1. Πανεπιστημιακά Συγγράμματα
 • Παντελής N. Μικρόπουλος, “Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων”, Σημειώσεις στις Υψηλές Τάσεις 1 και 2, Α.Π.Θ., 2008, σελ. 178.
 • Παντελής N. Μικρόπουλος, “Φροντιστηριακές Ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων”, Σημειώσεις στις Υψηλές Τάσεις 1 και 2, Α.Π.Θ., 2005, σελ. 79.
 • Παντελής N. Μικρόπουλος, “HVDC Συστήματα Μεταφοράς”, Σημειώσεις στις Υψηλές Τάσεις 2, Α.ΠΘ., 2005, σελ. 18.
 • Παντελής N. Μικρόπουλος, “Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας”, Σημειώσεις στις Υψηλές Τάσεις 3, Α.Π.Θ., 2005, σελ. 81
 1. Διδακτορική Διατριβή

“Επίδραση της υγρασίας και άλλων παραμέτρων στη διάσπαση ανομοιογενών διακένων στον ατμοσφαιρικό αέρα”. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995. Επιβλέπων Καθηγητής Κ.Α. Στασινόπουλος

III. Σύνταξη πρακτικών συνεδρίων

Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: Proceedings of the 38th International Universities’ Power Engineering Conference (UPEC 2003), Thessaloniki, 1-3 September 2003.

IV. Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 1. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Influence of humidity on the breakdown mechanism of medium length rod – plane gaps stressed by positive impulse voltages”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1994, 141 (5), pp. 407-417
 2. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Sparkover voltage of sphere gaps under standard lightning and switching impulse voltages”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1996, 143 (3), pp. 187-194
 3. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “On the corona inception in medium length positive rod – plane gaps under impulse voltages with long wavetails”. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 1997, 10 (1), pp. 91-105
 4. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Analysis of sphere – rod gaps under standard lightning and switching impulse voltages”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1997, 144 (1), pp. 11-17
 5. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., and Yakinthos C. G.: “Behaviour of positive conductor – rod gaps stressed by impulse voltages in atmospheric air”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1997, 144 (5), pp. 209-215
 6. Allen N. L., Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., and Yakinthos C. G.: “Effects of negative direct voltage pre-stressing on the breakdown of conductor-rod gaps under positive impulse voltages”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1998, 145 (3), pp. 105-109
 7. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Impulse breakdown of short rod – plane gaps and the influence of humidity”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 1998, 145 (4), pp. 141-146
 8. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Dynamics of streamer propagation in air”. J. Phys. D: Appl. Phys., 1999, 32 (8), pp. 913-919
 9. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Streamer propagation along insulating surfaces”. IEEE Trans. on Dielectr. Electr. Insul., 1999, 6 (3), pp. 357-362
 10. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Surface profile effect on streamer propagation and breakdown in air”. IEEE Trans. on Dielect. Electr. Insul., 2001, 8 (5), pp. 812-817
 11. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., and Yakinthos C. G.: “Effects of negative DC pre-stressing on positive impulse breakdown characteristics of conductor-rod gaps”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 2005, 152 (4), pp. 155-160
 12. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Impulse sparkover characteristics of sphere-rod gaps”. IEE Proc.-Sci. Meas. Technol., 2005, 152 (4), pp. 169-174
 13. Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A. and Sarigiannidou B. C.: “Positive streamer propagation and breakdown in air: the influence of humidity”. IEEE Trans. on Dielectr. Electr. Insul., 2008, 15 (2), pp. 416-425
 14. Lazaridis L.A., and Mikropoulos P. N.: “Flashover along cylindrical insulating surfaces in a non-uniform field under positive switching impulse voltages”. IEEE Trans. on Dielectr. Electr. Insul., 2008, 15 (3), pp. 694-700
 15. Mikropoulos P. N., and Tsovilis Th. E.: “Striking distance and Interception probability”. IEEE Trans. on Power Delivery, 2008, 23 (3), pp. 1571-1580
 16. Mikropoulos P. N.: “Streamer propagation along RTV silicon rubber coated cylindrical insulators”. IET Sci. Meas. Technol., 2008, 2 (4), pp. 187-195
 17. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Interception probability and shielding against lightning”. IEEE Trans. on Power Delivery, 2009, 24 (2), pp. 863-873
 18. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., and Stassinopoulos C.A.: “Lightning impulse behaviour of short rod-plane gaps with a dielectric-covered rod”. IET Sci. Meas. Technol., 2010, 4 (2), pp. 52-61
 19. Lazaridis L.A., and Mikropoulos P.N.: “Positive lightning impulse discharges along cylindrical insulating surfaces bridging a short rod-plane gap”. IET Sci. Meas. Technol., 2010, 4 (2), pp. 71-83
 20. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Estimation of lightning incidence to overhead transmission lines”. IEEE Trans. on Power Delivery, 2010, 25 (3), pp. 1855-1865
 21. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Interception probability and proximity effects: Implications in shielding design against lightning”. IEEE Trans. on Power Delivery, 2010, 25 (3), pp. 1940-1951
 22. Lazaridis L.A., and Mikropoulos P.N.: “Negative impulse flashover along cylindrical insulating surfaces bridging a short rod-plane gap under variable humidity”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2010, 17 (5), pp. 1585-1591
 23. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Lightning attachment models and maximum shielding failure current of overhead transmission lines: Implications in insulation coordination of substations”. IET Generation, Transmission and Distribution, 2010, 4 (12), pp. 1299-1313.
