Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

 

«Αποκεντρωμένη Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», Α.Π.Θ., Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2003.

 

Β. Διεθνή περιοδικά

 

Β.1  A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, A. Maissis, A. Coronides, J. Kabouris, M. Efstathiou, “Comparison of two methods for long-run marginal cost-based transmission use-of-system pricing”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 148, no. 4, July 2001, pp. 477-481.

B.A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, C.E. Zoumas, V. Petridis, “Optimal Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 17, no. 2, May 2002, pp. 229-236.

B.3  P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 4, July 2002, pp. 432-438.

Β.4  A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “Decentralized DC Load Flow and applications to transmission management”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 149, no. 5, September 2002, pp. 600-606.

Β.5  A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, “A decentralized solution to the DC-OPF of interconnected power systems”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 18, no. 3, August 2003, pp. 1007-1013.

Β.6  P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized Security Constrained DC-OPF of interconnected power systems”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, no. 6, November 2004, pp. 747-754.

Β.7  P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, N.I. Macheras, N.K. Pasialis, “A Decentralized Implementation of DC Optimal Power Flow on a network of computers”, ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 1, February 2005, pp. 25-33.

Β.8    P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 99-105.

B.9    P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, “Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, ΙΕΕ Proceedings-Generation, Transmission and Distribution, vol. 153, no. 1, January 2006, pp. 16-24.

Β.10  P.N. Biskas, N. P. Ziogos, A.G. Bakirtzis, “Analysis of a monthly auction for financial transmission rights and flow-gate rights”, Electric Power Systems Research, vol. 77, no. 5-6, pp. 594-603.

Β.11  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a thermal producer in short-term electricity markets by MILP”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 4, November 2010, pp. 1965-1977.

Β.12  P. Andrianesis, P.N. Biskas, G. Liberopoulos, “An overview of Greece’s wholesale electricity market with emphasis on ancillary services”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 8, August 2011, pp. 1631-1642.

Β.13  P.N. Biskas, A. Tsakoumis, A.G. Bakirtzis, A. Koronides, J. Kabouris, “Transmission loss allocation through zonal aggregation”, Electric Power Systems Research, vol. 81, no. 10, October 2011, pp. 1973-1985.

Β.14  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Balancing Supply and Demand Under Mixed Pricing Rules in Multi-Area Electricity Markets”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 3, August 2011, pp. 1444-1453.

Β.15  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Simultaneous Clearing of Energy and Reserves in Multi-Area Markets Under Mixed Pricing Rules”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 4, November 2011, pp. 2460-2471.

Β.16  C. K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Self-Scheduling of Thermal Units During Commissioning”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 27, no. 1, February 2012, pp. 181-188.

Β.17  G. A.  Bakirtzis, P.  N.  Biskas, V.  Chatziathanasiou, “Generation Expansion Planning by MIP considering mid-term scheduling decisions”, Electric Power Systems Research, vol. 86, May 2012, pp. 98-112.

B.18  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal self-scheduling of a dominant power company in electricity markets,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 43, 2012, pp. 640-649.

B.19  P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, G.A. Dourbois, A.G. Bakirtzis, “European Market Integration With Mixed Network Representation Schemes”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, November 2013, pp. 4957-4967.

B.20  P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed market designs – Part I: Formulation”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, January 2014, pp. 458-465.

B.21  P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “European electricity market integration with mixed market designs – Part II: Solution algorithm and case studies”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, January 2014, pp. 466-475.

B.22  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Adjustable Profile Blocks With Spatial Relations in the Day-Ahead Electricity Market”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 28, no. 4, November 2013, pp. 4578-4587.

B.23  P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “Market coupling feasibility between a power pool and a power exchange”, Electric Power Systems Research, vol. 104, 2013, pp. 116-128.

B.24  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Demand Response in a Real-Time Balancing Market Clearing With Pay-As-Bid Pricing”, ΙΕΕE Transactions on Smart Grid, vol. 4, no. 4, December 2013, pp. 1966-1975.

B.25  E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, “Multiple Time Resolution Unit Commitment for Short-Term Operations Scheduling Under High Renewable Penetration”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 29, no. 1, January 2014, pp. 149-159.

