(Τελευταία Ενημέρωση, Φεβρουάριος 2019)

 1. Σε Διεθνή Περιοδικά

 

1.103 C. K. Simoglou, E. A. Bakirtzis, P. N. Biskas, and A. G. Bakirtzis, “Probabilistic evaluation of the long-term power system resource adequacy: The Greek case,” Energy Policy, Vol. 117, pp. 295-306, Jun. 2018. (doi: 10.1016/j.enpol.2018.02.047)
1.102 E. A. Bakirtzis, C. K. Simoglou, P. N. Biskas, D. P. Labridis, and A. G. Bakirtzis, “Storage management by rolling stochastic unit commitment for high renewable energy penetration,” Electric Power Systems Research, , Vol. 158, pp. 240-249, Mmm. 2018. (doi: 10.1016/j.epsr.2017.12.025)
1.101 N.G. Paterakis, M.Gibescu, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “A Multi-Objective Optimization Approach to Risk-Constrained Energy and Reserve Procurement Using Demand Response”,  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. XX, No. X, pp. XXX-XXX, Mmm. 2018. (doi: 10.1109/TPWRS.2017.2785266) – IEEE Early Access
1.100 K.I. Sgouras, D.I. Dimitrelos, A.G. Bakirtzis, D.P. Labridis, “Quantitative Risk Management by Demand Response in Distribution Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. XX, No. X, pp. XXX-XXX, Mmm. 2018. (doi: 10.1109/TPWRS.2017.2728610) – IEEE Early Access
1.99 P.N. Biskas, I.G. Marneris, D.I. Chatzigiannis, C.G. Roumkos, A.G. Bakirtzi and A. Papalexopoulos, “High-level design for the compliance of the Greek wholesale electricity market with the Target Model provisions in Europe”, Electric Power Systems Research, Vol. 152, pp. 323-341, Nov. 2017.
1.98 I.G. Marneris, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Stochastic and Deterministic Unit Commitment Considering Uncertainty and Variability Reserves for High Renewable Integration”, Energies 2017,  10(1), 140. (doi:10.3390/en10010140)
1.97 N.G. Paterakis, A.A. Sanchez de la Nieta, A.G. Bakirtzis, J. Contreras, J.P.S. Catalao, “Effect of Risk Aversion on Reserve Procurement with Flexible Demand Side Resources from the ISO Point of View”,  IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 8, No. 3, pp. 1040-1050, Jul.  2017. (doi: 10.1109/TSTE.2016.2635099)
1.96  A.V. Ntomaris; A.G. Bakirtzis, “Optimal Bidding of Hybrid Power Stations in Insular Power Systems”,  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 32, No. 5, pp. 3782-3793, Sep.  2017.  (doi: 10.1109/TPWRS.2016.2632971)
1.95 Nilufar Neyestani, Maziar Y. Damavandi, Miadreza Shafie-khah, Anastasios G. Bakirtzis and Joao P. S. Catalao, “Plug-in Electric Vehicles Parking Lot Equilibria with Energy and Reserve Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 32, No. 3, pp. 2001-2016, May  2017. (doi: 10.1109/TPWRS.2016.2609416)
1.94 S.I. Vagropoulos, G.A. Balaskas and A.G. Bakirtzis,  “An investigation of plug-in electric vehicles charging impact on power systems scheduling and energy costs”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 32, No. 3, pp. 1902-1912, May  2017. (doi: 10.1109/TPWRS.2016.2609933)
1.93  Nikolaos G. Paterakis; Ozan Erdinç; Iliana N. Pappi; Anastasios G. Bakirtzis; João P. S. Catalãao, “Coordinated Operation of a Neighborhood of Smart Households Comprising Electric Vehicles, Energy Storage and Distributed Generation”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 7, No. 6, pp. 2736-2747 Nov.  2016. (doi: 10.1109/TSG.2015.2512501)
1.92 D.I Chatzigiannis, G.A. Dourbois, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “European day-ahead electricity market clearing model”,  Electric Power Systems Research, Vol. 140, pp. 225-239, Nov. 2016.
1.91  Andreas V. Ntomaris; Anastasios G. Bakirtzis, “Stochastic Scheduling of Hybrid Power Stations in Insular Power Systems With High Wind Penetration”, IEEE Transactions on Power Systems,  Vol. 31,  No. 5,  pp.3424-3426, Sep. 2016.  (doi: 10.1109/TPWRS.2015.2499039)
1.90  N. Paterakis, A Tascıkaraoglu, O. Erdinc,  A. Bakirtzis, J. Catalao, “Assessment of Demand-Response-Driven Load Pattern Elasticity Using a Combined Approach for Smart Households,” IEEE Transactions on  Industrial Informatics,  Vol.12,  No.4,  pp.1529-1539, Aug. 2016.   (doi: 10.1109/TII.2016.2585122)
1.89 S.I. Vagropoulos, E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis and J.P.S. Catalão,  “ANN-based scenario generation methodology for stochastic variables of electric power systems”, Electric Power Systems Research, Vol. 134, pp. 9-18, May 2016. (doi:10.1016/j.epsr.2015.12.020)
1.88 S.I. Vagropoulos, D.K. Kyriazidis and A.G. Bakirtzis, “Real-time charging management framework for electric vehicle aggregators in a market environment”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 7, No. 2, pp. 948-957, Mar.  2016. (doi: 10.1109/TSG.2015.2421299)
1.87 E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Optimal Offering Strategy of a Virtual Power Plant: A Stochastic Bi-level Approach”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 7, No. 2, pp. 794-806, Mar.  2016. (doi: 10.1109/TSG.2015.2419714)
1.86 N.G. Paterakis, A. Mazza, S.F. Santos, O. Erdinc, G. Chicco,  A.G. Bakirtzis,J.P.S. Catalao, “Multi-Objective Reconfiguration of Radial Distribution Systems Using Reliability Indices,” IEEE Transactions on Power Systems,  Vol.31,  No.2,  pp.1048-1062, Mar. 2016.  (doi: 10.1109/TPWRS.2015.2425801)
1.85 C. K. Simoglou, E. A. Bakirtzis, P. N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration”, Renewable Energy, Vol. 86, No. C, pp. 1308-1316, Feb. 2016. (DOI: 10.1016/j.renene.2015.09.064)
1.84  N. Paterakis, O. Erdinc,  A. Bakirtzis, J. Catalao, “Optimal Household Appliances Scheduling under Day-Ahead Pricing and Load-Shaping Demand Response Strategies,” IEEE Transactions on  Industrial Informatics,  Vol.11,  No.6,  pp.1509-1519, Dec. 2015.   (doi: 10.1109/TII.2015.2438534)
1.83 E.A. Bakirtzis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, “Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration”, Electric Power Systems Research, Vol. 128, pp. 90-99, Nov. 2015
1.82 O. Erdinc, N.G. Paterakis, I.N. Pappi, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “A new perspective for sizing of distributed generation and energy storage for smart households under demand response”, Applied Energy, Vol. 143, pp. 26-37, April 2015.
1.81 N.G. Paterakis, O. Erdinc, J.P.S. Catalão, A.G. Bakirtzis , “Load-Following Reserves Procurement Considering Flexible Demand-Side Resources under High Wind Power Penetration,”  IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 30, No. 3, pp. 1337-1350, May  2015.
1.80 O. Erdinc, N.G. Paterakis, T.D.P. Mendes, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalao, “Smart Household Operation Considering Bi-Directional EV and ESS Utilization by Real-Time Pricing-Based DR “, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 6, No. 3, pp. 1281-1291, May  2015.
1.79 N.G. Paterakis, O. Erdinc, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalao, “Qualification and Quantification of Reserves in Power Systems Under High Wind Generation Penetration Considering Demand Response”, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 6, No. 1, pp. 88-103, Jan.  2015.
1.78 C.K. Simoglou, E.G. Kardakos, E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, S.I. Vagropoulos, A.V. Ntomaris, P.N.Biskas, A Gigantidou, E.J. Thalassinakis, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 38, pp.415-427, Oct. 2014.
1.77 E. G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Optimal Bidding Strategy in Transmission-Constrained Electricity Markets”, Electric Power Systems Research, Vol. 109, pp. 141-149, Apr. 2014.
1.76 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, S.I. Vagropoulos and A.G. Bakirtzis, “Electricity Market Models and RES Integration: The Greek Case”, Energy Policy, Vol. 67, pp. 531-542, Apr. 2014.
1.75 E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, D.P Labridis and A.G. Bakirtzis, “Multiple Time Resolution Unit Commitment for Short-term Operations Scheduling under High Renewable Penetration”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 29, No. 1, pp. 149-159 Jan. 2014.
