ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. “Veze To Kozeg Magneses Terenec Stamitasa FFT Algorithms Segitsegevel,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Magyar Electrotechnika, pp. 360-363, Okt. -Nov 1983.

2. “Determination of the Field and the Forces On a Current Filament Moving Above A conducting Plate,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Archiv fur Elektrotechnik, 68, pp. 293-298, 1985.

3. “Eddy Current Distribution Due To A Rectangular Current Frame Moving Above A Conducting Slab,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Archiv fur Elektrotechnik 69, pp. 185-191, 1986.

4. “Electromagnetic Shielding In A System Of two Slabs,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, IEE Proceedings, Vol. 135 Pt. A, No 7, pp. 451-456, Sept. 1988.

5. “Hexagonal Ferrite Particles For Perpendicular Recording Prepared By Ion Exchange,” D. Samaras, J. Georgiou, S. Panas, G. Litsardakis, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 26, No 2, pp. 18-20, Jan. 1990.

6. “Transient Electromagnetic Shielding In A system Of two Coaxial Cylindrical Shells,” C. S. Antonopoulos, S. M. Panas, E. E. Kriezis, IEE Proceedings Pt A, pp. 281-285, Sept. 1991.

7. “Eddy Currents In An Infinite Slab Due To An Elliptic Current Excitation,” S. M. Panas, A. G. Papagiannakis, IEEE Transactions On Magnetics, pp. 4328-4337, Sept, 1991.

8. “Correction οf Periodogram Method for Power Spectrum Estimation,” A. Angelidou, M. G. Strintzis, S. Panas, Computational Statistics & Data Analysis, Elsevier Science Publishers, No 13, pp. 191-195, 1992.

9. “Eddy Currents: Theory and Applications,” E. E. Kriezis, T. D. Tsiboukis, S. M. Panas, J. A. Tegopoulos, Proceedings IEEE, pp. 1559-1589, Oct.1992.

10. “On AR Modeling for MEG Spectral Estimation, Data Compression and Classification,” A. Angelidou, M. G. Strintzis, S. Panas, G. Anogianakis, Computers in Biology and Medicine, Pergamon Press, Vol. 2, No 6, pp. 379-387, 1992.

11. “Eddy current detection of crack orientation using elliptical excitation,” T. P. Theodoulidis, S. M. Panas, E. E. Kriezis, IEE Proceedings Science Measurement Technology, Vol. 141, No 1, pp. 41-47, Jan. 1994.

12. “Impedance Inversion In Eddy Current Testing of Layered Planar Structures via Neural Networks,” I. T. Rekanos, T. P. Theodoulidis, S. M. Panas, T. D. Tsibukis, NDT&E International, Vol. 30, No 2, Elsevier Science Ltd. Printed in Great Britain, pp. 69-74, 1997.

13. “Adaptive Reduction of Heart Sounds from Lung Sounds using Fourth-Order Statistics,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas. IEEE Transactions Biomedical Engineering, Vol. 44, No 7, pp. 642-648, July 1997.

14. “Separation of Discontinuous Adventitious Sounds from Vesicular Sounds, using a Wavelet-based Filter,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, IEEE Transactions Biomedical Engineering, pp. 1269-1281, Dec.1997.

15. “Aναζήτηση ειδικών βλαβών του βυθού χρησιμοποιώντας μεθόδους ασαφούς λογικής (ΑΛ) στην επεξεργασία με υπολογιστή ψηφιακών εικόνων του βυθού,” Γ. Τριανταφύλλου, Γ. Τόλιας Π. Τραϊαννίδης και Σ. Πανάς, Greek Annals of Ophthalmology, , pp. 448-457, Dec 1997.

16. “Higher-Order Statistics: a robust vehicle for diagnostic assessment and characterization of lung sounds,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, Technology and Health Care, IOS Press, Official Journal of the European Society for Engineering and Medicine, Vol. 5, No 5, , pp. 359-374, Jan. 1998.

17. “Classification of the EMG’s Recruitment Pattern Using Neural Networks,” F. A. Papadopoulou, A. A. Michou, S. M. Panas, and I. B. Mavromatis, Journal of Intelligent Systems, Special Issue: Computational Intelligent Diagnostic Systems in Medicine, Freud Publishing House, England, Vol. 8, No 1-2, pp. 145-161, 1998.

