Δημοσιεύσεις Ιωάννη Κοντολέοντα σε επιστημονικά περιοδικά

1. Συγγραφεύς

[1] J.M. Kontoleon, “On the impact of reliability in technological systems”, Telecom. Horizon, No.4, pp 2-10, Nov.1972.
[2] J.M. Kontoleon, “Computer-aided analysis of electronic systems”, Telecom. Horizon, No.4, pp. 2-11,1972.
[3] J.M. Kontoleon, “On the determination of state probabilities of supervised systems”, Telecom. Horizon, No.2, pp.9-12, 1973.
[4] J.M. Kontoleon, “Reliability of protective systems which include standby channels with priority”, SRS Quarterly Digest, pp. 7-8, Jan. 1975.
[5] J.M. Kontoleon, “The correlation approach in signal analysis” Telecom. Horizon, No.1, pp 8-14., 1975.
[6] J.M. Kontoleon, “Optimum redundancy of repairable modules”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-26, Oct.1977, pp 277-279. Also abstracted in the Journal of Statistical Theory and Method Abstracts (International Statistical Institute), Sept.1978.
[7] J.M. Kontoleon, “A note on a method of calculation of network reliability”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-26, Oct.1977, pp 277-279. Also abstracted in the Journal of Statistical Theory and Method Abstracts (Int. Stat. Inst.) Sept.1978.
[8] J.M. Kontoleon, “Optimum allocation of components in a special 2-port network”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-26, Oct.1977, pp 277-279. Also abstracted in the Journal of Statistical Theory and Method Abstracts (Int.Stat. Inst.) Oct. 1978.
[9] J.M. Kontoleon, “Analysis of a dynamic redundant system”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-27, pp 116- 119, June 1978.
[10] J.M. Kontoleon, “Optimum supervision intervals and order of supervision in nuclear reactor protective systems”, Nuclear Science & Engineering (Journal of the American Nuclear Society), vol.66, pp 9-13, April 1978.
[11] J.M. Kontoleon, “Determination of MTFF from the transition probability matrix and diagram”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-27, pp 347-352, Dec. 1978.
[12] J.M. Kontoleon, “Optimal design of quasi-redundant protective system for nuclear reactors”, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. NS-25, pp 1645-1648, Dec.1978.
[13] J.M. Kontoleon, “Availability of networks subject to scheduled-maintenance”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-28, pp 90, Apr. 1979.
[14] J.M. Kontoleon, “Optimum link allocation of fixed-topology networks”, IEEE Transactions on Reliability, vol.R-28, June vol. R28, pp. 145-148, 1979.
[15] J.M. Kontoleon, “Optimum trip-level of m-out-of-n reactor temperature trip-amplifier systems”, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. NS-26, pp 4645-48, Aug.1979.
[16] J.M. Kontoleon, “Computer simulation of system testing strategies for fault elimination”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-28, p 407, Dec. 1979.
[17] J.M. Kontoleon, “Dynamic versus static voters for m-out-of- n :G systems”, SRS Quarterly Digest, pp. 11-15, July 1979.
[18] J.M. Kontoleon, “Availability maximization of supervised protective systems for nuclear reactors”, Nuclear Science & Engineering (Journal of the American Nuclear society), vol. 67, pp 315-317, June 1979.
[19] J.M. Kontoleon, “Probability level of readiness in supervised protective systems for nuclear reactors”, Nuclear Science & Engineering (American Nuclear Soc.), vol. 68, pp 84-86, Jan 1980.
[20] J.M. Kontoleon, “Analysis of a dynamic redundant system with non-identical units”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-29, p 77-78, April 1980.
[21] J.M. Kontoleon, “Reliability improvement of multi-terminal networks”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-29, pp 75-76, April 1980.
[22] J.M. Kontoleon , “Reliability Trends in communication networks” ITCC Review, vol.8, 7, pp. 40-51, 1980.
[23 J.M. Kontoleon, “SAFE Program”, Nuclear Science & Engineering, vol. 76, pp 78, 1980.
[24] J.M. Kontoleon, “An algorithm for evaluating overall reliability of special tree-networks”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-29, pp. 314, 1980.
[25 J.M. Kontoleon, “Fail-to-safe and fail-to-danger analysis of logic protective networks”, IEEE Transactions on Reliability, vol.R-29, pp 436-437, 1980.
[26] J.M. Kontoleon, “Reliability determination of r-successive-out-of-n:F systems”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-29, pp 437, 1980.
[27] J.M. Kontoleon, “Fast decomposition of networks in minimally interconnected sub-networks”, Proc. IEE, Part G, Electronic Circuits & Systems, Vol. 4, pp. 215-218, Oct.1980.
[28] J.M. Kontoleon, “Reliability analysis of a special redundant system”, Reliability Engineering, vol. I, pp 143-147, 1980.
[29] J.M. Kontoleon, “A general approach for determining reliability measures of repairable systems”, Reliability Engineering, No.2, 57-63, 1981.
[30] J.M. Kontoleon, “On the decomposition of large probability transition diagrams for MTTF determination”, Large Scale Systems, 2, 1981.
[31] J.M. Kontoleon, “Optimal Allocation of Non-Identical Components in a Special 2-Port Network”, IEEE Transactions on Reliability, vol. R-30, p. 74, Apr. 1981.
[32] Kontoleon J., “An Algorithm for Maximizing the Overall Network Reliability “, Reliability Engineering, 3, pp. 101-107, 1982.
[33] J.M. Kontoleon, “On the adaptation of active-inactive times of supervisory systems for maximizing system availability”, Reliability Engineering, vol.19, pp. 41-47, 1987.
[34] J.M. Kontoleon, “On the Reliability Modeling of RAM/ROM Fault-Tolerant Memories”, Microelectronics & Reliability vol32, No.9, pp. 1231-1236, 1992.
[35] J.M. Kontoleon, “Hardware versus Software Faults (viewpoint)”, Inter. Journal of Quality & Reliability, MCB University Press, Vol. 17, No. 7, pp. 594-596, 2000.

