή, μεταφορά και χρήση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1978.
Διδακτορικό Δίπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1989.
Ανδρέου Γεώργιος
(Επίκουρος Καθηγητής)Παραγωγή, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2000
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2006
Τσοβίλης Θωμάς
(Επίκουρος Καθηγητής)Υψηλές Τάσεις
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2005
Α.Π.Θ., ΤΗΜΜΥ, Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, 2010
Αλεξιάδης Μηνάς
(Λέκτορας)Συστήματα Διανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, 1994
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΑΠΘ, 2003
Καδή Στυλιανή
(Λέκτορας)Πυρηνική Τεχνολογία
Δίπλ. Φυσικού, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1981.
Διδακτορικό Διπλ., Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ., Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995.
Βοηθοί – Επιστημονικοί συνεργάτες
Βασιλείου Τάκης
(Επιστημονικός συνεργάτης)
Δίπλ. Ηλεκτρολόγου μηχ., ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 1981.
Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Πλουμής Νικόλαος  
Γραμματεία Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δάφνη Όλια (ΕΤΕΠ) 2310-996316