Διατριβές

 

 

 1. “Bowing Coefficient of Reactivity. Methods of Calculation”. M.Sc. Dissertation. University of ASTON, (1973).
 2. “Neutron noise as an information carrier for the early detection of rod malfunctions”. Ph.D. Thesis, QMC, Univ. of London, (1975).

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 

(Peer Reviewed, συμπεριλαμβανόμενα στο Citation Index)

 

 

 1. M.Antonopoulos-Domis: “Reactivity and neutron noise excited by random rod vibration”. Annals of Nuclear Energy, Vol. 3 (9-10), pp. 451-459, (1976).
 2. M.Antonopoulos-Domis: “Neutron noise as an information carrier for the early detection of rod malfunctions”. Journal of the Inst. of Nucl. Eng., Vol. 17 (5), pp. 115-117, (1976).
 3. M.Antonopoulos-Domis: “Acoustic resonances as a means of blockage detection in sodium cooled fast reactors”. Nuclear Engng. and Design, 54 (1979).
 4. M.A.Domis, M.H.Butterfield: “The transmission of sound waves through water in a PFR subassembly”. Journal of Sound and Vibration, 63 (2), (1979).
 5. M.Antonopoulos-Domis, A.Colebrooke: “Neutron fluctuations induced by absorber vibrations: “The QMC Reactor experiment”. Annals of Nuclear Energy, 6 (11, 1), pp. 579-584, (1979).
 6. M.Antonopoulos-Domis: “Frequency dependence of acoustic resonances on blockage position in a fast reactor subassembly wrapper”. Journal of Sound and Vibration 72 (4), pp. 443-450, (1980).
 7. M.Antonopoulos-Domis: “On the space dependence of neutron density noise and the problem of malfunction localisation”. Annals of Nuclear Energy, 8 (2), pp. 91-99, (1981).
 8. M.Antonopoulos-Domis: “Large Eddy Simulation of a passive scalar in isotropic turbulence”. Journal of Fluid Mechanics, 104, pp. 55-79, (1981).
 9. M.Antonopoulos-Domis: “Aspects of Large Eddy Simulation of homogeneous isotropic turbulence”. Int. Journal of Numerical Methods in Fluids, 1 (3), pp. 273-290, (1981).
 10. M.Antonopoulos-Domis: “Feedback effects on boiling induced neutron noise”. Annals of Nuclear Energy, 10 (10), pp. 535-540, (1983).
 11. M.Antonopoulos-Domis, K.Paraskevopoulos: “Reactor time constant at criticality”. Annals of Nuclear Energy, 10 (10), (1983).
 12. M.Antonopoulos-Domis, S.Kadi: “Boiling noise in a two-region, one-dimensional reactor model with feedback”. Annals of Nuclear Energy 11 (5), (1984).
 13. I.Paszit, M.Antonopoulos-Domis, O.Glockler: “Stochastic aspects of two dimensional vibration diagnostics”. Progress in Nuclear Energy, Vol. 14, No 2, (1984).
 14. M.Antonopoulos-Domis, V.Chatziathanassiou: “Effects of space dependent feedback on the detector field of view”. Progress in Nuclear Energy, Vol. 15 (1-3), pp. 643-650, (1985).
 15. M.Antonopoulos-Domis, K.Skarpeta: “Detector field of view in a heterogeneous model of a boiling water reactor”. Atomkernenergie-Kerntechnik, Vol. 48 (4), pp. 217-220, (1986).
 16. M.Antonopoulos-Domis, K.Skarpeta: “Decomposition of neutron noise in a heterogeneous reactor model into a local and a global component”. Atomkernenergie-Kerntechnik, Vol. 48 (4), pp. 221-223, (1986).
 17. M.Antonopoulos-Domis, V.Chatziathanassiou: “Investigation of boiling and pressure feedback effects on neutron noise”. Progress in Nuclear Energy, Vol. 21, (1988).
 18. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, F.Tervisidis: “Depot au sol de la Grece du Nord du Cs-137 et Cs-134”. Radioprotection, Vol. 23 (2), pp. 115-120, (1988).
 19. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Gagianas: “Compartment model for long-term contamination prediction in deciduous fruit trees after a nuclear accident”. Health Physics Vol. 58 (6), pp. 737-741, (1990).
 20. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Gagianas: “Derivation of soil to plant transfer factors of radiocesium in Northern Greece after the Chernobyl accident and comparison with greenhouse experiments”. Environmental pollution, 68 (1-2), pp. 119-128 (1990).
 21. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Gagianas: “Radiocaesium dynamics in fruit trees following the Chernobyl accident”. Health Physics, Vol. 61 (6), pp. 837-842, (1991).
