Δημητρίου Αντώνης Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2001,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2006
Ζάχαρης Ζαχαρίας Δίπλωμα Φυσικού, ΑΠΘ, 1987,
Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία), Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, 1994,
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2011,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, 2000
Σεβαστιάδης Χρήστος Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΔΠΘ, 1997,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2011
Σιάχαλου Σταυρούλα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2000,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2005