B.26  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, S.I. Vagropoulos, A.G. Bakirtzis, “Electricity market models and RES integration: The Greek case”, Energy Policy, vol. 67, January 2014, pp. 531-542.

B.27  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Embedding renewable energy pricing policies in day-ahead electricity market clearing”, Electric Power Systems Research, vol. 116, 2014, pp. 311-321.

B.28  C.K. Simoglou, E.G. Kardakos, E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, S.I. Vagropoulos, A.V. Ntomaris, P.N. Biskas, A. Gigantidou, E.J. Thalassinakis, A.G. Bakirtzis, J.P.S. Catalão, “An advanced model for the efficient and reliable short-term operation of insular electricity networks with high renewable energy sources penetration”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 38, 2014, pp. 415-427.

B.29  P.N. Biskas, G.A. Bakirtzis, V. Chatziathanasiou, “Computation of strict long-run marginal cost for different HV consumers”, Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 66-78.

B.30  E.A. Bakirtzis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, D.P. Labridis, A.G. Bakirtzis, “Comparison of advanced power system operations models for large-scale renewable integration”, Electric Power Systems Research, vol. 128, 2015, pp. 90-99.

B.31  I.G. Marneris, P.N. Biskas, E.A. Bakirtzis, “An Integrated Scheduling Approach to Underpin Flexibility in European Power Systems”, ΙΕΕE Transactions on Sustainable Energy, vol. 7, no. 2, Apr. 2016, pp. 647-657.

B.32  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “An integrated intuitive exchange- and flow-based market clearing model”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 31, no. 5, Sept. 2016, pp. 4076-4086.

B.33  P.N. Biskas, N.G. Kanelakis, A. Papamatthaiou, I. Alexandridis, “Coupled optimization of electricity and natural gas systems using augmented Lagrangian and an alternating minimization method”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 80, 2016, pp. 202-218.

B.34  C.K. Simoglou, E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Optimal operation of insular electricity grids under high RES penetration”, Renewable Energy, vol. 86, 2016, pp. 1308-1316.

B.35  D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, G.A. Dourbois, “European-Type Electricity Market Clearing Model Incorporating PUN Orders”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 1, Jan. 2017, pp. 261-273.

B.36  E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, “Multiple Time Resolution Stochastic Scheduling for Systems with High Renewable Penetration”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 2, Mar. 2017, pp. 1030-1040.

B.37  D.I. Chatzigiannis, G.A. Dourbois, P.N. Biskas, “European Day-Ahead Electricity Market Clearing Model”, Electric Power Systems Research, vol. 140, Nov. 2016, pp. 225-239.

B.38  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, “A nodal-based security-constrained day-ahead market clearing model incorporating multi-period products”, Electric Power Systems Research, vol. 141, Dec. 2016, pp. 124-136.

B.39  A.G. Vlachos, G.A. Dourbois, P.N. Biskas, “Comparison of two mathematical programming models for the solution of a convex portfolio-based European day-ahead electricity market”, Electric Power Systems Research, vol. 141, Dec. 2016, pp. 313-324.

B.40  I.G. Marneris, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Stochastic and Deterministic Unit Commitment Considering Uncertainty and Variability Reserves for High Renewable Integration”, Energies, vol. 10, no. 1/140, 2017, pp. 1-25. DOI:10.3390/en10010140

B.41  M. Sirvent, N. Kanelakis, B. Geissler, P.N. Biskas, “Linearized Model for the Optimization of Coupled Electricity and Natural Gas System”, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, April 2017. DOI 10.1007/s40565-017-0275-2.

B.42  P.N. Biskas, I.G. Marneris, D.I. Chatzigiannis, C.G. Roumkos, A.G. Bakirtzis, A. Papalexopoulos, “High-level design for the compliance of the Greek wholesale electricity market with the Target Model provisions in Europe”, Electric Power Systems Research, vol. 152, Nov. 2017, pp. 323-341.

B.43  E.A. Bakirtzis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Storage management by rolling stochastic unit commitment for highrenewable energy penetration”, Electric Power Systems Research, vol. 152, May 2018, pp. 240-249.

B.44  C.K. Simoglou, E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Probabilistic evaluation of the long-term power system resource adequacy: The Greek case”, Energy Policy, vol. 117, June 2018, pp. 295-306.