 24. Lazaridis L.A., and Mikropoulos P.N.: “Positive impulse flashover along smooth cylindrical insulating surfaces under variable humidity”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2011, 18 (3), pp. 745-754
 25. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., and Stassinopoulos C.A.: “Impulse behavior of dielectric-covered rod-plane air gaps”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2012, 19 (2), pp. 632-640
 26. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Estimation of the shielding performance of overhead transmission lines: The effects of lightning attachment model and lightning crest current distribution”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2012, 19 (6), pp. 2155-2164
 27. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Statistical method for the evaluation of the lightning performance of overhead distribution lines”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2013, 20 (1), pp. 202-211
 28. Datsios Z.G, Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Estimation of the minimum shielding failure flashover current for first and subsequent lightning strokes to overhead transmission lines”. Electric Power System Research, 2014, Vol. 113 (SI), pp. 141-150
 29. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E. and Koutoula S.G.: “Lightning performance of distribution transformer feeding GSM base station”. IEEE Trans. on Power Delivery, 2014, 29 (6), pp. 2570-2579
 30. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Threshold inception conditions for positive DC corona in the coaxial cylindrical electrode arrangement under variable atmospheric conditions”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2015, 22 (1), pp. 278-286
 31. Datsios Z.G, and Mikropoulos P.N.: “Modeling of lightning impulse behavior of long air gaps and insulators including predischarge current: Implications on insulation coordination of overhead transmission lines and substations”. Electric Power System Research, 2016, (in press)
 32. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Negative DC corona inception in coaxial cylinders under variable atmospheric conditions: A comparison with positive corona”. IEEE Trans. on Dielectrics and Electrical Insulation, 2016 (in press)

Σε Πρακτικά Συνεδρίων και Συμποσίων

 1. Stassinopoulos C. A., Mikropoulos P. N., and Bagavos, C. J.: “On the influence of humidity on positive impulse breakdown of medium rod-plane gaps”. Proc. of the 10th International Conference on Gas Discharges and their Applications, Swansea, 1992, Vol. 2, pp. 596-599
 2. Stassinopoulos C. A., Mikropoulos P. N., and Bagavos, C. J.: “Positive impulse humidity correction factor for medium rod-plane gaps”. Proc. of the 10th International Conference on Gas Discharges and their Applications, Swansea, 1992, Vol. 2, pp. 600-603
 3. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Humidity influences on the breakdown of rod-plane gaps under positive impulses in atmospheric air”. Proc. of the Workshop on Contemporary Problems in Power Engineering, Thessaloniki, 1995, pp. 337-343
 4. Gourgoulis D. E., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “On the breakdown parameters of medium rod – plane gaps stressed by impulse voltages with long wavetails”. Proc. of the 31st Universities Power Engineering Conference, Heraklion, 1996, Vol. 3, pp. 744-747
 5. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Humidity effect on the properties of coronas preceding breakdown in short positive rod – plane gaps”. Proc. of the 33rd Universities Power Engineering Conference, Edinburgh, 1998, paper 169
 6. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “On streamer propagation along insulating surfaces”. CIGRE, 33-98, (WG04/07) 11 IWD, 1998
 7. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Streamer properties in air and in the presence of insulators”. Proc. of the 10th International Conference Electrostatics 1999, Cambridge, Institute of Physics, pp. 49-52
 8. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Influence of insulator profile on streamer propagation”. Proc. of the 11th International Symposium on High Voltage Engineering, London, 1999, paper 3.15
 9. Allen N. L., and Mikropoulos P. N.: “Profile effect on surface flashover in a uniform field”. Proc. of the 11th International Symposium on High Voltage Engineering, London, 1999, paper 3.216 (ISH ‘99 HYDRO-QUEBEC PRIZE PAPER AWARD)