 22. M.Antonopoulos-Domis, K.Mourtzanos, G.Por: “Study on Reactor System Identification with Multivariate Auto-Regressive analysis” Annals of Nuclear Energy, Vol. 21 (11), pp. 667-686, (1994).
 23. M.Antonopoulos-Domis, M.Marseguerra, K.Mourtzanos, S.Tarantola: “Neutron Source Localization within sealed tanks”. Annals of Nuclear Energy, Vol. 21 (11), pp. 687-699, (1994).
 24. M.Antonopoulos-Domis, S.Kadi, K.Mourtzanos: “Departure from linearity of neutron cross-spectra phase in BWR’s”. Annals of Nuclear Energy, Vol. 22 (1), pp. 39-50, (1995).
 25. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, M.Marseguerra: “On the Compartmental Modeling of Caesium Migration in Soils”. Nuclear Science and Engineering, Vol. 121 (3), pp. 461-467, (1995).
 26. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Chiladakis, S.Kadi: “Radiocaesium Distribution in undisturbed soil: measurements and Diffusion-Convection Model”. Health Physics, Vol. 69 (6), pp. 949-953 (1995).
 27. M.Antonopoulos-Domis, S. Kadi: “Velocity profile effects on neutron cross-spectra in BWR’s”, Annals of Nuclear. Energy, Vol. 23 (3), pp. 217-228, (1996).
 28. M.Antonopoulos-Domis, K. Mourtzanos, G. Por: “Identification of the excitation source of the pressure vessel vibration in a soviet built WWER PWR with signal transmission path Analysis”, Annals of Nuclear. Energy, Vol. 23 (12), pp. 989-995, (1996).
 29. M. Antonopoulos-Domis, T. Tambouratzis: “Artificial neural networks for neutron source localization within sealed tanks”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 23 (18), pp. 1477-1488, (1996).
 30. M. Antonopoulos-Domis, A. Clouvas, A. Gagianas: “Long term radiocaesium contamination of fruit trees following the Chernobyl accident”, Health Physics, Vol. 71, pp. 910-914, (1996).
 31. M. Antonopoulos-Domis, A. Clouvas, S. Xanthos, D.A. Alifragis: “Radiocaesium contamination in a submediterranean semi-natural ecosystem following the Chernobyl accident: measurements and models”, Health Physics, Vol. 72 (2), pp. 243-255, (1997).
 32. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis: “Gamma ray spectrometry for the determination of absorbed dose rate in air following a myocardial perfusion scintigraphy with TI-201”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, pp. 97-101, (1997).
 33. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis, J. Silva: “Monte Carlo based method for conversion of in-situ gamma ray spectrum obtained with a portable Ge detector to an incident photon flux energy distribution”, Health Physics, Vol. 74 (1), pp. 216-230 (1998).
 34. M. Antonopoulos-Domis, T. Tambouratzis: “System identification during a transient via wavelet multiresolution analysis followed by spectral analysis techniques”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 25 (6), pp. 465-480, (1998).
 35. M. Antonopoulos-Domis, P. Kritidis, Ch. Raptis: “Diffusion model of Radon exhalation rates”, Health Physics, Vol. 74 (5), pp. 574-580, (1998).
 36. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis, M. Marseguerra and E. Padovani: “On line estimation of transit time using artificial neural networks”, Nuclear Science and Engineering, Vol. 130 (1), pp. 113-127, (1998).
 37. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis, D.A. Alifragis: “Contribution of the Cs-137 to the total absorbed gamma dose rate in air in a Greek-forest ecosystem: measurements and Monte Carlo computations”, Health Physics, Vol. 76 (1), pp. 36, (1999).
 38. M. Antonopoulos-Domis, C. Housiadas: “Moderator temperature coefficient of reactivity in PWR’s: theoretical investigation and numerical simulations”, Nuclear Science and Engineering, 132 (3), pp. 337-345, (1999).
 39. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis: “On-line stability monitoring of BWR’s using artificial neural networks”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 26 (14), pp. 1287-1302, (1999).
