Ο Δρ. Δημήτρης Γενειατάκης κατέχει δίπλωμα μηχανικού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (2003), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2005) και διδακτορικό στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (2008) από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εθνικά έργα στον τομέα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της ασφάλειας διαδικτυακής τηλεφωνίας, ανίχνευση εισβολών, χρήση έξυπνων καρτών για την ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων, ασφάλεια δικτύων και λογισμικού. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Από τον Απρίλιο του 2015 ειναι λέκτορας στο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελειου Πανεπηστιμίου Θεσσαλονικής. Στο παρελθόν έχει διατελέσει επισκέπτης λέκτορας στα τμήματα ψηφιακών συστημάτων και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών των πανεπιστημίων Πειραιώς και Πελλοπονήσου αντιστοίχως. Επίσης έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο πανεπιστήμιο Columbia (Νέα Υόρκη) και στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://users.auth.gr/dgeneiat/

Στοιχεία επικοινωνίας
email: dgeneiat@auth.gr