18. “A Fuzzy Vessel Tracking Algorithm for Retinal Images Based on Fuzzy Clustering,” Y. A. Tolias and S. M. Panas, IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 17, No 02, , pp. 263-273, Ap. 1998.

19. “Image Segmentation by a Fuzzy Clustering Algorithm Using Adaptive Spatially Constrained Membership Functions,” Y. A. Tolias, and S. M. Panas, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Vol. 28 Part A, No 3, pp. 359-369, May 1998.

20. “Separation of Crackles and Squawks from Vesicular Sounds using A Wavelet-Based Filtering Technique,” L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris and S. M. Panas, COMPEL, Vol. 17, No 5/6, pp. 649-657, 1998.

21. “A Wavelet-Based Reduction of Heart Sound Noise from Lung Sounds,” L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, International Journal of Medical Informatics Elsevier, Vol. 52, pp. 183-190, 1998.

22. “Real Time Separation of Discontinuous Adventitious Sounds from Vesicular Sounds Using a Fuzzy Rule-Based Filter,” Y. A. Tolias, L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, Vol. 02, No 03, Sept., pp. 204-214, 1998.

23. “On applying spatial constraints in fuzzy image segmentation using a fuzzy rule-based system,” Y. A. Tolias and S. M. Panas, IEEE Signal Processing Letters, Vol. 05, No 10, pp. 245-247, Oct.1998.

24. “Enhanced Separation of Crackles and Squawks from Vesicular Sounds Using Nonlinear Filtering with Third-Order Statistics,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, Journal of the Tennessee Academy of Science, 73(1-2),., pp. 47-52, Jan. -Apr 1998.

25. “Estimation of the nerve conduction velocity distribution by peeling sampled compound action potentials,” F. A. Papadopoulou, and S. M. Panas, IEEE Trans. On Magnetics, Vol. 35, No 3, pp. 1801-1804, May1999.

26. “Bispectral De-Noising of the Compound Action Potentials for the Estimation of the Nerve Conduction Velocity Distribution,” F. A. Papadopoulou, and S. M. Panas, Medical Engineering & Physics, Elsevier Science ltd, Vol. 21, pp. 499-505, 1999.

27. “Microwave Imaging Using the Finite Element Method and a Sensitivity Analysis Approach,” I. T. Rekanos, S. M. Panas and T. D. Tsiboukis, IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol. 18, No 11,. pp. 1108-1114, Nov 1999.

28. “Generalized Fuzzy Indices for Similarity Matching,” Y. A. Tolias S. M. Panas and L. H. Tsoukalas, Fuzzy Set and Systems.Elsevier N.H. pp.255-270 Vol. 120 No. 2, Jun. 2001.

29. “Enhancement of Bowel Sounds by Wavelet-Based Filtering,” L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and S. M. Panas, IEEE Trans. On Biomedical Engineering. Vol. 47. N0. 7, pp 876-86, July 2000.

30. “ECG Data Compression using Wavelets and Higher-Order Statistics Methods for Telemedical Applications,” R. Istepanian L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine. Vol. 5 No 2, pp. 108-115.

31. “An orthogonal Least Squares-Based Fuzzy Filter for Real-Time Analysis of Lung Sounds,” P. A. Mastorocostas, Y. A. Tolias, J. B. Theocharis, L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol. 47, No. 9, pp.1165-1176, Sept. 2000.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. “Field Calculation in Conducting Media By Means of FFT Algorithm,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Proc. ICEM 82 Conf., Budapest Hungary, GT1/4, pp. 13-16, 1982.

2. “Electromagnetic Shielding Calculation By means of FFT Algorithm In A System Of Two Slabs,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Intermag 83 Conf., Philadelphia USA, pp. AE-5, 1983.

3. “Applications of the FFT Algorithm to the Solution of Spatial Differential Equations for the 2-D Field Problems and Minimisation of the Existing Errors,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Proc. MELECON 83 Conf., Athens Greece, B5, pp.12-13, 1983.

4. “Minimization of Errors in a DFT of General Functions and Applications,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Proc. MECO 83 Conf., Athens Greece, pp. 251-252, 1983.