1.74 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis and A.G. Bakirtzis, “European Electricity Market Integration with Mixed Market Designs – Part II: Solution Algorithm and Case Studies”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 29, No. 1, pp. 466-475, Jan. 2014.
1.73 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis and A.G. Bakirtzis, “European Electricity Market Integration with Mixed Market Designs – Part I: Formulation”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 29, No. 1, pp. 458-465, Jan. 2014.
1.72 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis and A.G. Bakirtzis, “Market Coupling Feasibility between a Power Pool and a Power Exchange,” Electric Power Systems Research, vol. 104, pp. 116-128, Nov. 2013.
1.71 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, G. Dourbois and A.G. Bakirtzis, “European Market Integration with Mixed Network Representation Schemes”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 4, pp. 4957-4967, Nov. 2013.
1.70 S.I. Vagropoulos and A.G. Bakirtzis, “Optimal Bidding Strategy for Electric Vehicle Aggregators in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 4, pp. 4031-4041, Nov. 2013.
1.69 E. G. Kardakos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Short-Term Electricity Market Simulation in Pool-Based Multi-Period Auctions”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 3, pp. 2526-2535, Aug. 2013.
1.68 H. Pousinho, J. Contreras, A.G. Bakirtzis and J.P.S. Catalao, “Risk-Constrained Scheduling and Offering Strategies of a Price-Maker Hydro Producer under Uncertainty”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 1879-1887, May 2013.
1.67 C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a dominant power company in electricity markets”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, no. 1, pp. 640-649, Dec. 2012.
1.66 C.K. Simoglou, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Optimal Self-Scheduling of Thermal Units during Commissioning”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, No. 1, pp. 181-188, Feb. 2012.
1.65 C.G. Baslis and A.G. Bakirtzis, “Mid-Term Stochastic Scheduling of a Price-Maker Hydro Producer with Pumped Storage”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 26, No. 4, pp. 1856-1865, Nov. 2011.
1.64 P.N. Biskas, A. Tsakoumis, A.G. Bakirtzis, A. Koronides and J. Kabouris, “Transmission loss allocation through zonal aggregation”, Electric Power Systems Research, Vol. 81, No.10, pp.1973-1985, Oct. 2011.
1.63 A.S. Bouchouras, G.T. Andreou, D. P. Labridis and A.G. Bakirtzis, “Selective Automation Upgrade in Distribution Networks Towards a Smarter Grid”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 1, No. 3, pp. 278-285, Dec. 2010.
1.62 Simoglou C.K., Biskas P.N. and Bakirtzis A.G., “Optimal Self-Scheduling of a Thermal Producer in Short-Term Electricity Markets by MILP”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, No. 4, pp. 1965-1977, Nov. 2010.
1.61 Marinakis A., Bakirtzis A.G. and Van Cutsem T., “Energy and Transmission Allocation in the presence of Overlapping Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 25, No. 3, pp. 1402-1414, Aug. 2010.
1.60 A.S. Bouchouras, D. P. Labridis and A.G. Bakirtzis, “Cost/worth assessment of reliability improvement in distribution networks by means of artificial intelligence”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 32, No.5, pp.530-538, Jun. 2010.
1.59 C.G. Baslis, S.E. Papadakis and A.G. Bakirtzis, “Simulation of Optimal Medium-Term Hydro-Thermal System Operation by Grid Computing”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 24, No. 3, pp. 1208-1217, Aug. 2009.
1.58 N.P. Ziogos and A.G. Bakirtzis, “Analysis of a yearly multi-round, multi-period, multi-product transmission rights auction “, Electric Power Systems Research, Vol. 78, No.3, pp.464-474, Mar. 2008.
1.57 A.G. Bakirtzis, N.P. Ziogos, A.C. Tellidou and G.A. Bakirtzis, “Electricity Producer Offering Strategies in Day-Ahead Energy Market with Step-Wise Offers”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp. 1804-1818, Nov. 2007.
1.56 A.C. Tellidou and A.G. Bakirtzis, “Agent-Based Analysis of Capacity Withholding and Tacit Collusion in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp. 1735-1742, Nov. 2007.
1.55 P.N. Biskas, N.P. Ziogos and A.G. Bakirtzis, “Analysis of a monthly auction for financial transmission rights and flow-gate rights”, Electric Power Systems Research, Vol. 77, No.5-6, pp.594-603, Apr. 2007.
1.54 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large mutliarea power systems”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol. 153, No. 1, pp. 99-105, Jan. 2006.
1.53 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis and V. Petridis, “Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol. 153, No. 1, pp. 16-24, Jan. 2006.
1.52 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, N.I. Macheras and N.K. Pasialis, “Decentralized Implementation of DC Optimal Power Flow on a Network of Computers”, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 1, pp. 25-33, Feb. 2005.
1.51 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralised security constrained DC-OPF of interconnected power systems”, IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution, Vol. 151, No. 6, pp. 747-754, Nov. 2004.
1.50 V.P. Goudis and A.G. Bakirtzis, “Efficient Determination of Cournot Equilibria in Electricity Markets”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 4, pp. 1837-1844, Nov. 2004.
1.49 C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, J.B. Theocharis and V. Petridis, “A Genetic Algorithm Approach to the Hydrothermal Coordination Problem”, IEEE Transactions on Power Systems, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 3, pp. 1356-1364, Aug. 2004.
1.48 I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “A Solution to the Unit Commitment Problem using integer-coded Genetic Algorithm”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 2, pp. 1165-2272, May 2004.
1.47 V.P. Gountis and A.G. Bakirtzis, “Bidding Strategies for Electricity Producers in a Competitive Electricity Marketplace”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 19, No. 1, pp. 356-365, Feb. 2004.
1.46 A.G. Bakirtzis and P. Biskas, “A Decentralized Solution to the DC-OPF of Interconnected Power Systems”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 3, pp. 1007-1013, Aug. 2003.
1.45 S.E. Papadakis, J.B. Theocharis and A.G. Bakirtzis, “A load curve based fuzzy modeling technique for short-term load forecasting”, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 135, Iss. 2, pp. 279-303, April 2003.
1.44 I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “Network-Constrained Economic Dispatch using real-coded Genetic Algorithm”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 18, No. 1, pp. 198-205, Feb. 2003.
1.43 A.G. Bakirtzis and P. Biskas, “Decentralized DC Load Flow and Applications to Transmission Management”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol. 149, No. 5, pp. 600-606, Sep. 2002.
1.42 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol.149, No. 4, pp. 432-438, Jul. 2002.
1.41 A. Bakirtzis, P. Biskas, C. Zoumas and V. Petridis, “Optimal Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 2, pp. 229-236, May 2002.
1.40 A.G. Bakirtzis, Y.H. Kim and A.P. Meliopoulos “Monte Carlo Simulation for Evaluating Retail Wheeling Effects”, Electric Power Systems Research, Vol. 60, No.3, pp.137-144, Jan. 2002.
1.39 D. Reichelt, M. Hoeckel, A. Bakirtzis, S. Banales, S. Charousset, B. Mo, A. Jhutti, J. Rincon, L. Soeder, U. Stribaek, “Portfolio and Risk Management for Power Producers and Traders in an Open Market”, ELECTRA No 199, pp. 54-63, Dec. 2001.
1.38 V. Petridis, A. Kehagias, L. Petrou, A. Bakirtzis, S. Kiartzis and H. Panagiotou, “A Bayesian Multiple Models Combination Method for Time Series Prediction”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, Vol. 31, pp. 69-89, 2001.