Β.45   G.A. Dourbois, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, “Novel Approaches for the Clearing of the European Day-Ahead Electricity Market”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 6, Nov. 2018, pp. 5820-5831.

Β.46   I.G Marneris, C.G. Roumkos, P.N. Biskas, “Towards Balancing Market Integration: Conversion Process for Balancing Energy Offers of Central-Dispatch Systems”, ΙΕΕE Transactions on Power Systems, in press.

Β.47   C.G. Roumkos, P.N. Biskas, I.G Marneris, “Modeling Framework Simulating the TERRE Activation Optimization Function”, Energies, in press.

 

Γ. Ελληνικά περιοδικά

 

Γ.1  Αθ. Νταγκούμας, Δ. Λαμπρίδης, Π. Μπίσκας, Π. Ντοκόπουλος, «Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας», Τεχνικά Χρονικά, TEE, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004.

 

Δ. Διεθνή συνέδρια

 

Δ.1    P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, MED POWER, pp. 152, 4th-6th November 2002, Athens, Greece.

Δ.2    P.N. Biskas, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Optimal Reactive Power Flow by Enhanced Genetic Algorithm”, ISAP 2003, 31st August – 3rd September 2003, Limnos, Greece.

Δ.3    P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized congestion management of interconnected power systems”, UPEC ’03, pp. 393-396, 1st-3rd September 2003, Thessaloniki, Greece.

Δ.4    P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A decentralized solution to the Security Constrained DC-OPF problem of multi-area power systems”, PowerTech ‘05, 27-30 June 2005, St. Petersburg, Russia.

Δ.5    P.N. Biskas, N.P. Ziogos, A. Tellidou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, V. Petridis, A. Tsakoumis, “Comparison of two metaheuristics with mathematical programming methods for the solution of OPF”, ISAP ‘05, 6-9 November 2005, Washington, U.S.A.

Δ.6    P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Decentralized OPF of large multi-area power systems”, AIESP 06, 6-10 February 2006, Madeira, Portugal.

Δ.7    P. Biskas, D. Michos, P. Nikolaou, M. Philippou, I. Blanas, “The new HTSO Market Management System”, MED POWER 2008, November 2008.

Δ.8    P.N. Biskas, C.E. Zoumas,  M. Philippou, “Co-optimization of commodities in the Greek energy market”, MED POWER 2008, November 2008.

Δ.9    P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P. Biskas, “Tertiary reserve in Greece’s electricity market: The need for peakers”, Conference on the promotion of Distributed Renewable Energy Sources in the Mediterranean region (DISTRES ’09), 11-12 December 2009, Nicosia, Cyprus, Paper ref No: 134, 7 pages.

Δ.10  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A MILP Approach to the short term Hydrothermal Self-Scheduling   Problem”,   Bucharest   PowerTech   Conference,   JUN   28-JUL   02,   2009   Bucharest, ROMANIA, Pages: 1696-1703, 2009.

Δ.11  N.A. Iliadis, P.N. Biskas, “Trading opportunities in the SEE”, General Meeting of the IEEE-Power-and- Energy-Society, JUL 26-30, 2009 Calgary, Canada. Book Series:  IEEE Power and Energy Society General Meeting-PESGM, Pages: 458-460, 2009.

Δ.1C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Effect of increased RES penetration on the  system marginal price of the Greek electricity market”, 7th International Conference on the European Energy Market (EEM), 2010.

Δ.1P.N. Biskas, C.G. Baslis, C.K. Simoglou, A.G. Bakirtzis, “Coordination of day-ahead scheduling with a stochastic weekly unit commitment for the efficient scheduling of slow-start thermal units”, Bulk Power System Dynamics and Control (iREP) – VIII (iREP), 2010 iREP Symposium.

Δ.1C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of increased RES penetration on the operation of the Greek electricity market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power  Generation, Transmission,  Distribution  and  Energy  Conversion  (MedPower  2010),  Agia  Napa,  Cyprus,  7-10 November 2010.

Δ.15  P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, “Impact of emissions cost on the mid-term generation scheduling in the Greek Electricity Market”, 7th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2010), Agia Napa, Cyprus, 7-10 November 2010.