 40. C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis: “The effect of fuel temperature on the estimation of the moderator temperature coefficient in PWRs”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 26, pp. 1395-1405, (1999).
 41. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis: “Monte Carlo calculation of dose rate conversion factors for external exposure to photon emitters in soil”, Health Physics, Vol. 78 (2), (2000).
 42. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis: “Derivation of indoor gamma dose rate from high resolution in-situ gamma ray spectra”, Health Physics, Vol. 79 (3), pp. 274-281, (2000).
 43. K. Mourtzanos, M. Antonopoulos-Domis: “Asymptotic distributions and confidence regions of open loop transfer functions obtained by multivariate autoregressive modelling and application to a benchmark’s simulation data networks”, Progress in Nuclear Energy, Vol. 26 (4), pp. 387-404, (2000).
 44. C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis, “Estimation of the moderator temperature coefficient of reactivity via noise analysis using closed-loop transfer functions”, Annals of Nuclear Energy, 28, pp. 983-991, (2001).
 45. K. Mourtzanos, C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis, “Calculation of the moderator temperature coefficient of reactivity for water moderated reactors “, Annals of Nuclear Energy, 28, pp. 1773-1782, (2001)
 46. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M., “Instability localization with artificial neural networks”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 29 (3), pp. 235-253, (2002).
 47. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis, “A non-stationary signal correlator for on-line transit time estimation”, Annals of Nuclear Energy Vol. 29 (11), pp. 1299-1313, (2002).
 48. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis, and J. Silva, “Measurements with a Ge Detector and Monte Carlo computations of dose rate yield due to cosmic muons”, Health Physics, Vol. 84 (2), pp. 212-221, (2003).
 49. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis, “Long Term Measurements of Radon Equilibrium Factor in Greek Dwellings”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 103, pp.269-271, (2003).
 50. Clouvas, A., Xanthos, S., Antonopoulos-Domis. M., “A combination study of indoor radon and in situ gamma spectrometry measurements in Greek dwellings, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 103, pp.363-366, (2003).
 51. Tambouratzis T., Xanthos, S., Antonopoulos-Domis M., “On-line channel instability localisation with fuzzy rule-based systems”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 31 (7), pp. 773-788, (2004).
 52. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M., On-line signal trend identification, Annals of Nuclear Energy, Vol. 31 (14), pp. 1541-1553, (2004).
 53. Clouvas, A., Xanthos, S., Antonopoulos-Domis. M. (2004) “Radiological maps of outdoor and indoor gamma dose rates in Greek Urban areas obtained by in situ gamma spectrometry”, Radiation Protection Dosimetry (accepted for publication).
 54. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M., Parameter estimation during a transient – application to BWR stability, Annals of Nuclear Energy, Vol. 31 (18), pp. 2077-2092 (2004).
 55. Varvayanni M., Catsaros N., Antonopoulos-Domis M. (2004) “Derived Release Limits For the Greek Research Reactor Site Based on a diagnostic Atmospheric Modelling System for Irregular Terrain”, Health Physics (accepted for publication).
 56. Varvayanni M., Stakakis E., Catsaros N., Antonopoulos-Domis M. (2004) “Void Induced Reactivity in a Mixed MTR Core”, Nuclear Engineering and Design (accepted for publication).
 57. A. Clouvas, S. Xanthos, M. Antonopoulos-Domis, D.A. Alifragis “Radiocaesium gamma dose rates in a Greek pine forest: measurements and Monte Carlo computations”, Radioactivity in the Environment, Vol. 7, pp.1155-1166, (2005).
 58. A Clouvas, S Xanthos, M Antonopoulos-Domis. «Simultaneous measurements of indoor radon, radon-thoron progeny and high resolution gamma spectrometry in Greek dwellings”, Radiation Protection Dosimetry, accepted for publication