1.37 A. Bakirtzis, P. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris and M. Efstathiou, “Comparison of Two Methods for Long-Run Marginal Cost Based Transmission Use-of-System Pricing”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol. 148, Iss. 5, pp. 477-481, Sept. 2001.
1.36 A. G. Bakirtzis, “Aumann-Shapley Transmission Congestion Pricing”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 21, No. 3, pp. 67-69, March 2001.
1.35 A.G. Bakirtzis, C. Zoumas, “Lambda of the Lagrangian Relaxation Solution to the Unit Commitment Problem”, IEE Proceedings – Generation Transmission and Distribution, Vol. 147, Iss. 2, pp.131-136, March 2000.
1.34 P. A. Mastorocostas, J. B. Theocharis, S. J. Kiartzis, A. G. Bakirtzis ” A Hybrid Fuzzy Modeling Method for Short-term Load Forecasting of Power Systems”, Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 51, Iss. 3-4, pp. 221-232, January 2000.
1.33 M. Matos, V. Miranda, M. Proenca, P.S. Hang, J.L. Pinto, G. Contaxis, M. Papadopoulos, A. Vlachos, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis,  “Economic operation of Isolated Networks with Wind Power”, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, pp. 89-105, 1999.
1.32 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, J.A. Pecas Lopes, M. Matos, G. Kariniotakis, E. Nogaret, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis, A. Gigantidou, “‘CARE’ System Overview: Advanced Control Advice for Power Systems with Large-scale Integration of Renewable Energy Sources”, Wind Engineering, Vol. 23, No. 2, pp. 57-68, 1999.
1.31 P. A. Mastorokostas, J. B. Theocharis and A. G. Bakirtzis, “Fuzzy Modeling for Short Term Load Forecasting Using the Orthogonal Least Squares Method”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol 14, No. 1, pp. 29-36, February 1999
1.30 A.P. Meliopoulos, G.J. Cokkinides, A.G. Bakirtzis, “Load-Frequency Control Service in a Deregulated Environment”, Decision Support Systems, Vol. 24, Iss. 3-4, pp. 243-250, January 1999.
1.29 A. G. Bakirtzis, “Joint Energy and Reserve Dispatch in a Competitive Pool using Lagrangian Relaxation”, IEEE Power Engineering Review, Vol. 18, No. 11, pp. 60-62, November 1998.
1.28 V. Petridis, S. Kazarlis and A. Bakirtzis, “Varying Fitness Functions in Genetic Algorithm Constrained Optimization: The Cutting Stock and the Unit Commitment Problems”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 28, No. 5., pp. 629-640, October 1998.
1.27 S. Papadakis, J. Theocharis, S. Kiartzis and A. Bakirtzis, “A Novel Approach to Short-term Load Forecasting using Fuzzy Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol 13, No. 2, pp. 480-492, May 1998.
1.26 S. J. Kiartzis, C. E. Zoumas, J. B. Theocharis, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, “Short Term Load Forecasting in an Autonomous Power System Using Artificial Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 12, No. 4, pp. 1591-1596, November 1997.
1.25 S. Kiartzis, A. Kehagias, A. Bakirtzis and V. Petridis, “Short Term Load Forecasting using a Bayesian Combination Method”, the International Journal of Electrical Power & Energy Systems, pp. 71-177, 1997.
1.24 P.S. Dokopoulos, A.C. Saramourtsis and A.G. Bakirtzis, “Prediction and Evaluation of the Performance of Wind-Diesel Energy Systems”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-11, No. 2, pp.385-393, June 1996.
1.23 A.G.  Bakirtzis, V. Petridis, S. J. Kiartzis, M.C. Alexiadis, A. H. Maissis “A Neural Network Short Term Load Forecasting Model for the Greek Power System”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 2, pp. 858-863, May 1996.
1.22 S. Kazarlis, A.  Bakirtzis and V. Petridis, “Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 11, No. 1, pp. 83-92, February 1996.
1.21 G. Vlachogiannis, J. Xypteras and A. G. Bakirtzis, “Transformer Model for Application in Load Flow”, European Transactions on Electric Power, – ETEP Vol. 6, No. 1, pp. 15-24, January/February 1996.
1.20 Sakis Meliopoulos, Murali Kumbale, Telly Rousodimos, Ross Kovacs, Tasos Bakirtzis, Xingyong H. Chao, Beverly Redwine, Neal Balu, “Transmission System Reliability Analysis – The Model TRELSS”, Power System Technology, Vol. 19, No. 8, pp. 17-23, August 1995.
1.19 A.G.  Bakirtzis, J. B. Theocharis, S. J. Kiartzis, K. J. Satsios, “Short Term Load Forecasting Using Fuzzy Neural Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 3, pp. 1518-1524, August 1995.
1.18 S.J. Kiartzis, A. G.  Bakirtzis and V. Petridis, “Short Term Load Forecasting using Neural Networks”, Electric Power Systems Research, Vol. 33, pp.1-6, 1995.
1.17 A.C. Saramourtsis, A.G. Bakirtzis, P. S. Dokopoulos and E. S. Gavanidou, “Probabilistic Evaluation of the Performance of Wind-Diesel  Energy Systems”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-9, No. 4, pp.743-752, December 1994.
1.16 A.G. Bakirtzis, V. Petridis and S. Kazarlis, “Genetic Algorithm Solution to the Economic Dispatch Problem”, IEE Proceedings-C, Vol. 141, No. 4, pp. 377-382, July 1994.
1.15 A.G. Bakirtzis and J.G. Vlachogiannis, “Block Matrices and their Applications in Power Systems”, Electric Power Systems Research, Vol. 28, pp.51-58, 1993.
1.14 E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “A Probabilistic Method for the Evaluation of the Performance and the Reliability of Wind-Diesel Energy Systems”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-8, No. 2, pp.197-206, June 1993.
1.13 E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “A Probabilistic Method for the Evaluation of the Performance of Wind-Diesel Energy Systems”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 3, pp. 418-425, September 1992.
1.12 A.G. Bakirtzis, E.S. Gavanidou, “Optimum Operation of a Small Autonomous System with Unconventional Energy Sources”, Electric Power Systems Research, Vol. 23, No 2, pp. 93-102, 1992.
1.11 E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis, “Design of a Stand Alone System with Renewable Energy Sources using Trade-Off Methods”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 1, pp. 42-48, March 1992.
1.10 A.G. Bakirtzis, “A Probabilistic Method for the Evaluation of the Reliability of Stand Alone Wind Energy Systems”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. EC-7, No. 1, pp. 99-108, March 1992.
1.09 A.G. Bakirtzis. “Sensitivity Computation for Power Flow Control in Electric Power Systems”, Electric Power Systems Research, Vol. 22, pp. 77-84, 1991.
1.08 A.G. Bakirtzis, P.S. Dokopoulos, E.S. Gavanidou, M.A. Ketselides, “A Probabilistic Costing Method for the Evaluation of the performance of Grid-Connected Wind Arrays”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol.EC-4, No 1, pp. 34-40, March 1989.
1.07 A.G. Bakirtzis, P.S. Dokopoulos, “Short Term Generation Scheduling in a Small Autonomous System with Unconventional Energy Sources”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-3, No 3, pp. 1230-1237, August 1988.
1.06 A.G. Bakirtzis, A.P. Meliopoulos, “Incorporation of Switching Operations in Power System Corrective Control Computations”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-2, No 3, pp. 669-676, August 1987.
1.05 A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, R.R. Kovacs, R.J. Beck, “Bulk Power System Reliability Assessment. Experience with the RECS Program”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. PWRS-1, No 3, pp. 235-243, August 1986.
1.04 A.P. Meliopoulos, A. Feliachi, A. Bakirtzis, C. Cokkinides, “Development of Courses on Power System Energy Control Centers”, IEEE Transactions on Education, Vol. E-27, No 2, pp. 66-72, May 1984.
1.03 A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, R. Covacs, “Power System Reliability Evaluation Using Stochastic Load Flows’, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-103, No 5, pp. 1084-1091, May 1984.
1.02 A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, “Corrective Control Computations for Large Power Systems”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-102, No 11, pp. 3598-3604, November 1983.
1.01 T. Koussiouris, A. Bakirtzis, “Optimization and pole placement for a single input controllable system”, International Journal of Control, 33, pp. 355-362, 1981.