 10. Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., Yakinthos C. G.: “Negative DC pre-stressing on conductor-rod gaps under positive impulse voltages”. Proc. of the X International Symposium on Gaseous Dielectrics, Athens, 2004, paper 51
 11. Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., Katarachias I., and Tsetoglou A.: “Sparkover characteristics of sphere-rod gaps under standard impulse voltages”. WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 2004, Vol. 3, (5), pp. 1197-1200
 12. Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Atmospheric correction procedure in rod-plane gaps up to 1 m in length”. Proc. of the 39th Universities Power Engineering Conference, Bristol, 2004, Vol. 1, pp. 207-210
 13. Μικρόπουλος Π.Ν., Στασινόπουλος Κ. και Υάκινθος Χ.: “Αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς ενέργειας σε υψηλές τάσεις μέσω της συμπίεσης των διακένων”. 1oΠανελλήνιο Συνέδριο Διπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων, Αθήνα, 2005
 14. Mikropoulos P. N., Sarigiannidou, B. C., Stassinopoulos C. A., and Tsakiridis C.: “Influence of humidity on positive streamer propagation and breakdown in a uniform field in air”. Proc. of the 40th Universities Power Engineering Conference, Cork, 2005, Vol. 2, pp. 803-807
 15. Lazaridis, L. A., Mikropoulos P. N., Stassinopoulos C. A., Kerasaridis Ch., and Lisaridis I.: “Corona inception in the presence of insulators in a rod-plane gap under positive switching impulse voltages”. Proc. of the 41st Universities Power Engineering Conference, Newcastle, 2006, Vol. 2, pp. 912-915
 16. Mikropoulos P. N., Sarigiannidou, B. C., Stapountzi, M. and Stassinopoulos C. A.: “Streamer propagation and flashover along PTFE insulating surface in a uniform field in air: influence of humidity”. Proc. of the 41st Universities Power Engineering Conference, Newcastle, 2006, Vol. 2, pp. 916-920
 17. Mavroidis P. N., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Discharge characteristics in short rod-plane gaps under lightning impulse voltages of both polarities”. Proc. of the 42nd Universities Power Engineering Conference, Brighton, 2007
 18. Lazaridis, L. A., Mikropoulos P. N., and Stassinopoulos C. A.: “Breakdown in air and along a porcelain insulator under positive switching impulse voltages”. Proc. of the 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, 2007, paper 250
 19. Mikropoulos P. N., and Tsovilis Th. E.: “Experimental Investigation of the Franklin Rod Protection Zone”. Proc. of the 15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, 2007, paper 461
 20. Mikropoulos P. N., and Tsovilis Th. E.: “Interception radius and shielding against lightning”. Proc. of the 29th International Conference on Lightning Protection, Uppsala, 2008, paper 4-10
 21. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., Stassinopoulos C.A., Rafailidis, P., and Smaragdakis, G.: “Impulse breakdown of short rod-plane air gaps with a dielectric covered rod”. 43rd Universities Power Engineering Conference, Padova, Italy, 2008, paper No. 147
 22. Lazaridis, L.A., Mikropoulos P.N., Daras, A., and Theocharis, A.: “Flashover along cylindrical insulating surfaces under positive lightning impulse voltages”. XVII International Conference on Gas Discharges and their Applications, Cardiff, UK, 2008, pp. 233-236
 23. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., Stassinopoulos C.A., Dodos A., and Zannias P.: “Discharge characteristics in short rod-plane gaps with dielectric-covered rod under lightning impulse voltages”. XVII Int. Conference on Gas Discharges and their Applications, Cardiff, UK, 2008, pp. 289-292
 24. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Ananiadis, T: “The effect of an earthed object on the interception radius of the Franklin rod: An experimental investigation”. MedPower 2008, Thessaloniki, Greece, 2008, paper No. 77
 25. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., Chatzidimitriou, P, and Vasilaras, P.: “Software development for direct lightning stroke shielding of substations”. MedPower 2008, Thessaloniki, Greece, 2008, paper No. 78
 26. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Lightning attachment models and maximum shielding failure current: Application to transmission lines”. IEEEPowerTech 2009, Bucharest, Romania, paper No. 233
 27. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., Stassinopoulos C.A., and Zinonos, M.: “Impulse breakdown of short rod-plane gaps with rod covered with different dielectric materials”, 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, August 2009, paper No. 271