5. “Forces on Current Filaments Moving Above a Conducting Plane and Determination of Eddy Currents,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Proc ICEM 84, Conf., Zurich, Switzerland, pp. 28-31, 1984.

6. “High Frequency Shielding of Electromagnetic Field in a System of Two Slabs,” S. M. Panas, E. E. Kriezis, Proc. ISEF 85 Conf., Warsaw, Poland, pp. 331-334, 1985.

7. “Cortical Areas Classification via AR Modeling and 3-D Spectral Estimation,” A. Angelidou, M. G. Strintzis, S. Panas, G. Anogianakis, Proc. IEEE ’88 Engineering in Medicine and Biology Society Conf., N. Orleans, USA, 1988.

8. “Hexagonal Ferrite Particles for Perpendicular Recording Prepared by Ion Exchange,” D. Samaras, J. Georgiou, S. Panas, G. Litsardakis, Ιnt. Conf. On Magnetic Recording Media M. R. M 89, Rimini Italy, 1989.

9. “Autoregressive Modeling Of Post-Operative Epileptic MEG Measurements,” A. Angelidou, M. G. Strintzis, S.Panas, G. Anogianakis, 12th Intern. Conf. of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society, Philadelphia USA, Vol. 12. No 4, pp.1841-1842 , 1990.

10. “Feature Selection via Orthogonal Expansion of MEG Signals,” A. Angelidou, M. G. Strintzis, S. Panas, G. Anogianakis, Biomedical Eng. Conf MELECON 91, Lumbliana Yugoslavia, 1991.

11. “Eddy Current Detection of the Orientation of Cracks in Thin Plate Using Elliptical-Excitation,” T. P. Theodoulidis, S. M. Panas, E. E. Kriezis, International Workshop on Electric And Magnetic Fields, Liege Belgium, pp. 14.1-14.6, 1992.

12. “Detecting Aneurysms in Retinal Images: Fuzzy Morphology vs. Conventional Methods,” Y. A. Tolias, I. B. Theoharis, S. M. Panas, Symposium on Applied Computing ACM ’95, Nashville TN, USA, pp. 575-579, 1995.

13. “Neural Network Inversion of Impedance in Eddy Current Testing of Layered Structures,” I. T Rekanos, T. P. Theodoulidis, S. M Panas, T. D Tsiboukis, First Belgian Hellenic Conference on Non Destructive Testing, Patras Greece 1995, Proc. at “Neural Destructive Testing”, Van Hamelrijck & Anastassopoulos (eds.), Ballgame, Rotterdam, pp. 217-222, 1996.

14. “Fuzzy Morphological Operators for Image Processing Based on Equal-Membership Regions,” Y. A. Tolias, I. B. Theoharis, S. M. Panas, 3rd IEEE International Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, Chalkidiki Greece, pp. 1007-1010, 1995.

15. “An Enhanced Fuzzy Possibilistic Clustering Algorithm for Image Segmentation,” Y. A. Tolias and S. M. Panas, International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 95, Thessaloniki Greece, pp. 200-203, 1995.

16. “Lung Sounds Discrimination Using Bispectrum,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 95, Thessaloniki Greece, pp. 290-293, 1995.

17. “Calculation of the Extracellular Field of an Active Nerve Bundle,” F. A. Papadopoulou and S. M. Panas, 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 95, Thessaloniki Greece, pp. 298-301, 1995.

18. “Αn Adaptive Fuzzy Clustering Algorithm for Image Segmentation,” Y. A. Tolias and S. M. Panas, 3rd International Workshop on Image and Signal Processing, Advances in Computational Intelligence IWISP, Elsevier Science B. V., UMIST, Manchester UK, pp. 307-310, 1996.

19. “A Hierarchical Edge-Stressing Algorithm for Adaptive Image Segmentation,” Y. A. Tolias, N. A. Kanlis, and S. M. Panas, 3rd IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems, ICECS 96, Rhodes Greece, pp. 199-202, 1996.

20. “Nonlinear Separation of Crackles and Squawks from Vesicular Sounds using Third-Order Statistics,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, 18th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 96, Amsterdam The Netherlands, CD-ROM index 522, 1996.