 

 

 1. Σε Διεθνή Συνέδρια

 

2.113 EA Bakirtzis, IG Marneris, SI Vagropoulos, PN Biskas, AG Bakirtzis, “Demand Response Management by Rolling Unit Commitment for High Renewable Energy Penetration”, 2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), Sevilla, Spain, 10-12 Sept. 2018.
2.112 A.V. Ntomaris; A.G. Bakirtzis, “Optimal Bidding for Risk-Averse Hybrid Power Station Producers in Insular Power Systems: An MPEC Approach”, Proceedings of the 7h IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2017, Torino, Italy, Sep. 26-29, 2017.
2.111 S.I Vagropoulos and A.G. Bakirtzis, “Impact assessment of performance-based regulation market design on the performance of plug-in electric vehicles aggregators: An integrated approach”, Bulk Power Systems Dynamics and Control – X (IREP), Espinho Portugal, Aug. 27- Sep. 1, 2017.
2.110 E.A. Bakirtzis, I.G. Marneris, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Storage management by rolling unit commitment for high renewable energy penetration”, 2017 IEEE Manchester PowerTech, Manchester, UK, Jun. 18 – 22, 2017
2.109 S.I. Vagropoulos, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “An integrated simulation platform for assessing the integration of plug-in electric vehicles in electricity markets”, 2017 IEEE Manchester PowerTech, Manchester, UK, Jun. 18 – 22, 2017
2.108 E.A. Bakirtzis, P. N. Biskas and A.G Bakirtzis, “The Impact of Load-Following Reserve Requirement Levels on the Short-Term Generation Scheduling”, 19th Power Systems Computation Conference (PSCC), Genova, Italy, Jun. 20-24, 2016
2.107 G.A. Dourbois, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Vlachos and A.G. Bakirtzis, “European day-ahead market clearing model incorporating linearized AC power flow constraints”, 19th Power Systems Computation Conference (PSCC), Genova, Italy, Jun. 20-24, 2016
2.106 Nikolaos G. Paterakis, Andrea Mazza, Sergio F. Santos, Ozan Erdinc, Gianfranco Chicco; Anastasios G. Bakirtzis and Joao Catalao, “Multi-objective reconfiguration of radial distribution systems using reliability indices”, 2016 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition (T&D),  Dallas, 3-5 May 2016
2.105 G.A. Dourbois, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Vlachos and A.G. Bakirtzis, “A nodal-based day-ahead market clearing with multi-period products and transmission security constraints”, 2016 18th Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON), Limassol, Cyprus, 18-20 April 2016
2.104 S.I. Vagropoulos, G. I. Chouliaras, E. G. Kardakos, C. K. Simoglou and A. G. Bakirtzis, “Comparison of SARIMAX, SARIMA, modified SARIMA and ANN-based models for short-term PV generation forecasting”, 2016 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON), Leuven, Belgium, 4-8 April 2016
2.103  Stylianos I. Vagropoulos; Evaggelos G. Kardakos; Christos K. Simoglou; Anastasios G. Bakirtzis; João P. S. Catalão, “Artificial neural network-based methodology for short-term electric load scenario generation”, 2015 18th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), Porto, 11-16 Sept. 2015
2.102 Akin Tascikaraoglu; Nikolaos G. Paterakis; João P. S. Catalão; Ozan Erdinc; Anastasios G. Bakirtzis, “An EMD-ANN based prediction methodology for DR driven smart household load demand”, 2015 18th International Conference on Intelligent System Application to Power Systems (ISAP), Porto, 11-16 Sept. 2015
2.101  C. K. Simoglou; S. I. Vagropoulos; E. A. Bakirtzis; E. G. Kardakos; D. I. Chatzigiannis; P. N. Biskas; A. G. Bakirtzis, “Large-scale res integration in electricity markets: Challenges and potential solutions”, 2015 50th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), Stoke on Trent, 1-4 Sept. 2015
2.100  Nikolaos G. Paterakis; Agustín A. Sánchez de la Nieta; João P. S. Catalão; Anastasios G. Bakirtzis; Andreas Ntomaris; Javier Contreras, “Evaluation of load-following reserves for power systems with significant RES penetration considering risk management”, 2015 IEEE International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE), 17-19 Aug. 2015
2.99 Nikolaos G. Paterakis; Agustín A. Sánchez de la Nieta; João P. S. Catalão; Anastasios G. Bakirtzis; Andreas Ntomaris; Javier Contreras, “Evaluation of load-following reserves for power systems with significant RES penetration considering risk management”, 2015 IEEE International Conference on Smart Energy Grid Engineering (SEGE), Oshawa, ON, 17-19 Aug. 2015
2.98 N.G. Paterakis, S.F. Santos, J.P.S. Catalao, A. Mazza, G. Chicco,  O. Erdinc, A.G. Bakirtzis, “Multi-objective distribution system reconfiguration for reliability enhancement and loss reduction,” 2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Denver, 26-30 July 2015
2.97 N.G. Paterakis, O. Erdinc,  A.G. Bakirtzis, J. Catalao, “Qualification and quantification of reserves in power systems under high wind generation penetration considering demand response,” 2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Denver, 26-30 July 2015
2.96  Emmanouil A. Bakirtzis; Pandelis N. Biskas; Anastasios G. Bakirtzis, “Dynamic reserves quantification for variable time resolution scheduling”, 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, June 29 -July 2 2015
2.95 Dimitris I. Chatzigiannis; Pandelis N. Biskas; Anastasios G. Bakirtzis, “Security-constrained nodal-based clearing of the European day-ahead electricity market formulated as a MILP model”, 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, June 29 -July 2 2015
2.94 Stylianos I. Vagropoulos; Iraklis-Marios D. Katsolas; Anastasios G. Bakirtzis, “Assessment of load shifting potential on large insular power systems”, 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, June 29 -July 2 2015
2.93  Christos K. Simoglou; Evaggelos G. Kardakos; Anastasios G. Bakirtzis, “Benefits of demand response on a wind power producer bidding strategy”, 2015 IEEE Eindhoven PowerTech, June 29 -July 2 2015
2.92  Evaggelos G. Kardakos; Christos K. Simoglou; Stylianos I. Vagropoulos; Anastasios G. Bakirtzis, “Bidding strategy for risk-averse producers in transmission-constrained electricity markets”, 2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), Lisbon, 19-22 May 2015
2.91 N.G. Paterakis,  J.P.S. Catalao,A. Tascikaraoglu, A.G.Bakirtzis and O.Erdinc, “Demand response driven load pattern elasticity analysis for smart households,” 2015 IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG),  pp.399-404, Riga, 11-13 May 2015
2.90 N.G.Paterakis, M.F. Medeiros, J.P.S. Catalao, A. Siaraka, A.G. Bakirtzis and O. Erdinc, “Optimal daily operation of a smart-household under dynamic pricing considering thermostatically and non-thermostatically controllable appliances,” 2015 IEEE 5th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG),  pp.389-393, Riga, 11-13 May 2015
2.89 O. Erdinc, N.G. Paterakis, J.P.S. Catalão, I. Pappi, A.G. Bakirtzis, “Smart households and home energy management systems with innovative sizing of distributed generation and storage for customers”,  Proceedings of the 48th Hawaii International Conference on System Sciences — HICSS 2015 (technically co-sponsored by IEEE), Kauai, Hawaii, USA, January 5-8, 2015.