 

 

Στο Transactions of the American Nuclear Society

 

(μη συμπεριλαμβανόμενα στο Citation Index)

 

 

 1. M.Antonopoulos-Domis, K.Skarpeta: “Heterogeneity effects on the detector field of view in the radial direction in BWR’s”. Trans. Am. Nuc. Soc., 50 (1985).
 2. M.Antonopoulos-Domis, K.Skarpeta: “Dependence of the local-global decomposition of neutron noise on heterogeneity”. Trans. Am. Nuc. Soc., 52 (1986).
 3. M.Antonopoulos-Domis: “Space dependence of the phase of neutron noise excited by a variable strength absorber”. Trans. Am. Nuc. Soc. 52 (1986).
 4. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis: “On-line stability monitoring using artificial neural networks”, in Proceedings of the “1998 ANS Annual Meeting”, Nashville, Tennessee, June 7th-11th, 1998, published in Transactions of the American Nuclear Society, Vol. 78, pp. 77-78, (1998).

 

Συνέδρια

 

 

 1. M.Antonopoulos-Domis: “Large Eddy Simulation of a passive scalar in isotropic turbulence”. Proceedings ASME 80-HT-84, (1980), National Heat Transfer Conf., Orlando, USA.
 2. M.Antonopoulos-Domis: “Numerical simulation of turbulent flows in plane channel”. Proceedings 3rd Int. Conf. on Numerical Methods in Laminar and Turbulent Flow, Univ. of Washington, USA, (1983).
 3. M.Antonopoulos-Domis, S.Kadi: “Boiling noise in a two-region, one-dimensional reactor model with feedback”. 15th IMORN, Budapest (1982).
 4. I.Paszit, M.Antonopoulos-Domis, O.Glockler: “Stochastic aspects of two dimensional vibration diagnostics”. IAEA SR-105/41. Proc. Int. Seminar on diagnostics of and response to Abnormal Occurrences at Nuclear Power Plants, Dresden, (1984).
 5. M.Antonopoulos-Domis, V.Chatziathanassiou: “On the structure of neutron noise coherences in the low frequency range”. 19th IMORN, Rome, (1986).
 6. M.Antonopoulos-Domis: “The phase of neutron noise cross-spectra as a means of malfunction localisation”. 19th IMORN, Rome, (1986).
 7. M.Antonopoulos-Domis, K.Skarpeta: “Heterogeneity effects on the local-global decomposition and the detector field of view”. 19th IMORN, Rome, (1986).
 8. M.Αντωνόπουλος-Ντόμης, Α.Κλούβας, Φ.Τερβισίδης: “Εναπόθεση των μακρόβιων ραδιονουκλιδίων Cs-134 και Cs-137 στα εδάφη Μακεδονίας και Θράκης από το πυρηνικό ατύχημα του Chernobyl”. Πρακτικά Πανελλήνιου Συμποσίου στο ΕΚΕΦΕ Δ (1987) “Οι επιπτώσεις του ατυχήματος του Chernobyl στην Ελλάδα”.
 9. Μ.Αντωνόπουλος-Ντόμης, Α.Κλούβας, Φ.Τερβισίδης, Α.Γκατζιάνας: “Συσχέτιση ραδιενεργού εναπόθεσης και ρύπανσης από μετρήσεις ραδιενέργειας σε αγροτικά προϊόντα επιλεγμένων περιοχών της Μακεδονίας” Πρακτικά Πανελλήνιου Συμποσίου στο ΕΚΕΦΕ Δ (1987) “Οι επιπτώσεις του ατυχήματος του Chernobyl στην Ελλάδα”.
 10. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, F.Tervisidis, A.Gagianas: “A correlation study between radiocaesium deposition and contamination in a variety of Mediterranean agricultural products”. Proc. Int. Conf. on Environmental Radioactivity in the Mediterranean Area, Barcelona, (1988).
 11. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Gagianas: “Soil to plant transfer of radiocaesium”. Application to the Chernobyl Accident”. Proceedings of a workshop organised by the Commission of the European Communities on “The transfer of radio nuclides in natural and semi-natural environments”. Udine (1989).
 12. M.Antonopoulos-Domis, S.Kadi: “Departure from linearity of neutron cross-spectra phase in BWR’s” IMORN, DELFT, 1990.
 13. M.Antonopoulos-Domis, S.Kadi: “Velocity profile effects in neutron cross-spectra in BWR’s” IMORN-23, 1992, Nykoping, Sweden.
 14. M.Antonopoulos-Domis, I.Giannopoulos, M.Marseguerra, S.Tarantola: “Neutron source localisation within a sealed tank oscillating in a well counter”. IMORN-23, 1992, Nykoping, Sweden.
 15. M.Antonopoulos-Domis, K.Mourtzanos, G.Por: “Multivariate Autoregressive Study Using the SMORN-V benchmark data”. IMORN 24, 1993, Oybin, Germany.
 16. Μ.Αntonopoulos-Domis, A.Clouvas, A.Gagianas: “Measurement and modelling of radiocaesium contamination dynamics in fruit trees”. 1st Mediterranean Congress on Radiation Protection, Athens 1994.
 17. M.Antonopoulos-Domis, A.Clouvas, S.Xanthos: “Determination by in situ gamma spectrometry of outdoor and indoor exposure gamma rates, in populated areas of Greece due to natural and artificial sources of radiation”. 1st Mediterranean Congress on Radiation Protection, Athens 1994.
 18. M. Antonopoulos-Domis, A.Hiladakis, S.Kadi: “Radiocaesium distribution and dynamics in soil: measurements and models”. 1st Mediterranean Congress on Radiation Protection, Athens 1994.