Δ.16  C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Profit Maximization Model for a Power Producer in a Pool-Based Energy Market with Cost Recovery Mechanism”, 8th International Conference on the European Energy Market (EEM 2011), 25-27 May 2011, Zagreb, Croatia.

Δ.17  P. Andrianesis, G. Liberopoulos, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Medium-Term Unit Commitment in a pool market”, 8th International Conference on the European Energy Market (EEM 2011), 25-27 May 2011, Zagreb, Croatia.

Δ.1C.K.  Simoglou,  P.N.  Biskas,  C.E.  Zoumas,  A.G.  Bakirtzis,  “Evaluation  of  the  Impact  of  RES Integration on the Greek Electricity Market by Mid-term Simulation”, IEEE PES PowerTech 2011, 19 – 23 June, Trondheim, Norway.

Δ.1P.N. Biskas, G.H. Naziris, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis, “Market design  effects  on private producers in Greece”, 17th  Power Systems Computation Conference (PSCC), 22-26  August 2011, Stockholm, Sweden.

Δ.20  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Multi-Area Market Clearing with Complex Pricing Rules”, 17th  Power Systems Computation Conference (PSCC), 22-26 August 2011, Stockholm, Sweden.

Δ.21  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Supporting services for real time wheeling transactions requests”, 16th International Conference on Intelligent System Applications to Power System (ISAP 2011), 25-28 September 2011, Hersonissos, Crete, Greece.

Δ.2P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Bakirtzis, “Volume-Coupling Between a Power Pool and a Power Exchange”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, Florence, Italy.

Δ.23  C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Price-Based Annual Generation Maintenance Scheduling of a Thermal Producer”, 9th International Conference on the European Energy Market (EEM 2012), 10-12 May 2012, Florence, Italy.

Δ.2P.N. Biskas, C.K. Simoglou, C.E. Zoumas, A.G. Bakirtzis “Evaluation of the Impact of IPPs on the Greek wholesale and retail electricity markets”, 11th IASTED European Conference on Power and Energy Systems, June 25 – 27, 2012, Napoli, Italy.

Δ.25  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Optimal Offering Strategies in Day-Ahead Electricity Markets under Uncertainty”, MED POWER 2012, 1-3 October 2012, Cagliari, Sardinia.

Δ.26  G.A. Dourbois, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “European market integration with both physical and non-physical markets”, 10th International Conference on the European Energy Market (EEM 2013), Stockholm, Sweden.

Δ.27  C.K. Simoglou, P.N. Biskas, E.A. Bakirtzis, A.N. Matenli, A.I. Petridis, A.G. Bakirtzis, “Evaluation of the Capacity Credit of RES: The Greek Case”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France.

Δ.28  C. Baslis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Impact of Natural Gas Supply, Renewable Penetration and Demand Trends on Power System Maintenance”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France.

Δ.29  D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Market Splitting Approach for the European Electricity Market Integration”, PowerTech ‘13, 16-20 June 2013, Grenoble, France.

Δ.30  D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “European Electricity Market Integration under Various Network Representations”, IREP ‘13, 25-30 August 2013, Rethymnon, Greece.

Δ.31  E.G. Kardakos, M.C. Alexiadis, S.I. Vagropoulos, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Application of Time Series and Artificial Neural Network Models in Short-term Forecasting of PV Power Generation”, UPEC ‘13, 2-5 September 2013, Dublin, Ireland.

Δ.32  G.A. Dourbois, A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “A new concept for the clearing of European Power Exchange day-ahead markets with complex orders”, EEM ‘14, 28-30 May 2014, Krakow, Poland.

Δ.33  P.N. Biskas, N.G. Kanelakis, “Co-optimization of electricity day-ahead market and steady-state natural gas system using Augmented Lagrangian”, EEM ‘14, 28-30 May 2014, Krakow, Poland.

Δ.34  E.A. Bakirtzis, A.V. Ntomaris, E.G. Kardakos, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A Unified Unit Commitment – Economic Dispatch Model for Short-term Power System Scheduling under High Wind Energy Penetration”, EEM ‘14, 28-30 May 2014, Krakow, Poland.

Δ.35  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, “European Power Exchange day-ahead market clearing with Benders Decomposition”, PSCC ‘14, 18-22 August 2014, Wroclaw, Poland.