2.88 E. Kardakos, C. Simoglou, A. Bakirtzis, “Hydrothermal Producer Offering strategy in a Transmission-Constrainted Electricity Market – An MPEC Approach”, Proceedings of the 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2014, Istanbul, Turkey, 12-15 October, 2014.
2.87 E. Kardakos, C. Simoglou, A. Bakirtzis, “Optimal Bidding Strategies of a Mixed RES Portfolio by Stochastic Programming”, Proceedings of the 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2014, Istanbul, Turkey, 12-15 October, 2014.
2.86 A. Ntomaris, E. Bakirtzis, D. Chatzigiannis, C. Simoglou, P. Biskas, A. Bakirtzis, “Reserve Quantification in Insular Power Systems with High Wind Penetration”,  Proceedings of the 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2014, Istanbul, Turkey, 12-15 October, 2014.
2.85 Andreas Ntomaris, Stylianos Vagropoulos, Anastasios Bakirtzis, “Integration of a Hybrid Power Station in the Insular Power System of Crete”, Proceedings of the 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2014, Istanbul, Turkey, 12-15 October, 2014.
2.84 N.G. Paterakis, S.F. Santos, J.P.S. Catalão, O. Erdinc, and A.G. Bakirtzis, “Coordination of Smart-Household Activities for the Efficient Operation of Intelligent Distribution Systems,” Proceedings of the 5th IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe Conference — ISGT Europe 2014, Istanbul, Turkey, 12-15 October, 2014.
2.83 N.G. Paterakis, S.F. Santos, J.P.S. Catalão, A.G. Bakirtzis, G. Chicco, “Multi-objective optimization of radial distribution networks using an effective implementation of the ε-constraint method”, Proceedings of the 24th Australasian Universities Power Engineering Conference — AUPEC 2014, Perth, Australia, 28 September – 1 October, 2014.
2.82 S.I. Vagropoulos, A.P. Kleidaras, A.G. Bakirtzis, “Financial viability of investments on electric vehicle charging stations in workplaces with parking lots under flat rate retail tariff schemes”, The 49th International Universities’ Power Engineering Conference, UPEC 2014, Sep. 2-5, 2014, Cluj-Napoca, Romania.
2.81 S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, E.J. Thalassinakis, A. Gigantidou, “Assessment of the impact of a battery energy storage system on the scheduling and operation of the insular power system of Crete”, The 49th International Universities’ Power Engineering Conference, UPEC 2014, Sep. 2-5, 2014, Cluj-Napoca, Romania.
2.80 E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, A.V. Ntomaris, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, “Determination of Load-Following Reserves in Power Systems with High Wind Penetration: An Application to the Greek Power System”,  18th Power Systems Computation Conference (PSCC 2014), Wroclaw, Poland, Aug. 18-22, 2014.
2.79 A. Bakirtzis, P. Biskas, “Implementation methods for the European day-ahead electricity market integration”, panel speech in the 2014 IEEE Power & Energy Society General Meeting — PESGM 2014, Washington, DC Metro Area, USA, 27-31 July, 2014.
2.78 O. Erdinc, N. Paterakis, J.P.S. Catalão, A.G. Bakirtzis, “An ANFIS based assessment of demand response driven load pattern elasticity”,  Proceedings of the 2014 IEEE Power & Energy Society General Meeting — PESGM 2014, Washington, DC Metro Area, USA, 27-31 July, 2014.
2.77 EA Bakirtzis, AV Ntomaris, EG Kardakos, CK Simoglou, PN Biskas and A.G. Bakirtzis, “A unified unit commitment—Economic dispatch model for short-term power system scheduling under high wind energy penetration”, 11th International Conference on the European Energy Market (EEM 2014), Krakow, Poland, 28-30 May, 2014
2.76 A. Mazza,  G. Chicco, E. Bakirtzis, A. Bakirtzis, A. De Bonis, J.P.S. Catalao, “Power flow calculations for small distribution networks under time-dependent and uncertain input data”, T&D Conference and Exposition, 2014 IEEE PES, Chicago, IL, USA, 14-17 April, 2014
2.75 N.G. Paterakis, O. Erdinc, J.P.S. Catalão, A.G. Bakirtzis , “Optimum Generation Scheduling Based Dynamic Price Making for Demand Response in a Smart Power Grid”, Proceedings of the 2014 5th IFIP WG 5.5/SOCOLNET Doctoral Conference on Computing, Electrical and Industrial Systems – DoCEIS 2014, Costa de Caparica, Portugal, April 7-9, 2014.
2.74 E.G. Kardakos, M.C. Alexiadis, S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Application of Time Series and Artificial Neural Network Models in Short-term Forecasting of PV Power Generation,” The 48th International Universities’ Power Engineering Conference, UPEC 2013, Sep. 2-5, 2013, Dublin, Ireland.
2.73 S. Vagropoulos, C. Simoglou and A. Bakirtzis, “Synergistic supply offer and demand bidding strategies for wind producers and electric vehicle aggregators in day-ahead electricity markets,” Bulk Power Systems Dynamics and Control – IX (IREP), August 25-30, 2013, Rethymnon, Crete, Greece.
2.72 D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, “European Electricity Market Integration under Various Network Representations,” Bulk Power Systems Dynamics and Control – IX (IREP), August 25-30, 2013, Rethymnon, Crete, Greece.
2.71 H.M.I Pousinho, J.P.S. Catalao, J. Contreras and A.G. Bakirtzis, “Risk-Constrained Scheduling and Offering Strategies of a Price-Taker Hydro Producer under Uncertainty”, Power Tech 2013, Grenoble, France, June 16 – 20, 2013.
2.70 C.G. Baslis, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Impact of Natural Gas Supply, Renewable Penetration and Demand Trends on Power System Maintenance”, Power Tech 2013, Grenoble, France, June 16 – 20, 2013.
2.69 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, E.A Bakirtzis, A.N. Matenli, A.I. Petridis and A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the Capacity Credit of RES: The Greek Case”, Power Tech 2013, Grenoble, France, June 16 – 20, 2013.
2.68 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis and A.G. Bakirtzis, “A Market Splitting Approach For The European Electricity Market Integration”, Power Tech 2013, Grenoble, France, June 16 – 20, 2013.
2.67 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, G. Dourbois and A.G. Bakirtzis, “European Market Integration with Mixed Network Representation Schemes”, Power Tech 2013, Grenoble, France, June 16 – 20, 2013.
2.66 G. Dourbois, D. Chatzigiannis, P. Biskas and A. Bakirtzis, “European Market Integration with both Physical and Non-Physical Markets,” 10th International Conference on the European Energy Market (EEM 2013), 27-31 May 2013, Stockholm, Sweden.
2.65 K.I. Ourani, C.G. Baslis, A.G. Bakirtzis, “A Stochastic Dual Dynamic Programming Model for Medium-Term Hydrothermal Scheduling in Greece,” The 47th International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2012, Sep. 4-7, 2012, London, United Kingdom.
2.64 C.K. Simoglou, P.N.  Biskas and A.G. Bakirtzis, “Optimal Offering Strategies in Day-Ahead Electricity Markets Under Uncertainty”, Med Power 2012, Oct. 1 – 3, 2012, Cagliari, Italy.
2.63 P.N. Biskas, C.K. Simoglou, C.A. Zoumas and A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the impact of IPPs on the Greek Wholesale and Retail Electricity Markets”, The 11th IASTED European Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2012), Jun. 25-27, 2012, Napoli, Italy.
2.62 C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Price-Based Annual Generation Maintenance Scheduling of a Thermal Producer”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, Florence, Italy.