2. Συ-συγγραφεύς

[36] G.J. Dasani, J.M. Kontoleon, J.W. Lynn, “Digital analysis of an electronic amplifier for reliability studies”, Applied Sciences, No.5, pp 93-98, 1973.
[37] J.M. Kontoleon, Nadia Kontoleon, “Reliability analysis of a system subject to partial and catastrophic failures”, IEEE Transactions on reliability, vol. R-23, pp 277- 278, Oct.1974.
[38] J.M. Kontoleon, Nadia Kontoleon, N.G. Chrysochoides, “Optimum active-inactive times in supervised protective systems for nuclear reactors”, Nuclear Science & Engineering (Journal of the American Nuclear Society), vol.55, pp 219-225, Oct 1974.
[39] J.M. Kontoleon, Nadia Kontoleon, “Availability of a system subject to irregular short supervision”, IEEE Transactions on Reliability, vol.R-24, Oct.1975, pp 278-280. Also abstracted in the Journal of Statistical Theory and Method Abstracts (International Statistical Institute) May 1976, and in Microelectronics & Reliability
[40] J.M. Kontoleon, A. Barret, “Design of a variable scanning-width system for dynamic redundancy applications”, IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation vol. 27, pp 255-256, 1980.
[41] A. Hatzopoulos. J.M. Kontoleon, “Computer simulation of testing procedures for fault diagnosis in Analogue circuits”, Modelling Simulation & Control”, vol.8, No.2, pp. 37- 48, 1986.
[42] Mandaltsis D., Kontoleon J., “Overall reliability determination of computer networks with hierarchical routing strategies”, Microelectronics & Reliability, vol.27, No.1, pp 129-143, 1987.
[43] A. Hatzopoulos, J.M. Kontoleon., “Efficient fault diagnosis in analogue circuits using a branch decomposition approach”, IEE Proc., vol.134, G., No.4, pp. 149-157, 1987.
[44] D. Mandaltsis, J.M. Kontoleon, “A decomposition technique for the overall reliability evaluation of large computer communication networks”, Microelectronics & Reliability, vol. 27, No.2, pp. 299-311, 1987.
[45] S.P. Dokouzgiannis, J.M. Kontoleon, “A cubical logic circuit modelling for reliability studies”, Microelectronics & Reliability, vol. 27, No.5, pp. 823-831, 1987.
[46] S.P. Dokouzgiannis, J.M. Kontoleon, “Recursive enumeration of state graphs for the reliability evaluation of logic circuits “, Microelectronics & Reliability, vol. 28, No.1, pp. 101-117, 1988.
[47] S.P. Dokouzgiannis, J.M. Kontoleon, “Determination of combinational logic circuit reliability through generation of fault diagnosis tests”, Microelectronics & Reliability, vol. 28, No.4, pp. 541-545, 1988.
[48] J.M. Kontoleon, D. Mandaltsis, “Overall reliability evaluation of hierarchical computer networks with dynamic behaviour”, Microelectronics & Reliability, vol. 29,No. 4, pp 483-487, 1989.
[49] J.M. Kontoleon, D. Mandaltsis, “An improved method of enumerating all trees and minimal paths in a graph using Petri Nets”, Microelectronics & Reliability, vol.28, No.5, pp. 783-791, 1988.
[50] S.P. Dokouzgiannis, J.M. Kontoleon, “Exact reliability analysis of combinational logic circuits” ,IEEE Transactions on Reliability, vol. R-37, No.5, Dec 1988, pp. 493-500.
[51] D. Mandaltsis, Kontoleon J.M., “On the determination of overall computer network reliability with m-level hierarchical routing”, Microelectronics & Reliability”, vol.28, No.6, 1988, pp 967-977.
[52] D. Mandaltsis, Kontoleon J.M., “Enumeration of K-trees and their application to the reliability evaluation of communication networks”, Microelectronics & Reliability”, vol.29, No.5, pp 733-735, 1989.