21. “Separation of Crackles and Squawks from Vesicular Sounds using A Wavelet-Based Filtering Technique,” L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, 9th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET 97, Palermo Italy, pp. 216-219, 1997.

22. “Autoregressive Modeling of Lung Sounds Using Higher-Order Statistics: Estimation of Source and Transmission,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, IEEE Signal Processing Workshop on Higher Statistics 97, Alberta Canada, pp. 4-8, 1997.

23. “An Unsupervised Fuzzy Vessel Tracking Algorithm for Retinal Images,” Y. A. Tolias, and S. M. Panas, 6th IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Barcelona Spain, vol. 1, pp. 325-329, 1997.

24. “Adaptive Reduction of Heart Sounds from Lung Sounds Using a Wavelet- Based Filter,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, 14th Medical Informatics Europe MIE 97, Sithonia Chalkidiki, Greece, Studies in Health and Informatics, IOS Press, 1997, Vol. 43, pp.536-540, 1997.

25. “A Fuzzy Rule-Based System for Applying Spatial Constraints in Fuzzy Image Clustering,” Y. A. Tolias and S. M. Panas, 5th European Congress on Intelligence Techniques and Soft Computing, ΕUFIT ’97, Aachen Germany, pp.1921-1924, 1997.

26. “Discrimination of Heart Sounds using Higher-Order Statistics,” L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. EMBS ’97, Chicago USA, pp.1138-1141, 1997. Finalist in Ph. D. student paper competition.

27. “A Fuzzy Rule-Based System for Real-Time Separation of Crackles from Vesicular Sounds,” Y. A. Tolias L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 97, Chicago USA, pp.1115-1118, 1997.

28. “Nonlinear Analysis of Musical Lung Sounds using the Bicoherence Index,” L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 97, Chicago USA, pp. 1126-1129, 1997.

29. “A Wavelet Analysis of Sampled Compound Action Potentials for the Estimation of the Nerve Conduction Velocity Distribution,” F. A. Papadopoulou and S. M Panas, CEFC 98, Tucson Arizona USA, pp. 62, 1998.

30. “Enhanced De-Noising of Bowel Sounds Using a Wavelet-Based Filter,” C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas and S. M. Panas, MEDICON 98, Lemesos, Cyprus CD-ROM, 1998.Finalist in Ph. D. student paper competition.

31. “Robust ECG Coding Using Wavelet Analysis and Higher-Order Statistics,” S. A. Oikonomopoulos, L. J. Hadjileontiadis, R. H. Istepanian and S. M. Panas, Colloquium on intelligent methods in healthcare and medical applications of IEE – Control Division. York England Oct, 1998.

32. “On Revealing New Diagnostic Features of Bowel Sounds Using Higher-Order Statistics,” C. N. Liatsos L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mayrogiannis, T. A. Rokkas and S. M. Panas, World Congress of Gastroenterology Vienna 1998.

33. “On Modeling Impulsive Bioacoustical Signals with Symmetric a-Stable Distributions: Applications in Discontinuous Adventitious Lung Sounds and Explosive Bowel Sounds,” L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas IEEE EMBS 98, Hong Kong, 1998. Invited

34. “Estimation of the Nerve Conduction Velocity Distribution Using πartial Bicepstral Information,” F. A. Papadopoulou, and S. M. Panas, IEEE Signal Processing Workshop on Higher Order Statistics, HOS 99, Caesarea Israel, pp. 161-164, 1999.

35. “A Higher-Order Statistics-Based Phase Identification of Three-Component Seismograms in a Redundant Wavelet Transform Domain,” C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, S. M. Panas, IEEE Signal Processing Workshop on Higher Order Statistics, HOS 99, Caesarea Israel, pp. 396-399, 1999.

36. “Enhancement of the Diagnostic Character of Bowel Sounds using Higher-Order Crossings,” L. J. Hadjileontiadis, T. P. Kontakos, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and S. M. Panas, IEEE EMBS 99, Atlanta, USA, 1999.

37. “Discrimination of Lung Sounds Using Higher-Order Crossings,” L. J. Hadjileontiadis, C. D. Saragiotis and S. M. Panas, International Lung Sounds Association, Marburg Germany, October, pp. 44-45. 1999. Young Scientist Award.

