Ο Νίκος Πιτσιάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής με ενδιαφέροντα στα υπολογιστικά συστήματα υψηλής αποδοτικότητας.

Δημοσιεύσεις