[53] J.M. Kontoleon, D. Mandaltsis, “On the reliability evaluation of dynamic networks with m-level hierarchical routing”, Microelectronics & Reliability, vol.29, No.5, pp 737-741, 1989.
[54] J.M. Kontoleon, D. Mandaltsis, “A Petri-Net approach for the enumeration of all K-trees and K-cutsets and its application on K-terminal reliability”, Microelectronics & Reliability, vol.29, No.5, pp 819-828, 1989.
[55] A. Hatzopoulos, J.M. Kontoleon, “A new approach for automatic fault diagnosis in analog circuits”, Int. Journal of Circuit Theory & Applications, Vol. 18, pp. 387-400 1989.
[56] J.M. Kontoleon, A. Stergiou, “Reliability Analysis of a Fault-Tolerant Random Access Memory System”, Microelectronics & Reliability ,vol. 31, No. 6,pp. 1063-1067, 1991.
[57] A.A. Hatzopoulos, J.M. Kontoleon, “Fault diagnosis in analogue circuits based on hybrid decomposition”, IEE Proceedings-G, vol.139, No.3, pp.311-318, 1992.
[58] A.A. Hatzopoulos, S. Siskos, J.M. Kontoleon, “A complete scheme of built-in self-test (BIST) structure for fault diagnosis in analogue circuits and systems”, IEEE Trans. Instrum. & Measurements, vol. 42, No. 3, pp. 689-694, June 1993.
[59] K.A. Mehdi, J.M. Kontoleon, “Design and Analysis of a Fault-Tolerant Reconfigurable Random Access Memory Chip”, Microelectronics & Reliability , Vol. 34, No. 2, pp. 297-315, 1994.
[60] K.A. Mehdi and J.M. Kontoleon, “An Overview of VLSI Memory Yield Management by Injection of Fault Tolerance”, Reliability & Quality Management, MCB University Press, Vol. 11, No. 3, pp.43-54, 1994.
[61] S. Dokouzgiannis, J.M. Kontoleon, “COMET- A New Method for the Deterministic Test Pattern Generation in C-Circuits”, Microelectronics & Reliability, Vol. 34, No. 11, pp. 1761-1775, 1994.
[62] K.A. Mehdi and J.M. Kontoleon, ” A rapid SMART approach for the reliability and failure mode analysis of memories and large systems”, Microelectronics & Reliability, Vol.36, No.10, pp.1547-1556, 1996.
[63] K.A. Mehdi and J.M. Kontoleon, “Design and Analysis of a Self-Testing-and-Repairing Random Access Memory “STAR-RAM” with Error Correction”, Microelectronics & Reliability, Vol.38, No.4, pp.605-617, 1998.
[64] J.M. Kontoleon and J. Andrianakis, “Reliability analysis of simplex and duplex memory systems with SEC and soft-error scrubbing recovery”, Inter. Journal of Quality & Reliability, MCB University Press, Vol. 17, No. 7, pp. 594-596, 2000.
[65] J.M. Kontoleon, “Hardware versus Software Faults (viewpoint)”, Inter. Journal of Quality & Reliability, MCB University Press, Vol. 17, No. 7, pp. 594-596, 2000.
[66] J.M. Kontoleon and K.A. Mehdi “A Distributed-bit SEC-DED Ram with a Self-Testing and Repairing Engine”, Inter. Journal of Performability Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 79-98, 2005.

3. Συγγράμματα & κεφάλαιασυγγραμμάτων

[1] Ι.Μ. Κοντολέων, «Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων» (Τόμοι Ι, ΙΙ & III,
Θεσσαλονίκη (Εκδ. 2006).
[2] Ι.Μ. Κοντολέων, «Ανάλυση και Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων», Θεσσαλονίκη
(Εκδ. 2006).
[3] Ι.Μ. Κοντολέων, «Αξιοπιστία και Ανεκτικότητα Βλαβών Συστημάτων», Θεσσαλονίκη
(Εκδ. 2004).
[4] J.M. Kontoleon “Status and Trends in the Performance Assessment of Fault Tolerant Systems”, Chapter in Handbook of Performability Engineering, Springer, 2008