• Έτος / Τόπος γέννησης : 1950 / Καστοριά
  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1973).
  • Πτυχιούχος Μ. Sc. στην θεωρία και πρακτική του Αυτομάτου Ελέγχου, του UMIST Αγγλίας (1975).
  • Διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College της Αγγλίας (1979).
  • Στρατιωτική Θητεία στον Ελληνικό Στρατό (1979-1981). Στην διάρκεια της στρατιωτικής θητείας (για 15 μήνες) απασχολήθηκε στο τμήμα Προγνωστικής Διαγνωστικής του ΚΕΤΧ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
  • Το 1981 εντάχθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ), όπου κατέχει τη θέση Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογές Μικροεπεξεργαστών».

 Η διδακτική του δραστηριότητα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είναι στα Ψηφιακά Συστήματα – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Συστήματα Μικροϋπολογιστών – Μικροεπεξεργαστές και περιφερειακά – Δομές Δεδομένων – Βιομηχανική Πληροφορική – Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών – Ρομποτική.
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει τα μαθήματα : Αυτόνομα Συστήματα – Αυτοκινούμενα ρομπότ – Ειδικές Αρχιτεκτονικές και Συστήματα Υπολογιστών.

Επίβλεψη παραπάνω από εκατό διπλωματικών εργασιών. Επίβλεψη δύο διδακτορικών διατριβών και επιβλέπει άλλες τρεις. Επιστημονικώς Υπεύθυνος τριών ερευνητικών προγραμμάτων και συμμετοχή σε οκτώ. Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργαστηρίων. Συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης τα οποία οργανώθηκαν από το ΑΠΘ, το ΕΛΚΕΠΑ και το ΤΕΕ .

Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1997-2001) και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ και Διευθυντής του τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (1998-2000).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι :

  • Βιομηχανικές εφαρμογές μικροϋπολογιστικών συστημάτων.
  • Επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων συστημάτων.
  • Ευφυή συστήματα ελέγχου διεργασιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
  • Αυτόνομα αυτοκινούμενα ρομπότ
  • Ασαφή συστήματα και εξελικτικοί αλγόριθμοι.

Εχει συγγράψει 28 επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Είναι κριτής στα περιοδικά : “Computers and Chemical Engineering και «Journal of Intelligent Robotic Systems”.

Είναι Μέλος του ΤΕΕ και του ΙΕΕΕ.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) ΑΠΘ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310996294
Fax : 2310996447
Ε-mail : loukas(at)eng.auth.gr

Δημοσιεύσεις