2.61 P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “Volume-Coupling Between a Power Pool and a Power Exchange”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, Florence, Italy.
2.60 S.E. Papadakis and A.G. Bakirtzis, “A GPU Accelerated PSO with application to Economic Dispatch Problem”, 16th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP 2011), Hersonissos, Crete, Greece, Sep. 25-28, 2011.
2.59 P.N. Biskas, G.H. Naziris, S.K. Simoglou, C.E. Zoumas and A.G. Bakirtzis, “Market Design Effects on Private Power Producers in Greece”, 17th Power Systems Computation Conference (PSCC 2011), Stockholm, Sweden, Aug. 22-26, 2011.
2.58 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, C.E. Zoumas and A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the impact of RES integration on the Greek electricity market by mid-term simulation”, Power Tech 2011, Trondheim, Norway, June 19 – 23, 2011.
2.57 P. Andrianesis, P. Biskas, G. Liberopoulos and A. Bakirtzis, “Medium-Term Unit Commitment in a Pool Market”, Proceedings of the 8th International Conference on the European Electricity Market, May 25-27,  2011, Zagreb, Croatia.
2.56 C.G. Baslis, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “A Profit Maximization Model for a Power Producer in a Pool-Based Energy Market with Cost Recovery Mechanism”, Proceedings of the 8th International Conference on the European Electricity Market, May 25-27,  2011, Zagreb, Croatia.
2.55 C.K. Simoglou, P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Impact of increased RES penetration on the operation of the Greek electricity market”, Med Power 2010, Nov. 7 – 10, 2010, Agia Napa, Cyprys.
2.54 C.K. Simoglou, C.G. Baslis , P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Coordination of Day-Ahead Scheduling with Stochastic Weekly Unit Commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units”, Bulk Power Systems Dynamics and Control – VIII (IREP), August 1-6, 2010, Bujios, RJ, Brazil
2.53 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Effect of increased RES penetration on the System Marginal Price of the Greek electricity market”, Proceedings of the 7th International Conference on the European Electricity Market, JUNE 23-25,  2010, Madrid, SPAIN
2.52 C.G. Baslis and A.G. Bakirtzis, “Optimal yearly scheduling of generation and pumping for a price-maker hydro producer”, Proceedings of the 7th International Conference on the European Electricity Market, JUNE 23-25,  2010, Madrid, SPAIN
2.51 A.C. Tellidou and A.G. Bakirtzis, “Demand Response in Electricity Markets”, 15th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP 2009), Curitiba, Brazil, Nov. 8-12, 2009.
2.50 C.G. Baslis and A.G. Bakirtzis, “Hourly-discretized mid-term power system operation in a competitive electricity market”, Power Tech 2009, Bucharest, Romania, June 28 – July 2, 2009.
2.49 C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A MILP approach to the short-term hydrothermal self-scheduling problem”,  Power Tech 2009, Bucharest, Romania, June 28 – July 2, 2009.
2.48 A. Marinakis, A.G. Bakirtzis and T. Cutsem, “Bidding and managing congestion across multiple electricity spot markets”,   Proceedings of the 6th International Conference on the European Electricity Market, MAY 27-29,  2009, Lueven, BELGIUM
2.47 C.G. Baslis, A.G. Bakirtzis, “Yearly self-scheduling of a price-maker hydro producer with pumped storage plants”,   Power Systems Modeling 2009 (PSM-2009),  Gainesville, Florida, U.S.A , 18-20 March 2009.
2.46 C.G. Baslis and A.G. Bakirtzis, “Emission-constrained yearly hydro-thermal scheduling – a MIP approach”, Med Power 2008, Nov. 2 – 5, 2008, Thessaloniki, Greece.
2.45 A.S. Bouchouras, D. P. Labridis and A.G. Bakirtzis, “Artificial intelligence solution for power restoration in distribution networks”, Med Power 2008, Nov. 2 – 5, 2008, Thessaloniki, Greece.
2.44 C.K. Simoglou and A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal self-scheduling in day-ahead energy and reserves markets”, Med Power 2008, Nov. 2 – 5, 2008, Thessaloniki, Greece.
2.43 C.G. Baslis, A.G. Bakirtzis, “A MIP Approach to the Yearly Scheduling Problem of a Mixed Hydrothermal System” , Proceedings of the 5th International Conference on the European Electricity Market, MAY 28-30, 2008 Lisbon, PORTUGAL, pp. 545-550.
2.42 Simoglou CK, Bakirtzis AG, “Electricity Producer Self-Scheduling in Day-Ahead Energy and Reserves Markets”, Proceedings of the 5th International Conference on the European Electricity Market, MAY 28-30, 2008 Lisbon, PORTUGAL, pp. 533-538.
2.41 A.C. Tellidou and A.G. Bakirtzis, “Agent-Based Analysis of Monopoly Power in Electricity Markets”, 14th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP 2007), Kaohsioung, Taiwan, Nov. 4-8, 2007.
2.40 A.G. Bakirtzis, C.K. Simoglou, N.P. Ziogos, A.C. Tellidou and G.A. Bakirtzis, “Electricity Producer Offering Strategies in Day-Ahead Energy Markets”, Bulk Power Systems Dynamics and Control – VII, Charleston, South Carolina, USA, Aug. 19-24, 2007.
2.39 N.P. Ziogos, A.C. Tellidou, V.P. Gountis and A.G. Bakirtzis, “A Reinforcement Learning Algorithm for Market Participants in FTR Auctions”, Power Tech 2007, Lauzanne, Switzerland, Jul 1-5, 2007.
2.38 A.G. Bakirtzis, C.K. Simoglou, N.P. Ziogos, A.C. Tellidou and G.A. Bakirtzis, “Producer Offering Strategies in Competitive Electricity Markets”, Power Systems Modeling 2007 (PSM-2007), Athens, Greece, Jun. 5-8, 2007.
2.37 A.G. Bakirtzis, A. Tellidou, “Agent-Based Simulation of Power Markets under Uniform and Pay-As-Bid Pricing Rules using Reinforcement Learning”, 2006 Power Conference and Exposition (PSCE),  Atlanta, Georgia, USA, Oct. 29 – Nov. 1, 2006.
2.36 A. Tellidou, A.G. Bakirtzis, “Multi-Agent Reinforcement Learning for Strategic Bidding in Power Markets”, Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Intelligent Systems, IEEE IS ’06, London, UK, Sep. 4 – 6, 2006.
2.35 A. Tellidou, A.G. Bakirtzis, “A Q-Learning Agent-Based Model for the Analysis of the Power Market Dynamics”, Proceedings of the 6th IASTED International Conference on European Power and Energy Systems, EuroPES 2006, Rhodes, Greece, June 26 – 28, 2006.
2.34 P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, AIESP ’06, 6-10 February 2006, Madeira, Portugal.
2.33 P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis and A. Tsakoumis “Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Systems Application to Power Systems (ISAP 2005), Arlington, VA, U.S.A., Nov. 6 – 10, 2005, pp. 510-515.
2.32 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of mutliarea power systems”, Proceedings of Power Tech 2005, St. Petersburg, Russia, June 27-30, 2005.
2.31 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralized Congestion Management of Interconnected Power Systems”, Proceedings of the 38th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2003, Vol. 2, pp. 393-396.
2.30 P.N. Biskas, C.E. Zoumas and A.G. Bakirtzis, “Optimal Reactive Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm, paper ISAP03/050 presented at the Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, Lemnos, Greece, Aug. 31 – Sept. 3, 2003.
2.29 S.J. Kiartzis and A.G. Bakirtzis, “Chebyshev Neural Network Application to Short-term Load Forecasting”, paper ISAP03/043 presented at the Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, Lemnos, Greece, Aug. 31 – Sept. 3, 2003.