 28. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “A statistical method for lightning incidence calculations in transmission lines”,16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 2009, paper No. 1611
 29. Lazaridis, L.A., and Mikropoulos P.N.: “Influence of humidity on positive impulse flashover along cylindrical insulating surfaces bridging a short rod-plane gap”, 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 2009, paper No. 954
 30. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Α computational method for positive corona inception in the coaxial cylindrical electrode arrangement in air under variable atmospheric conditions”, 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 2009, paper No. B-10
 31. Mikropoulos P.N., Tzimkas, L.C., Giannopoulos, T., and Tsintikidis, P.: “Positive streamer propagation along profiled insulating surfaces with room temperature vulcanized silicone rubber coatings”, 16th International Symposium on High Voltage Engineering, Cape Town, South Africa, 2009, paper No. 1202
 32. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., and Stassinopoulos C.A.: “Impulse corona inception in dielectric covered rod-plane air gaps”. 44th Universities Power Engineering Conference, Glasgow, Scotland, 2009, paper No. 57-34220
 33. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Lightning attachment models and perfect shielding angle of transmission lines”. 44th Universities Power Engineering Conference, Glasgow, Scotland, 2009, paper No. 57-70151
 34. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Interception probability and shielding performance of overhead transmission lines”. 30th International Conference on Lightning Protection, Cagliari, Italy, 2010, paper No. 4-10
 35. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., Datsios, Z.G., and Mavrikakis, N.C.: “Effects of simulation models of overhead transmission line basic components on backflashover surges impinging on GIS substations”. 45th Universities Power Engineering Conference, Cardiff, Wales, 2010, paper No. 72
 36. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Zlitidis, D.E.: “Software development for the evaluation of the lightning performance of overhead transmission lines”. 45th Universities Power Engineering Conference, Cardiff, Wales, 2010, paper No. 84
 37. Mavroidis P.N., Mikropoulos P.N., Stassinopoulos C.A., and Tsirolias, L.P.: “Surface corona development in dielectric covered rod-plane air gaps under impulse voltages”. 45th Universities Power Engineering Conference, Cardiff, Wales, 2010, paper No. 142
 38. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Computation of negative corona inception field strength in the coaxial cylindrical electrode arrangement under variable air density”. 45th Universities Power Engineering Conference, Cardiff, Wales, 2010, paper No. 169
 39. Mikropoulos P.N., and Tzimkas, L.C.: “Influence of humidity on surface streamer propagation in a uniform field in air”. 45th Universities Power Engineering Conference, Cardiff, Wales, 2010, paper No. 239
 40. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., Manousaridis I., Laloumis G., and Dramis A.: “Lightning risk assessment of a 170 kV GIS substation connected to the Hellenic Transmission System through underground cables”. MedPower 2010, Agia Napa, Cyprus, 2010, paper No. 166
 41. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., Kagiannas A., and Politis Z.: “Evaluation of fast-front overvoltages arising at a 20/0.4 kV distribution transformer”. MedPower 2010, Agia Napa, Cyprus, 2010, paper No. 191
 42. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Shielding failure current of overhead transmissions lines generated through an ATPDraw object”. International Conference on Power Systems Transients – IPST 2011, Delft, The Netherlands, 2011, paper No. 38.
 43. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Impulse resistance of concentrated tower grounding systems simulated by an ATPDraw object”. International Conference on Power Systems Transients – IPST 2011, Delft, The Netherlands, 2011, paper No. 39.
 44. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “A statistical method for the estimation of induced-voltage flashover rate of unshielded overhead distribution lines,” 17th International Symposium on High Voltage Engineering, Hannover, Germany, 2011, paper No. B-23.
