Γεννήθηκε το 1946 στην Έδεσσα. Σπουδές: Πτυχίο Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, M.Sc. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστήμιο Οκλαχόμα, ΗΠΑ, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από το 1976 είναι μέλος του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα είναι Καθηγητής. Διευθυντής του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και Υπεύθυνος της Μονάδος Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τομέα Τηλεπικοινωνιών. Είναι μέλος του ΤΕΕ, και μέλος του IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ. Μέλος του από πλευράς ΟΤΕ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΝΑ Α.Ε). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για δύο θητείες 1993-1997. Διετέλεσε μέλος της εισηγητικής ομάδας εργασίας με απόφαση της ΓΓΕΤ για τη μελέτη προϋποθέσεων ίδρυσης ερευνητικού φορέα στον τομέα Πληροφορικής και Τηλεματικής στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια ήταν αναπληρωματικό μέλος του προσωρινού Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ). Πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας (RISU) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του προγράμματος IRISI (INTER – REGIONAL INFORMATION SOCIETY INIATIVE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ήταν μέλος της Ομάδας εργασίας στην περιοχή της Τηλεργασίας του ΙRISΙ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος της διακρατικής ομάδας των 6 περιφερειών της Κοινότητας στην περιοχή της Τηλεργασίας. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας Ιατρικής Πληροφορικής Β. Ελλάδας. Πρόεδρος και Ιδρυτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πολυτεχνείου του Α.Π.Θ. Συνεργάστηκε με την Χ και ΧΙΙΙ διεύθυνση της ΕΕ σε διάφορα προγράμματα

Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, GR-54 124
Tel. +302310996303
FAX +302310996312
Email: panas(at)psyche.ee.auth.gr

Δημοσιεύσεις