2.28 I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “A Real-Coded Genetic Algorithm Solution of the Short-Term Hydrothermal Scheduling Problem”, paper ISAP03/032 presented at the Intelligent Systems Application to Power Systems Conference, Lemnos, Greece, Aug. 31 – Sept. 3, 2003.
2.27 I.G. Damousis, A.G. Bakirtzis and P.S. Dokopoulos, “Network-Constrained Economic Dispatch using real-coded Genetic Algorithm”, Med Power 2002, Athens, Greece, Nov. 4-6, 2002.
2.26 P.N. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, Med Power 2002, Athens, Greece, Nov. 4-6, 2002.
2.25 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Mayer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A, Gigantidou, P. O’Donnel, D. McCoy, M.J. Fernandes, J.M.S. Cotrim and A.P. Figueira, “Energy Management and Control of Island Power Systems with Increased Penetration from Renewable Sources”, presented at the IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2002.
2.24 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Mayer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A, Gigantidou, P. O’Donnel, D. McCoy, M.J. Fernandes and J.M.S. Cotrim, “‘More Care’ Advice for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage”, European Wind Energy Conference (EWEC), 2001.
2.23 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Matos, J. A. Pecas Lopes, G. Kariniotakis, D. Mayer, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, J. Stefanakis, A, Gigantidou, P. O’Donnel, D. McCoy, M.J. Fernandes and J.M.S. Cotrim, “Preliminary Results from the More Advanced Control Advice Project for Secure Operation of Isolated Power Systems with Increased Renewable Energy Penetration and Storage”, Porto Power Tech, 2001.
2.22 A. Koronides, J. Kabouris, S. Efstathiou, A. Maissis, A. Bakirtzis, “Comparative Analysis of Transmission Charging Policies for the Greek Electric Power System”, Cigre, 38th Session, Paris, 27 August – 1 September 2000.
2.21 S. J. Kiartzis, A. G. Bakirtzis, J. B. Theocharis and G. Tsagas, “A Fuzzy Expert System for Peak Load Forecasting.  Application to the Greek Power System”, Proceedings of the 10th Mediterranean Electromechanical Conference, MELECON 2000, Vol. 3, pp. 1097-1100.
2.20 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, M. Matos, J. A. Pecas Lopes, E. Nogaret, G. Kariniotakis, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, A, Gigantidou and J. Stefanakis, “Operation and Control of Island Systems – the Crete Case”, IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, 2000, Vol. 2, pp. 1053-1056.
2.19 A. Saramourtsis, J. Damousis, A. Bakirtzis, P. Dokopoulos, ” Genetic Algorithm Solution to the Economic Dispatch Problem – Application to the Electrical Power Grid of Crete Island”, ACAI-1999/W09, pp. 33-42.
2.18 N. Hatziargyriou, G. Contaxis, M. Papadopoulos, B. Papadias, E. Nogaret, G. Kariniotakis, J. A. Pecas Lopes, M. Matos, J. Halliday, G. Dutton, P. Dokopoulos, A. Bakirtzis, A. Androutsos, J. Stefanakis and A, Gigantidou, “Control of Isolated Power Systems with Increased Wind Power Generation”, Med. Power ’98, Lefkosia, Cyprus, Nov 16-18, 1998.
2.17 A.C. Taouktsis, P.S. Fessas, A.G. Bakirtzis and J.B. Theocharis, “Transient Stability Evaluation Using Fuzzy Neural Networks”, proceedings of the International Symposium, “Bulk Power Systems Dynamics and Control IV – Restructuring” Santorini, Greece, August 24-28, 1998, pp 163-168.
2.16 S.J. Kiartzis, S.E. Papadakis, J.B. Theocharis, A.G.  Bakirtzis and V. Petridis,  “DAPHNE: A Neural Network based Short-term Load Forecasting Program.  Application to an Autonomous System”, presented in URISCON 98, Athens Greece, June 22-25, 1998.  Also, included in “Advances in Manufacturing”, edited by S. Tzafestas, Springer, London 1999, ISBN 1-85233-126-7, pp 181-188.
2.15 P.A. Mastorocostas, J. B. Theocharis, S.J. Kiartzis and A. G.  Bakirtzis, “Orthogonal Least Squares based Fuzzy Model for Short Term Load Forecasting”, presented in SOFTCOM 98, Athens Greece, June 22-25, 1998.
2.14 A.P. Meliopoulos, G.J. Cokkinides, A.G. Bakirtzis, “Load-Frequency Control Service in a Deregulated Environment”, Proceedings of the 31st Hawaii International Conference on Systems Sciences (HICSS-31), 1998, Vol. 3, pp. 24-31.
2.13 A. G. Bakirtzis, “Short-term Load Forecasting in an Autonomous Power System Using Artificial Neural Networks”, International Workshop on Electric Power Control Centers, Rethymno, Greece, June 15-18, 1997.
2.12 S. J. Kiartzis, C. E. Zoumas, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, “Data Pre-processing for Short-Term Load Forecasting in an Autonomous Power System using Artificial Neural Networks”, Proceedings of the Third IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 96, Rodos, Greece, October 1996, Vol. 2, pp. 1021-1024.
2.11 S. A. Kazarlis, A. G. Bakirtzis, V. Petridis, “A Genetic Algorithm Solution to the Unit Commitment Problem”, Contemporary Problems in Power Engineering, Thessaloniki 1995, pp. 285-298.
2.10 A. G. Bakirtzis, J. B. Theocharis, S. J. Kiartzis, K. J. Satsios, “Short Term Load Forecasting using Fuzzy Neural Networks”, Contemporary Problems in Power Engineering, Thessaloniki 1995, pp. 51-62.
2.09 S. J. Kiartzis, C. Negakis, and A. Bakirtzis, “Artificial Neural Networks Application to Forecasting Interim Financial Statements”, presented in the 3rd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, October 1995.
2.08 A. G. Bakirtzis, S. Kiartzis, V. Petridis, and A. Kehagias, “A Bayesian Method for Short Term Load Forecasting”, presented in the 3rd Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki, October 1995.
2.07 S. J. Kiartzis, J. Manousaridis, J. Theocharis and A. Bakirtzis, “Fuzzy Neural Networks Application to Short Term Forecasting of Wind Velocity”, Proceedings of the 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, 8th ISTET 1995, Thessaloniki, September 1995, pp. 156-159.
2.06 A. G. Bakirtzis, V. Petridis, S. Kiartzis and A. Maissis, “A Neural Network Short Term Load Forecasting Model for the Power System of the island of Crete”, Proceedings of the 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, 8th ISTET 1995, Thessaloniki, September 1995, pp. 152-155.
2.05 S.J. Kiartzis, A. G. Bakirtzis and V. Petridis, “Neural Networks Application to Short Term Load Forecasting”, Proceedings of the ISAP 1994, Vol. 1, pp. 339-344.
2.04 E.S. Gavanidou, A.G. Bakirtzis, P.S. Dokopoulos, D.A. Pantousas, “Design of a Stand Alone System with Renewable Energy Sources”, Proceedings of the Athens Power Tech, 1993, Vol. 2, pp. 716-720.
2.03 A.P. Meliopoulos, A.G. Bakirtzis, R.P. Webb, “Bulk Power System Reliability Evaluation via Contingency Simulation”, Proceedings of the 15th Southeastern Symposium on System Theory, Huntsville AL, March 1983, pp. 210-214.
2.02 A.G. Bakirtzis, A.P. Meliopoulos, “Computation of Security Constraint Generation Dispatch Schedules”, Proceedings of the 1983 Southeastcon, Orlando, FL, April 1983, pp. 572-567.
2.01 A.Feliachi, A.G. Bakirtzis, A.P. Meliopoulos, “Generalized Dynamic Simulators and Applications”, Proceedings of the 14th Southeastern Symposium on System Theory, Blacksburg, VA, April 15-16 1982, pp. 297-300.

