ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. C.E. Dimakis, S.S. Kouris, S.A. Kosmopoulos, 1990, “Performance evaluation of 16-QAM signaling through nonlinear channels in an AWGN and interference environment: a simulation approach.”, IEE Proc. Vol. 137, No. 5, 315-322.
2. C.E. Dimakis, S.S. Kouris, S.K. Avramis, 1993,” Performance evaluation of concatenated coding schemes on multilevel QAM signaling in non-Gaussian products environment”, IEE Proc., Vol. 140, No 4, 269-276.
3. I.K. Nissopoulos, C.E. Dimakis, S.S. Kouris, 2000, “The Effect of Metric Modification on the Performance of TCM and Concatenated Systems Over Rayleigh Fading Channels”, International Journal of Wireless Information Networks, Vol. 7, No. 3, 167-175.
4. I.K. Nissopoulos, C.E. Dimakis, S.S. Kouris, 2001, ” Concatenated coding schemes and interleaving techniques over Rayleigh fading ionospheric channels”, International Journal of Communication Systems, Vol. 14, 199-216.
5. C.E. Dimakis, I.K. Nissopoulos, S.S. Kouris, 2001, “Coding Schemes Incorporating Soft-Decision DPSK over HF Rayleigh Fading Channels”, Wireless Personal Communications, Vol. 16, 95-113.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. I.K. Nissopoulos, C.E. Dimakis, S.S. Kouris, 1994, “Preliminary results on performance evaluation of concatenated coding schemes over Rayleigh fading ionospheric channels”, Sixth International Conference on ‘HF Radio Systems and Techniques’, IEE, University of York, UK, 4-7 July 1994, pp. 186-190.
2. C.E. Dimakis, I.K. Nissopoulos, S.S. Kouris, 1995, “Preliminary results on performance evaluation of a concatenated coding scheme with outer Reed-Solomon codes and inner TCM codes on multilevel QAM signalling through nonlinear channels”, 1995 IEEE Workshop on ‘Nonlinear signal and image processing’, Neos Marmaras Halkidiki, Greece, 20-22 June 1995, pp. 348-351.
3. C.E. Dimakis, A.T. Hiladakis, S.S. Kouris :”Compensation of nonlinear distortions on QAM signals by an improved simple TCM technique”, 1995 IEEE Workshop on ‘Nonlinear signal and image processing’, Neos Marmaras Halkidiki, Greece, 20-22 June 1995, pp. 646-649.
4. I.K. Nissopoulos, S.S. Kouris, C.E. Dimakis, 1995, “A simulation approach to the performance evaluation of concatenated coding schemes over a Rayleigh fading channel”, 8th International Symposium on “Theoretical Electrical Engineering”, Thessaloniki, Greece, 22-23 September 1995, pp. 386-389.
5. C.E. Dimakis, S.S. Kouris, K.V. Koutsouvelis, 1995, “Baseband predistortion techniques on TCM signals with QAM constellations through nonlinear channels”, 8th International Symposium on “Theoretical Electrical Engineering”, Thessaloniki, Greece, 22-23 September 1995, pp. 422-425.
6. I.K. Nissopoulos, C.E. Dimakis, S.S. Kouris, 1996, “Performance Evaluation of Concatenated Coding Schemes over Ionospheric Links”, URSI XXVth Gneral Assembly, Aug. 28- Sept 5, Lille, France.
7. C.E. Dimakis, Κ.Α. Kladopoulos, I.K. Nissopoulos, 1996, ” Concatenated coding Schemes incorporating Trellis Differentially Coded Modulation over Rayleigh Fading channels”, International Workshop on Mobile Communications, Sept. 19-20, Thessaloniki, Greece.
8. C.E. Dimakis, I.K. Nissopoulos, S.S. Kouris, 1999, “The Effect of Metric Modification on the Performance of TCM and Concatenated Systems Over Rayleigh Fading Channels”, COMCON 7, June 28 – July 3, Athens, Greece.
9. Χ.Ε. Δημάκης, Π.Α. Συμεωνίδης, 2001, “Η περίπτωση ενός εργαστηρίου Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 25-27 Μαΐου, Πάτρα, Ελλάδα.
10. C.E. Dimakis, P.A. Simeonidis, 2001, “Design and implementation of digital communication systems simulation environment”, Panhellenic Conference on Human-computer Interaction PC-CHI 2001, December 7-9, Patras, Greece