Δημητρίου Αντώνης Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2001,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2006
Ζάχαρης Ζαχαρίας Δίπλωμα Φυσικού, ΑΠΘ, 1987,
Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία), Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, 1994,
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2011,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ, 2000
Καρατζίδης Δημήτριος

 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
ΑΠΘ, 2009
Κίτσας Ηλίας Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών,
ΑΠΘ, 2008
Σεβαστιάδης Χρήστος Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΔΠΘ, 1997,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2011
Σιάχαλου Σταυρούλα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2000,
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ, 2005
Σιαχούδης Αθανάσιος Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΑΠΘ, 1994,
MSc in Telecommunication and Information Systems, University of Essex, 1995.