ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1) D. Kleftouris, L. Petrou, G. Hassapis : “Computer aided analysis and design of MIMO bilinear control systems” , Transactions of the Institute of Measurement and Control, Vol. 8, No 1, Jan.-Mar. 1986, pp. 51-56.

2) B. Kakatsios, L. Petrou, D. Kleftouris : “A microprocessor based high availability irrigation control system “, Journal of microcomputer applications, Vol.9, No1, Jan. 1986, pp. 27-38.

3) J. Manolopoulos, L. Petrou, D. Kleftouris : “Searching for composite queries in a main memory database”, Angewandte Informatik , Heft 4, April 1987, pp. 141-147.

4) J. Manolopoulos, D. Kleftouris, L. Petrou : “A model for an ISAM file with multiple overflow chains” , The Computer Journal, Vol. 30, No3, 1987, pp.529-534.

5) G. Hassapis, L. Petrou, D. Kleftouris : ” A computer aided shutdown system analysis and design procedure”, Computers in Industry, Vol.9, 1987, pp. 115-125.

6) M. Polihronakis, L. Petrou, A. Deligiannis : ” Parameter adaptive techniques for Anaerobic digesters- Real life experiments”. Computers and Chemical Eng., Vol.17, No 12, 1993, pp. 1167-1179.

7) V. Spais, L. Petrou : “Implementation of the robot inverse dynamics computation algorithm on a transputer network “. Microprocessing and microprogramming 39, 1993, pp.17-23.

8) V. Samoladas, L. Petrou : “Special-purpose architectures for fuzzy controllers”, Microprocessing and microprogramming 40, 1994, pp.275-289.

9) K. Paraschidis, N. Fahantidis, V. Petridis, Z. Doulgeri. L. Petrou, G. Hasapis: “A robotic system for handling textile and non rigid flat materials”, Computers in Industry 26, 1995, pp.303-313.

10) C. Emmanoulides, L. Petrou : “Identification and control of Anaerobic Digesters using adaptive, on-line trained Neural Networks”, Computers and Chemical Engineering Vol.21, No 1, 1997, pp.113-143.

11) L. Petrou, V. Spais : “Hardware Acceleration Architectures for Fuzzy Logic Control”, “, Encyclopedia of Computer Science and Technology Vol. 37, 1997, pp.115-132 and in “Encyclopedia of microcomputers”.

12) Ν. Fahantidis, K. Paraschidis, V. Petridis, Z. Doulgeri, L. Petrou, G. Hasapis “Robot handling of flat textile materials”, IEEE Robotics and Automation Magazine, Vol.4 No.1, March 1997, pp.34-41.

13) G.I. Antonaros, L.P. Petrou : “Real time map building by means of an ellipse spatial criterion and sensor based localization for mobile robots”, Journal of intelligent robotic systems, Vol.30, 2001, pp.331-358.

14) V. Petridis, A. Kehagias, L. Petrou, A. Bakirtzis, S. Kiartzis, H. Pangiotou, N. Maslaris : “A Bayesian multiple models combination method of a for time series prediction. J. Intelligent Robotic syst.: Theory and applications 31 (1-3) 2001, pp.69-89.

15) Kaburlasos VG, Spais V, Petridis V, Petrou L, Kazarlis S, Maslaris N, and Kallinakis A, “Intelligent clustering techniques for prediction of sugar production”, Mathematics and Computers in Simulation, vol 60, iss. 3-5, pp. 159-168, 2002 (Special Issue on Intelligent Forecasting, Fault Diagnosis, Scheduling, and Control).

16) I. Mermigkis, L. Petrou : “Coevolutionary relations by alterations in fitness function: Experiments with simulated robots”, Journal of intelligent robotic systems, Vol.47, 2006, pp.257-284.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1) L. Petrou, E. Horne, B.J. Cory : “Microcomputer applications in protection relaying”,12th UPEC conference, UK, April 1977, pp. I-B 1.2/1.6.

2) L. Petrou, E. Horne, B.J.Cory : “A microprocessor power system protection Relay”, pp. 825-829, MECO 78, Advances in Measurement and Control, Athens.

3) B.J. Cory, E. Horne, L. Petrou : “Development in dedicated microprocessor protection relays”, IEEE Summer Power Systems Meeting, 1978, pp.1-8.

4) G. Massouros, L. Petrou, P. Drakatos : “Interpretation of the vibration spectrums of vehicle engines by cepstrum analysis”, Meeting on simulation of distributed parameters and large scale systems, October 1979, pp.355-358.

5) K. Paraschidis, N. Fahantidis, V. Petridis, Z. Doulgeri, L. Petrou, G. Hasapis : “A robotic system for handling Textile and Non Rigid Flat materials”, Advanced Summer Institute ’94 in Computer Integrated Manufacturing & Industrial Automation, 1994, Patras, Greece, pp.98-105.

6) K. Paraschidis, N. Fahantidis, V. Vassiliadis, V. Petridis, Z. Doulgeri, l.. Petrou, G. Hasapis : “A Robotic System for handling Textile Materials”, IEEE Robotics and Automation Conf. 1995, Vol.2, Japan, pp. 1769-1774.

7) V. Vassiliadis, L. Petrou, Z. Doulgeri, V. Petridis, G. Hasapis : ” A Knowledge based and Inference Tool for Handling Non-Rigid Materials. Proc. of the IEEE Int. Symposium on Industrial Electronics, Athens, 1995, pp. 470-475.

8) Kehagias, Panagiotou H., Maslaris N., Petridis V., Petrou L., Spais V. :” Predictive modular neural networks methods for prediction of sugar beet crop yield”, First IFAC workshop on control applications and economics in agriculture, Athens 1998.

9) C. Demetriades, N. Stratis, A. Deligiannis, D. Vlachodimitropoulos and L. Petrou :”Design, Modeling nad operational profiles of an aerated biofilter pilot plant” First Int. Conf. on Ecological protection of the planet Earth. Xanthi 2001.

10) Kaburlasos VG, Spais V, Petridis V, Petrou L, Kazarlis S, Maslaris N, and Kallinakis A, “Intelligent clustering techniques for prediction of sugar production,” Proceedings of theEuropean Workshop on Intelligent Forecasting, Diagnosis and Control, Santorini, Greece, 24-28 June 2001.

11) Petridis V, Petrou L, Kaburlasos VG, Spais V, and Kazarlis S, “Models for predicting sugar production in Greece,” Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Αυτοματισμού, Ρομποτικής και Βιομηχανικής Παραγωγής – Ο Ρόλος της Τεχνολογίας Πληροφοριών, Σαντορίνη, 28-30 Ιουνίου 2001.

12) V. A. Spais, L. P. Petrou : “Multiobjective motion planning for a noholonomic vehicle”. 2003 Congress on Evolutionary Computation (CEC 2003) pp.2058-2065