clouvas_newΟ Κλούβας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 15 Μαρτίου 1955. Πήρε το πτυχίο Φυσικού το 1979 από την Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1980 πήρε το Δίπλωμα προκεχωρημένων σπουδών (Diplomes Etudes Approfondies, DEA) από το Πανεπιστήμιο  CLAUDE BERNARD, LYON-1  (Γαλλία) με αντικείμενο τις εφαρμογές των πυρηνικών μεθόδων στην Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Ιατρική. Το 1982  πήρε το διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat Troisieme Cycle) από το ίδιο πανεπιστήμιο στην ειδικότητα της Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και το 1985 πήρε το Doctorat d’Etat es Sciences. Παράλληλα, από το 1981 μέχρι το 1984, ήταν βοηθός (assistant associe) στο ίδιο πανεπιστήμιο (CLAUDE BERNARD, LYON-1). Το 1984-1985  εργάστηκε σαν επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής του πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης. Από τον Ιανουάριο του 1986 εργάζεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ όπου κατέχει από το 2002 τη θέση του  Καθηγητή.

Διδάσκει τα εξής μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών α) Εισαγωγή στις Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας β) Θεωρία και Τεχνολογία Πυρηνικών Αντιδραστήρων (συνδιδασκαλία με την λέκτορα κυρία Σ. Καδή) γ) Πυρηνική Τεχνολογία στο τμήμα των Χημικών Μηχανικών . Επίσης είναι ο διδάσκων 2 μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ταυτόχρονα διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα .

 Η ερευνητική του εργασία  είναι πειραματική και το μεγαλύτερο τμήμα της μπορεί να συμπεριληφθεί στα δύο ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

A) Αλληλεπίδραση ακτινοβολιών με την ύλη με έμφαση στην δευτερογενή εκπομπή ηλεκτρονίων από στερεά σώματα κατά τον βομβαρδισμό τους με ταχέα ιόντα. Η πειραματική αυτή εργασία απαιτεί την ύπαρξη ¨επιταχυντών σωματιδίων. Τα περισσότερα πειράματα που συμμετείχε πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών  που σε αρκετές φορές ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος.

Β) Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος : Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με:

  1. Πρόβλεψη χρονικής εξέλιξης ρύπανσης αγροτικών προϊόντων μετά από πυρηνικό ατύχημα     
  2. Κατανομή ραδιοκαισίου στο έδαφος
  3. Κατανομή και ανακύκλωση ραδιοκαισίου σε δασικά οικοσυστήματα
  4. Μελέτη απόκρισης ανιχνευτών γ-φασματοσκοπίας (κρύσταλλοι Γερμανίου)
  5. Ανάπτυξη μεθόδου in situ γ-φασματοσκοπίας για τον προσδιορισμό του ρυθμού απορροφούμενης δόσης από γ-ακτινοβολία
  6. Μετρήσεις ραδονίου και των θυγατρικών του σε εσωτερικούς χώρους και στο νερό .
  7. Kοσμική ακτινοβολία
  8. Μετρολογία   συστημάτων  μέτρησης της ακτινοβολίας  μετά από ραδιολογικό συμβάν

Έχει επιβλέψει  7 διδακτορικές διατριβές. Ήταν εισηγητής σε 3 γαλλικές διδακτορικές διατριβές και μία γαλλική υφηγεσία (Habilitation). Ήταν  εξεταστής σε αρκετά διδακτορικά που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό (Γαλλία, Ισπανία). Είναι Διευθυντής  του εργαστηρίου  Πυρηνικής Τεχνολογίας  Ήταν εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαική Ενωση  στο πρόγραμμα Σχάσης της EURATOM . Είναι κριτής σε  8 διεθνή επιστημονικά περιοδικά   .Έχει λάβει  υποτροφίες  από Γαλλία (IN2P3 του CNRS), Γερμανία (DAAD),  και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Συμμετέχει στο σχέδιο Ξενοκράτης για την αντιμετώπιση ραδιενεργού συμβάντος στην χώρα. Συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο εργαστηρίων  ALMERA υπό την αιγίδα του Διεθνoύς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την αντιμετώπιση ραδιολογικών συμβάντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μέλος σαν “ειδικός στην in-situ γ-φασματοσκοπία” στο EURADOS (European Radiation Dosimetry Group).Είναι μέλος του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ  . Είναι πρόεδρος  επιτροπής  αναγνώρισης εμπειρογνωμόνων ακτινοπροστασίας  (εκτός ιατρικής έκθεσης).Στα πλαίσια αρκετών (πάνω από 20) ερευνητικών προγραμμάτων έχει δημοσιεύσει  89 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους . Υπάρχουν πάνω από 1000 αναφορές στο δημοσιευμένο του έργο: Web of Science h- index  21, Google Scholar h-index 27

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54 124 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 996353
Fax.: 2310 996302
e-mail:  
clouvas(at)ece.auth.gr

Δημοσιεύσεις