 45. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Modelling of positive corona inception in the coaxial cylindrical electrode arrangement under variable air density”. 17th International Symposium on High Voltage Engineering, Hannover, Germany, 2011, paper No. E-052
 46. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Insulator string flashover modelling with the aid of an ATPDraw object”. 46th Universities Power Engineering Conference, Soest, Germany, 2011, paper No. 102
 47. Mikropoulos P.N., Zagkanas V.N., and Koustoulidis T.S.: “Experimental investigation of DC corona on stranded conductors under variable air density”. 47th Universities Power Engineering Conference, London, United Kingdom, 2012, paper No. 112
 48. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Papaioannou P.P.: “Software development for the evaluation of the lightning performance of overhead distribution lines on the basis of the statistical method”. 47th Universities Power Engineering Conference, London, United Kingdom, 2012, paper No. 141
 49. Datsios Z.G., and Mikropoulos P.N.: “Safe grounding system design for a photovoltaic power station”. MedPower 2012, Cagliari, Italy, 2012, paper No. 62
 50. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Estimation of the minimum shielding failure current causing flashover in overhead lines of the Hellenic transmission system”. 31st International Conference on Lightning Protection, Vienna, Austria, 2012, paper No. 272
 51. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “The effect of stranded conductor geometry on DC corona in the coaxial cylindrical electrode arrangement in air”. 48th Universities Power Engineering Conference, Dublin, Ireland, 2013, paper No. 276
 52. Mikropoulos P.N., and Zagkanas V.N.: “Impulse corona inception in the coaxial cylindrical electrode arrangement in air: effects of the steepness of the applied voltage”. 18th International Symposium on High Voltage Engineering, Seoul, Korea, 2013, paper No. PE-50
 53. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., Politis Z., Kagiannas A.G., and Tsovilis T.E.: “Protection of distribution transformer against arising or transferred fast-front overvoltages: Effects of surge arrester connection conductors length”. 18th International Symposium on High Voltage Engineering, Seoul, Korea, 2013, paper No. OB2-04
 54. Mikropoulos P.N., and Tsovilis T.E.: “Evaluation of lightning incidence to ESE rods”. 18th International Symposium on High Voltage Engineering, Seoul, Korea, 2013, paper No. OB2-06
 55. Datsios Z.G., Mikropoulos P.N., Teneketzoglou A., and Tzikas D.: “Safety performance evaluation of fence grounding configurations in high voltage installations”. 49th Universities Power Engineering Conference, Cluj-Napoca, Romania, 2014, DOI: 10.1109/UPEC.2014.6934650
 56. Mavrikakis N., Siderakis K., and Mikropoulos P.N.: “Laboratory investigation on hydrophobicity and tracking performance of field aged composite insulators”. 49th Universities Power Engineering Conference, Cluj-Napoca, Romania, 2014, DOI: 10.1109/UPEC.2014.6934665
 57. Datsios Z.G., and Mikropoulos P.N..: “Implementation of leader development models in ATP-EMTP using a Type-94 circuit component”. 32nd International Conference on Lightning Protection, Shanghai, China, 2014, DOI: 10.1109/ICLP.2014.6973265
 58. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Pori A.S.: “Evaluation of lightning attachment and coupling models for the estimation of the lightning performance of overhead distribution lines”. 32nd International Conference on Lightning Protection, Shanghai, China, 2014, DOI: 10.1109/ICLP.2014.6973314
 59. Datsios Z.G., and Mikropoulos P.N.: “Effect of tower modelling on the minimum backflashover current of overhead transmission lines”. 19th International Symposium on High Voltage Engineering, Pilsen, Czech Republic, 2015, paper No. 26
 60. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Papaioannou P.P..: “Software development for the evaluation of the lightning performance of overhead distribution lines”. 19th International Symposium on High Voltage Engineering, Pilsen, Czech Republic, 2015, paper No. 250
 61. Mikropoulos P.N., Tsovilis T.E., and Victoratos V.S..: “Mobile application for the estimation of lightning incidence to vertical slender structures”. 19th International Symposium on High Voltage Engineering, Pilsen, Czech Republic, 2015, paper No. 251
 62. Mavrikakis N., Siderakis K., Mikropoulos P.N., and Katsarakis N.: “Condition assessment of a field-aged 150 kV HTV SIR suspension insulator following flashover”. 19th International Symposium on High Voltage Engineering, Pilsen, Czech Republic, 2015, paper No. 253