38. “FSMIQ: Fuzzy Similarity Matching for Image Queries,” Y. A. Tolias, S. M. Panas and L. Tsoukalas, IEEE International Conference on Information, Intelligence and Systems (ICIIS), November, Rockville, Maryland, USA, pp. 249-254, 1999.

39. “Automatic S-Phase Arrival Determination of Seismic Signals Using Nonlinear Filtering and Higher Order Statistics,” C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, A. S. Savvaidis, C. B. Papazachos, S. M. Panas, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2000 Hawaii USA.

40. “Rapid Determination of Earthquake Parameters Using a Phase Auto-Detect System” A. S. Savvaidis C. B. Papazachos, P. Soupios, N. Grammalidis, C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, , , S. M. Panas,, ECS 2000, 2000.

41. “Bispectral Analysis of Surface EMG”, P.A. Kaplanis, C.S. Pattichis, , L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, IEEE Melecon 2000, May, 2000, Cyprus

42. “Enhancement of R-Wave Detection in ECG Data Analysis Using Higher-Order Statistics,” K. I. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas 23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, October 2001.

43. “Performance of three QRS Detection Algorithms During Sleep: A Comparative Study,” L. J. Hadjileontiadis K. I. Panoulas, T. Penzel and S. M. Panas. 23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, October 2001.

AΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. “Πληροφορική και Αναισθησία,” Σ. Σοφιανός, Σ. Πανάς, Μ. Πεφτουλίδου, Ν. Καπανίδης, 11 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1985.
2. “Ταξινόμηση του Ηλεκτρομυογραφήματος με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων,” Α. Μίχου, Φ. Παπαδοπούλου, Σ. Πανάς, Γ. Μαυρομάτης, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη 1992.
3. “Opthalmus: A System for the automatic measurement of eye diseases”. Y. A. Tolias and S. M. Panas, 3rd Panhellenic Conference on Medical Informatics, Thessaloniki, May 1994
4. “Υπολογισμός του Εξωκυτταρικού Πεδίου του Ενεργού Νεύρου,” Φ. Παπαδοπούλου, Σ. Πανάς, 11η Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες στην Ελλάδα, Μέτσοβο 1995.
5. “Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός των Διακοπτόμενων Επιπρόσθετων Αναπνευστικών Ήχων (ΔΕΑΗ) με τη Χρήση του Μετασχηματισμού Κυματιδίων,” Λ. Χατζηλεοντιάδης, Δ. Πατάκας, Σ. Πανάς και Ε. Βλαχογιάννη . ‘Eνατο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1997, Δεύτερο Χρηματικό Βραβείο.
6. “Αναζήτηση Ειδικών Βλαβών του Βυθού Χρησιμοποιώντας Μεθόδους Ασαφούς Λογικής στην Επεξεργασία με υπολογιστή Ψηφιακών Εικόνων του Βυθού,” Γ. Τριανταφύλλου, Ι. Τόλιας, Π. Τραιαννίδης, Σ. Πανάς.
7. “Η συμβολή προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος στη διάγνωση γαστρεντερολογικών παθήσεων,” Λ. Χατζηλεοντιάδης και Σ. Πανάς, 18ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 1998, λ. 285-296, Στρογγυλή τράπεζα.
8. “Η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στην αποκάλυψη διαγνωστικών χαρακτηριστικών των εντερικών ήχων”, Χ. Λιάτσος, Λ. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, Θ. Ροκκάς και Σ. Πανάς, 18ο Πανελλήνιο Γαστροεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 1998, περίληψη στο Hellenic Journal of Gastrenterology, No ΠΑΟ44, σελ. 14.

ΒΙΒΛΙΑ 1) “Θεωρία Σημάτων Συστημάτων”, N. Τζάννες, Σ. Πανάς (σελ. 360) Παν. Πατρών, 1976. Το βιβλίο αυτό διδάσκεται ως σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 2) “Επεξεργασία Αναλογικών Σημάτων,”(σελ. 240) Α.Π.Θ., 1985 3) “Ανάλυση Στοχαστικών Σημάτων,”(σελ. 223) Α.Π.Θ., 1985 4) “Ψηφιακή επεξεργασία Σημάτων,”(σελ. 222) Α.Π.Θ., 1987