 19. M. Antonopoulos-Domis, K. Mourtzanos: “Statistical Identification of the Confidence Limits of Open Loop Transfer Functions obtained by MAR Analysis”, SMORN VII – Conference proceeding published by OECD – Nuclear Energy Agency (1995), Avignon, France.
 20. M. Antonopoulos-Domis, M. Marseguerra, E. Pandovani: “Fast estimators of transit times in BWR’s”, SMORN VII – Conference proceeding published by OECD – Nuclear Energy Agency (1995), Avignon, France.
 21. M. Antonopoulos-Domis, K. Mourtzanos, G. Por: “Identification of the excitation source of the pressure vessel vibration in a Soviet built VVER PWR with signal transmission path analysis”, SMORN VII – Conference proceeding published by OECD – Nuclear Energy Agency (1995), Avignon, France.
 22. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis: “On-line Neutron Source Localization Using Artificial Neural Networks”, CESA’96 – Computational Engineering in Systems Applications 1996 IMACS Multiconference, pp. 154-159, (1996), Lille, France,.
 23. A. Clouvas, M. Antonopoulos-Domis, S. Xanthos: “Calibration of portable HP Ge spectrometer for indoor dose rate estimations”, IRPA9 – International Congress on Radiation Protection (1996), Vienna, Austria.
 24. A. Clouvas, M. Antonopoulos-Domis, S. Xanthos: “Determination by in situ gamma spectrometry of outdoor and indoor dose rates in populated areas of Greece due to natural and artificial sources of radiation”, IRPA9 – International Congress on Radiation Protection (1996), Vienna, Austria.
 25. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis, M. Marseguerra, E. Padovani: “Transit time estimation using artificial neural networks”, International Conference on Artificial Neutral Networks and Genetic Algorithms 1997, Norwich, U.K., April 1st-4th, (1997), pp. 62-65, in G.D. Smith, N.C. Steele, R.F. Albrecht (eds) “Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms”, Springer, Vienna.
 26. M. Antonopoulos-Domis, T. Tambouratzis: “System identification during a transient via wavelet mutliresolution analysis followed by spectral techniques”, Informal Meeting on Reactor Noise, Valencia, Spain, November 18th-20th, pp. 251-265, (1997).
 27. T. Tambouratzis, M. Antonopoulos-Domis, M. Marseguerra, E. Padovani: “Transit time estimation using artificial neural networks”, Informal Meeting on Reactor Noise, Valencia, Spain, November 18th-20th, pp. 267-272, (1997).
 28. C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis: “On the estimation of moderator temperature coefficient of reactivity of PWR’s via reactor noise analysis, International Conference on the Physics of Nuclear Science and Technology, organised by ANS, Vol. 2, pp. 1181-1188, Long Island, New York, October 5th-8th, (1998).
 29. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M. : “ Instability localization with artificial neural networks”, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2000”, Athens, Greece, October 11th-13th, pp. 169-184, T.Tambouratzis, M.Antonopoulos-Domis (eds), (2000).
 30. C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis: “Estimation of the moderator temperature coefficient of reactivity via noise analysis using closed-loop transfer functions”, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2000”, Athens, Greece, October 11th-13th, pp. 69-76, C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis (eds), (2000)
 31. K. Mourtzanos, C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis: “Calculation of the moderator temperature coefficient of reactivity for water moderated reactors”, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2000”, Athens, Greece, October 11th-13th, pp. 77-83, K. Mourtzanos, C. Housiadas, M. Antonopoulos-Domis (eds), (2000)
 32. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M., (2002). “A non-stationary signal correlator for on-line transit time estimation, in Proceedings of the “Specialists Meeting on Reactor Noise IV”, Goteborg, Sweden, May 27th-31st, 2002 (six pages).
 33. Varvayanni Μ., Stakakis Ε., Anoussis J., Catsaros N., Antonopoulos-Domis M., (2004). Void induced reactivity in a mixed MTR code, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2004”, Budapest, Hungary, May 17th-19th, 2004 (one page).
 34. Varvayanni Μ., Stakakis Ε., Catsaros N., Antonopoulos-Domis M., (2004). Gamma heating estimation in a mixed MTR code, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2004”, Budapest, Hungary, May 17th-19th, 2004 (one page).
 35. Tambouratzis T., Antonopoulos-Domis M., (2004). Evaluation of stability during transient BWR operation, in Proceedings of the “International Meeting on Reactor Noise 2004”, Budapest, Hungary, May 17th-19th, 2004 (one page).

