Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαλάμπρου έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστημίο Πατρών, το δίπλωμα MΒΑ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα  AthensMBA full-time), το δίπλωμα MSc in Operational Research και το διδακτορικό του PhD in Operational Research από το London School of Economics (LSE) με υποτροφία απο το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το 2012 με υποτροφία από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) περάτωσε το Professional Educational Program του ΜΙΤ με τίτλο “Discrete Choice Analysis: Predicting Demand and Market Shares”.

Έχει εργαστεί ως εξεταστής του University of London για σειρά ετών. Επίσης, υπήρξε για μακρά περίοδο σύμβουλος σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, όπου ασχολήθηκε κυρίως με θέματα ποσοτικής ανάλυσης όπως επίσης και με την σχεδίαση σχετικών μεθόδων/αλγορίθμων. Από το 2014 είναι Λέκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται: Θεωρία Μητροειδών και Γραφημάτων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και η Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων. Είναι συγγραφέας εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει εργασίες του σε διεθνή συνέδρια. Έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Γραφείου: (+30) 2310 996263

Email: papalamprou@auth.gr

Δημοσιεύσεις