Δ.36  D.I. Chatzigiannis, E.A. Bakirtzis, A.V. Ntomaris, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Determination of Load-Following Reserves in Power Systems With High Wind Penetration”, PSCC ‘14, 18-22 August 2014, Wroclaw, Poland.

Δ.37  A.G. Bakirtzis, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, “Implementation methods for the European day-ahead electricity market integration”, IEEE General Meeting ‘14, 27-31 July 2014, Washington DC, U.S.A.

Δ.38  A.V. Ntomaris, E.A. Bakirtzis, D.I. Chatzigiannis, C.K. Simoglou, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Reserve Quantification in Insular Power Systems with High Wind Penetration”, ISGT 2014, 12-15 Oct. 2014, Istanbul, Turkey.

Δ.39  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, “European Market Coupling Algorithm incorporating clearing conditions of block and complex orders”, PowerTech ‘15, 29 June – 2 July 2015, Einthoven, Netherlands.

Δ.40  D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Security-Constrained Nodal-Based Clearing of the European Day-Ahead Electricity Market Formulated as a MILP Model”, PowerTech ‘15, 29 June – 2 July 2015, Einthoven, Netherlands.

Δ.41  I.G. Marneris, P.N. Biskas, “Integrated Scheduling Model for Central Dispatch Systems in Europe”, PowerTech ‘15, 29 June – 2 July 2015, Einthoven, Netherlands.

Δ.42  E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Dynamic Reserves Quantification for Variable Time Resolution Scheduling”, PowerTech ‘15, 29 June – 2 July 2015, Einthoven, Netherlands.

Δ.43  C.K. Simoglou, S.I. Vagropoulos, E.A. Bakirtzis, E.G. Kardakos, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, and A.G. Bakirtzis, “Large-Scale RES Integration in Electricity Markets: Challenges and Potential Solutions”, UPEC ‘15, 1-4 September 2015, Staffordshire University, UK.

Δ.44  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Vlachos and A.G. Bakirtzis, “A nodal-based day-ahead market clearing with multi-period products and transmission security constraints”, MELECON ‘16, 18-20 April 2016, Limassol, Cyprus.

Δ.45  I.G. Marneris, P.N. Biskas, “Short-Term Scheduling of Power System Flexibility To Address Real-Time Ramping Requirements”, ENERGYCON ‘16, 4-8 April 2016, Leuven, Belgium.

Δ.46  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, D.I. Chatzigiannis, A.G. Vlachos and A.G. Bakirtzis, “European day-ahead market clearing model incorporating linearized AC power flow constraints”, PSCC ‘16, 20-24 June 2016, Genoa, Italy.

Δ.47  I.G. Marneris, P.N. Biskas, “Optimal Scheduling of Flexible Ramping Capacity In Short-Term Electricity Markets”, PSCC ‘16, 20-24 June 2016, Genoa, Italy.

Δ.48  E.A. Bakirtzis, P.N. Biskas, “The Impact of Load-Following Reserve Requirement Levels on the Short-Term Generation Scheduling”, PSCC ‘16, 20-24 June 2016, Genoa, Italy.

Δ.49  G.A. Dourbois, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “A novel method for the clearing of a day-ahead electricity market with mixed pricing rules”, PowerTech ‘17, 18-22 June 2017, Manchester, UK.

Δ.50  E.A. Bakirtzis, I.G. Marneris, D.I. Chatzigiannis, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Storage Management by Rolling Unit Commitment for High Renewable Energy Penetration”, PowerTech ‘17, 18-22 June 2017, Manchester, UK.

Δ.51   E.A. Bakirtzis, I.G. Marneris, S.I. Vagropoulos, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Demand Response Management by Rolling Unit Commitment for High Renewable Energy Penetration”, SEST 2018, 10-12 Sept. 2018, Sevilla, Spain.

Δ.52  I.G. Marneris, C.G. Roumkos, P.N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Conversion of Balancing Energy Offers from Generating, Demand Response and Energy Storage Resources”, PowerTech ‘19, 23-27 June 2019, Milano, Italy.

Δ.53  A.G. Vlachos, P.N. Biskas, “Integrated zonal-exchange and nodal-flow clearing model in multi-zonal spot electricity markets”, PowerTech ‘19, 23-27 June 2019, Milano, Italy.