 

 

Reports

 

 

 1. M.Antonopoulos-Domis, P.Kemshel: “A study of simple methods of calculating reactivity changes due to subassembly bowing”. UKAEA FRCMWG/(74) 153 FRGN 307.
 2. M.Antonopoulos-Domis: “The use of acoustic (not boiling) noise signals for an early warning of Fast Reactor Subassembly Blockage: a preliminary assessment”. UKAEA AEEW WCL 302/46, (1977).
 3. M.Antonopoulos-Domis: “CROSSAT: a digital computer program for the statistical and spectral analysis of discrete time series”. UKAEA AEEW/M1575 (1978).
 4. M.Antonopoulos-Domis, M.D.Love: “The finite difference schemes in the Large Eddy Simulation code FORTY”. QMC EP6032, (1979).
 5. “Noise diagnostical model experiments on the critical assembly ZR-6”. PR KFKI-1982-52, Central Research Institute for Physics, Hungarian Academy of Sciences.

 

 

 

Βιβλία

 

 

 1. M.Aντωνόπουλος-Ντόμης: “Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία”. Εκδόσεις Ζήτη (1985)
 2. M.Aντωνόπουλος-Ντόμης: “Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική”. Σημειώσεις, Α.Π.Θ., (1987).
 3. M.Aντωνόπουλος-Ντόμης: “Μεταφορά Θερμότητας”. Σημειώσεις, Α.Π.Θ., (1987).
 4. M.Aντωνόπουλος-Ντόμης: “Ραδιενέργεια σε απλά ελληνικά», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2004).
 5. M.Aντωνόπουλος-Ντόμης: “Εισαγωγή στην Πυρηνική Τεχνολογία”. Εκδόσεις Ζήτη (2005)