 

 1. Βιβλία
 • Α. Γ. Μπακιρτζή, «Οικονομική Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη,

 

 1. Προσκεκλημένες ομιλίες
 • G. Bakirtzis, “The Future Electricity Markets”, Med Power 2010, Nov. 7 – 10, 2010, Agia Napa, Cyprys.
 • G. Bakirtzis, “Electricity Market Design: Current Status and Emerging Challenges”, The 11th IASTED European Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2012), Jun. 25-27, 2012, Napoli, Italy.
 • G. Bakirtzis, “Electricity Markets and RES Integration”, IEEE ISGT Europe 2013, Oct. 6-9, 2013, Lyngby, Denmark.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

Επιστημονικώς Υπεύθυνος

 1. Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (92 ΣΥΝ 165, ΓΓΕΤ και ΔΕΗ).
 2. Βραχυπρόθεσμη Πρόβλεψη Φορτίου με Χρήση Ασαφών Νευρωνικών Δικτύων (ΥΠΕΡ 94, ΓΓΕΤ και ΔΕΗ).
 3. Βέλτιστη Χρήση Υδάτινων Πόρων για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (96ΠΣ81, ΓΓΕΤ και ΔΕΗ).
 4. Evaluation of Power Wheeling Effects in Electric Power Systems (NATO Collaborative Research Grant, 97-98).
 5. Τιμολόγηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ελληνικό Σύστημα (ΔΕΗ 1999).
 6. Χρέωση Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Μεταφοράς (ΔΕΗ 2001)
 7. Λογισμικό Βραχυπρόθεσμης Πρόβλεψης Ηλεκτρικού Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (ΔΕΗ 2003)
 8. Προσομοίωση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ 2004)
 9. Ημερήσιος Προγραμματισμός του Συστήματος Παραγωγής της ΔΕΗ (ΔΕΗ 2004)
 10. Διαχείριση Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΠΥΘΑΓΌΡΑΣ / ΥπΕΠΘ 2004)
 11. Λογισμικό Βραχυπρόθεσμης Πρόβλεψης Ηλεκτρικού Φορτίου με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων (ΔΕΣΜΗΕ 2008)
 12. Μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει στη ΔΕΗ Α.Ε. η εφαρμογή της Τρίτης Ημέρας Αναφοράς, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΔΕΗ 2008)
 13. Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο επίλυσης του προβλήματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, (ENDESA HELLAS, 2008; ΔΕΗ, 2009; ELPEDISON, 2009; ALOUMINION OF GREECE, 2010; HERON THERMOELECTRIC, 2010; ENERGA, 2010)
 14. Ανάπτυξη Λογισμικού και Μελέτη Υπολογισμού των Κομβικών Συντελεστών Απωλειών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς, (ΔΕΣΜΗΕ 2009)
 15. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Ενσωμάτωση Κατάλληλων Εγχειριδίων στην Λειτουργία της ΔΕΗ/ΔΔΕ, στο πλαίσιο των Σύγχρονων Απαιτήσεων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΔΕΗ 2010)
 16. Ανάπτυξη λογισμικού πακέτου βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης “Λοιπών Α.Π.Ε”, (ΑΔΜΗΕ 2011-2012)
 17. Λογισμικό βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης ηλεκτρικού φορτίου πελατών προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, (ΔΕΗ 2012-2013)
 18. Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Ακρ. LaRInEM, (ΓΓΕΤ 2012-2015)
 19. Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration (SINGULAR), funded by Commission of the European Communities (GP7-ENERGY GA No309048), 2012-2015.
 20. Εξωτερικός σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, στο πλαίσιο του έργου: προμήθεια πληροφοριακού συστήματος εμπορίας Η/Ε και διαχείρισης κινδύνου, (ΔΕΗ 2014)
 21. Εκπόνηση μελέτης επάρκειας ισχύος για το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ΑΔΜΗΕ 2015)
 22. Αναβάθμιση λογισμικών πακέτων πρόβλεψης φορτίου και λοιπών ΑΠΕ, (ΑΔΜΗΕ 2015)
 23. Ενοποιημένο λογισμικό πακέτο “Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού” και “Βραχυχρόνιας Υδροθερμικής Συνεργασίας”, (ΔΕΗ 2016)
 24. Εξέταση της διαφοροποίησης στη διαμόρφωση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) λόγω της συμμετοχής των ΑΠΕ και αποτύπωση μεθοδολογίας εκτίμησης της προκαλούμενης διαφοράς ΟΤΣ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας, (ΡΑΕ 2016)
 25. Διερεύνηση εφαρμογής μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου – ΡΑΕΚ 2016)
 26. Συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου με Διμερή Συμβόλαια μεταξύ Παραγωγών και Προμηθευτών, (ΡΑΕΚ 2017)
 27. Μοντέλο Διαχείρισης Ζήτησης για Μελέτες Επάρκειας Ισχύος (EUROPEAN COMMISSION-DIRECTORATE GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE, 2017)
 28. Παροχή τεχνογνωσίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας Κύπρου (ΡΑΕΚ) σχετικά με την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμής αγοράς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, (EUROPEAN COMMISSION, 2017)
 29. Συμφωνία Πλαίσιο για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για υποστήριξη της ΡΑΕΚ σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρο, (ΡΑΕΚ 2018)

 Συμμετοχή

 1. Ανάλυση Αλγορίθμων για Ενεργειακά Κέντρα Ιδιαίτερα για το Κέντρο του Εθνικού Δικτύου (ΓΓΕΤ ΕΡΕ 1838/1988).
 2. Κατανομή Φορτίου και Έλεγχος στο Αιολικό Πάρκο της Κύθνου (ΓΓΕΤ ΕΡΕ 2155/1990).
 3. Reliability Methods for Large Transmission Systems (EPRI RP 3159-1).
 4. Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΠΕΝΕΔ 94 / 1534 ΓΓΕΤ)
 5. Global Energy Optimization system, GENOS (ΕΠΕΤ ΙΙ 94-97).
 6. Advanced Control Advice for power systems with integration of Renewable Energy sources, CARE, (Πρόγραμμα Joule, JOR3-CT96-0119)
 7. More Advanced Control Advice for secure operation of isolated power systems with increased Renewable Energy penetration and storage, MORE CARE, (EU-DGXII Project No. NNE5-1999-00726)
 8. Ολοκληρωμένο Λογισμικό Πακέτο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, (ΔΕΗ, 2010; ELPEDISON, 2010)
 9. E-Market, Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 2013-2015