 

Ε. Ελληνικά συνέδρια

 

Ε.1    Α. Μπακιρτζής, Π. Μπίσκας, Α. Μαïσης, Α. Κορονίδης, Ι. Καμπούρης, Σ. Ευσταθίου, «Χρέωση χρήσης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», Παγκόσμιο Συνέδριο «Ενέργεια 2002», σελ. 56-59, 21-23 Μαρτίου 2002, Κοζάνη.

E.2    Π. Μπίσκας, Α. Μπακιρτζής, «Αποκεντρωμένη επίλυση του γραμμικού προβλήματος Βέλτιστης Ροής Φορτίου», Σύνοδος CIGRE «Αθήνα 2003», 27-28 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα.

E.3    Π. Μπίσκας, Μ. Φιλίππου, Γ. Ευαγγελίδης, Β Γκουντής, «Επίδραση του προβλήματος ένταξης μονάδων στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας», Σύνοδος CIGRE «Αθήνα 2009», 3-4 Νοεμβρίου 2009, Αθήνα.

Ε.4    Β. Νικολόπουλος, Π. Ανδριανέσης, Π. Μπίσκας, Μεθοδολογία μέτρησης και ανάλυσης της Πελατειακής Δέσμευσης (Customer Engagement), στις Υπηρεσίες Ευφυών Δικτύων (Smart Grids) και  Διαχείρισης Ενεργειακής Ζήτησης, βάσει Τεχνολογιών Web Smart Metering 2.0, 15ο  Εθνικό Συνέδριο  Ενέργειας – «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2010», ΙΕΝΕ, 22-23 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.

E.5    Ανδριανέσης, Π., Γ. Λυμπερόπουλος, Π. Μπίσκας. 2010. Αποτίμηση της επίπτωσης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την εσωτερικοποίηση του κόστους εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στις προσφορές των παραγωγών. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.ΔΙ.Π.-Π.Υ. Ε.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Βιώσιμη Παραγωγή και Πράσινη Επιχειρηματικότητα», Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2010.

Ε.6    Π. Μπίσκας, A. Μπακιρτζής, “Υπολογισμός του μοναδιαίου τιμήματος πληρωμής ισχύος στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”, Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 15-16 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα.

Ε.7    Σ.Ευαγγελοπούλου, Π.Μπίσκας, Δ.Κουγιουμτζής, “Έλεγχος της αιτιότητας κατά Granger σε πολυμεταβλητές χρονοσειρές με εποχικότητα και εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας”, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Πρακτικά 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2012).

Ε.8    Χ. Σίμογλου, Π. Μπίσκας, A. Μπακιρτζής, “Υπολογισμός του μοναδιαίου τιμήματος πληρωμής ισχύος στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας”, Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 12-13 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα.

Ε.9    Π. Μπίσκας, Η. Μαρνέρης, “ Μοντέλο προγραμματισμού κατανομής για την ενίσχυση ευελιξίας ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας”, Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 9-10 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα.

Ε.10  Π. Μπίσκας, Δ. Χατζηγιάννης, Γ. Δουρμπόης, Α. Μπακιρτζής, “Μοντέλο επίλυσης ευρωπαϊκών ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας κατά το “μοντέλο στόχου”, Σύνοδος Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, 9-10 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα.

 

ΣΤ. Βιβλία – Κεφάλαια Βιβλίων

 

ΣΤ.1  C.K. Simoglou, P. N. Biskas, A.G. Bakirtzis, “Hydrothermal Producer Self-Scheduling,” Κεφάλαιο 8 στο βιβλίο “Electric Power Systems: Advanced Forecasting Techniques and Optimal Generation Scheduling, CRC Press, Taylor and Francis Group, δημοσίευση 02/2012.

ΣΤ.2     S. Chondrogiannis, M. Poncela-Blancoa, A. Marinopoulos, I. Marneris, A. Ntomaris, P.Ν. Biskas and A.G. Bakirtzis, “Power system flexibility: A methodological analytical framework based on unit commitment and economic dispatch modelling”, Κεφάλαιο 8 στο βιβλίο “Mathematical Modeling of Contemporary Electricity Markets”, Elsevier, δημοσίευση