domisM. Aντωνόπουλος-Ντόμης

Καθηγητής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βιογραφικό σημείωμα Νοέμβριος 2004

1944: Έτος γεννήσεως – Αθήνα.

1963 – 1968: Φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Ε.Μ.Π.

1969 – 1971: Στρατιωτική θητεία.

1971 – 1972 : Εργάζεται στην ΒΙΕΧ Α.Ε., Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευές. Διετέλεσε:

– Διευθυντής έργου εγκατάστασης και κατασκευής της 2ης θερμοηλεκτρικής μονάδας (300 MWe) της ΔΕΗ στο Λαύριο Αττικής,

– Διευθυντής έργου εγκατάστασης Μονάδος Παραγωγής Θειϊκού Οξέος στις Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος.

Οκτ. 1972 – Οκτ. 1973: Μ.Sc. in Nuclear Technology, University of Aston in Birmingham, U.K.

Οκτ. 1973 – Οκτ. 1975: Ph.D.-, Dept. of Nuclear Engng, Queen Mary College, Univ. of London, U.K.

Οκτ. 1975 – Νοέμ. 1977: Research Fellow, Control and Instrumentation Division, Atomic Energy Establishment Winfrith, United Kingdom Atomic Energy Authority (UKEA).

Νοέμ. 1977 – Μάιος 1981: – Senior Research Fellow, Dept. of Nuclear Engng, Queen Mary College, Univ. of London.

Δίδαξε Δυναμική και έλεγχο Πυρηνικών αντιδραστήρων στο M.Sc. κύκλο σπουδών, των Queen Mary College και Imperial College, Univ. of London.

– Consultant της Atomic Energy Establishment Winfrith, United Kingdom Atomic Energy Authority.

από το Μάιο 1981: – Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

– Καλοκαίρι 1982 και 1983 Senior Research Fellow, Queen Mary College, Univ. of London.

1983 – 1988: Κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Σεπτ. 1986 – Φεβρ. 1987: Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Μάρτιος 1987 – Μάιος 1989: Πρόεδρος του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

Μάιος 1988 – Σεπτ. 1989: Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Νοέμβριος 1994-Μάρτιος 2006 Εκλεγμένος διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”.

1996 – 2004: Εκπρόσωπος Ελλάδος στην Consultative Committee on Fusion, Consultative Committee on Fission, Scientific and Technical Committee-EURATOM.

Οκτώβριος 1997 –

Δεκέμβριος 2004: Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Α.Ε.

Διάκριση: 1975 Graduate Gold Medal Award of The Institution of Nuclear Engineers of Great Britain.

Invited Lectures at: – Stanford University USA.

– NASA AMES, USA.

– National Center for Atmospheric Research, USA.

– Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy for Sciences.

– Ιnstitute of Nuclear Engng, Polytechnico di Milano (Μάιος 1994).

Επισκέπτης Καθηγητής: Institute of Nuclear Engineering, Polytechnico di Milano.

– Μάιος 1991.

– Σεπτ.-Οκτ. 1993

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς π.χ. ΝΕΑ OECD, Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και στα Group of experts για την σύνταξη Συνθήκης για την Ασφάλεια των Πυρηνικών Εγκαταστάσεων (ΔΟΑΕ) και Συνθήκης για την Ασφάλεια διαχείρισης Πυρηνικών Καταλοίπων.

Eρευνητική εμπειρία: κρισιμότητα και δυναμική αντιδραστήρων (διάχυση νετρονίων), διαγνωστική πυρηνικών αντιδραστήρων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων με στοχαστικές μεδόδους, ρευστομηχανική (βασική έρευνα, εξισώσεις Navier Stokes), ακτινοπροστασία, ραδιενέργεια περιβάλλοντος, διακίνηση ραδιενεργών ρύπων, εφαρμογές τεχνιτών νευρονικών δικτύων και κυματιδίων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος των εξής χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων:

 • Behavior of long-lived radionuclides in soil-plant systems of the Mediterranean region. ΧρηματοδότησηαπόΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΕ), 1988.

 • Έρευνα των μακροχρόνιων επιπτώσεων του Cs-137 και Cs-134 στην Γεωργική παραγωγή της Βόρειας Ελλάδας, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 1988.

 • Διαγνωστική βιομηχανικών συστημάτων, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 1992.

 • Έρευνα της χρονικής εξέλιξης της ρύπανσης με Cs-137 των εδαφών και προϊόντων πολυετών καλλιεργειών της Βόρειας Ελλάδας, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, 1993.

 • “Cycling of Caesium in natural ecosystems”, χρηματοδότησηαπόΕΕ, 1994.

 • Pilot survey on the determination by in-situ gamma spectroscopy of outdoor and indoor exposure gamma rays in populated areas of Greece due to natural and artificial sources of radiation. Χρηματοδότηση από ΕΕ, 1994.

 • “Διαγνωστική βιομηχανικών συστημάτων με στοχαστικές μεθόδους”, (ΓΓΕΤ), 1996.

 • “Κατανομή και ανακύκλωση Καισίου σε δασικό οικοσύστημα”, (ΓΓΕΤ), 1997.

 • “Συμβολή διαφόρων ραδιονουκλιδίων, φυσικής και τεχνικής προέλευσης, στους ρυθμούς δόσεων για τον πληθυσμό πόλεων”, (ΓΓΕΤ), 1997.

 • “Ανάπτυξη εκτιμητή δόσης από γ-ακτινοβολία σε εσωτερικούς χώρους, με χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων”, (ΓΓΕΤ), 1997.

 • «Ανοιχτές Θύρες», Προϋπ: € 15.117,32 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1995-1997.

 • «Νέος εργαστηριακός εξοπλισμός», Προϋπ: € 397.214,07 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1996-1997.

 • «Δικτυακή & πληροφορική υποδομή», Προϋπ: € 59.375,99 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1996-1997.

 • «Ενίσχυση υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού», Προϋπ: € 216.733,75 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1996-1997.

 • «Αναβάθμιση βασικής & κτιριακής υποδομής», Προϋπ: € 1.787.914,89 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1997-1998.

 • «Ερευνητικός Αντιδραστήρας, ραδιοϊσότοπα, ραδιοδιαγνωστικά προϊόντα», Προϋπ: € 122.482,76 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1997-1999.

 • «Υποδομή για την καταγραφή & παρακολούθηση του υπόβαθρου φυσικής και τεχνητής ραδιενέργειας περιβάλλοντος στο ανατολικό Αιγαίο», Προϋπ: € 159.941,31 ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1998-1999.

 • «Έρευνα της συνεισφοράς των διαφόρων ραδιονουκλιδίων φυσικής & τεχνητής προέλευσης στην ραδιολογική επιβάρυνση του πληθυσμού των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και της διασποράς των μακρόβιων ραδιοϊσοτόπων στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής», Προϋπ: € 35.509,90 ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000-2002.

 • «Αριστεία στην Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία», Προϋπ: € 200.000,00 ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΓΓΕΤ, 2002-2004.

 • «Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε εξορυσσόμενους λιγνίτες και παραγόμενες τέφρες τους», 2003, ΔΕΗ, € 30.000.

 • «Πρόγραμμα Σύντηξης (FUSION)*», Εισροές 1999-2004 από ΕΕ και συγχρηματοδότηση 4.251.634€.

* χρηματοδοτούνται ΙΠΤ-Α, ΕΜΠ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Αθηνών, ΙΤΕ, Παν. Θεσσαλίας και ΑΠΘ

e-mail: domis(at)eng.auth.gr

site: http://nestoras.ee.auth.gr

Δημοσιεύσεις