ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

1.1    Διδακτορική Διατριβή

“Ανάλυση και επεξεργασία των αναπνευστικών ήχων με τη χρήση της στατιστικής-φάσματος ανώτερης τάξης και του μετασχηματισμού κυματιδίων”. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ., 1997.

1.2    Κεφάλαια σε Εκδόσεις Βιβλίων

1.2.1           L. J. Hadjileontiadis, Y. A. Tolias, and S. M. Panas, “Intelligent system modeling of bioacoustic signals using advanced signal processing techniques,” inIntelligent Systems: Technology and Applications, C. T. Leondes, Ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, Inc., 2002, vol. III (Signal, Image, and Speech Processing), chapter 3, pp. 103-156, ISBN 0-8493-1121-7.

1.2.2           L. J. Hadjileontiadis, “Biosignals and Compression Standards,” in M-Health: Emerging Mobile Health Systems, R. H., Istepanian, S. Laxminarayan, and C. S. Pattichis, Eds., New York, USA: Springer Science+Business Media, Inc., 2006, Section III, chapter 21, pp. 277-292, ISBN-10: 0-387-26558-9.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1.2.3           L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Bioacoustic signals,” Encyclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, Wiley and Sons, New York, USA, 2006, ISBN: 047124967X.

1.2.4           L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Higher-order statistics,” Encyclopedia of Biomedical Engineering, Ed. M. Akay, Wiley and Sons, New York, USA, 2006, ISBN: 047124967X.

1.2.5           Σ. Ι. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, [2005] “Μέθοδοι και τεχνικές μοντελοποίησης συνεργατικών αλληλεπιδράσεων,” στον τόμο Εισαγωγή στη συνεργασία υποστηριζόμενη από υπολογιστή-Συστήματα, Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργίας της Γνώσης, Επιμέλεια Ν. Αβούρης, Χ. Καραγιαννίδης, Β. Κόμης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (υπό έκδοση).

Υπό κρίση

1.2.6           Σ. Ι. Χατζηλεοντιαδου, Γ. Ν. Νικολαΐδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, (2007) “Έρευνα-Δράση για το σχεδιασμό και ανάπτυξη εναλλακτικού περιβάλλοντος μάθησης με χρήση ΤΠΕ: Μελέτες περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στο μάθημα της μουσικής,” στον τόμο Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, 3οΚ.Π.Σ.\2ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 Μέτρο 2.1\Ενέργεια 2.1.1\Κατ. Πράξεων 2.1.1.Η, Έκδοση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα.

Υπό προετοιμασία

1.2.7           L. J. Hadjileontiadis, (2007) “Impulsive data enhancement: advanced techniques & applications in bioacoustics,” in Synthesis Lectures on Biomedical Engineering, J. Enderle, Series Ed., San Rafael, CA: Morgan & Claypool Publishers (συγγραφή σε εξέλιξη).

1.3    Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

1.3.1           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Adaptive reduction of heart sounds from lung sounds using fourth-order statistics,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 7, pp. 642-648, July 1997.

1.3.2           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Higher-order statistics: A robust vehicle for diagnostic assessment and characterisation of lung sounds,” Technology and Health Care, IOS Press, Official Journal of the European Society for Engineering and Medicine, vol. 5, no. 5, pp. 359-374, Nov. 1997.

1.3.3           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Separation of discontinuous adventitious sounds from vesicular sounds using a wavelet-based filter,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 12, pp. 1269-1281, Dec. 1997.

1.3.4           L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris, and S. M. Panas, “Separation of crackles and squawks from vesicular sounds using a wavelet-based filtering technique,” COMPEL, MCB University Press, vol. 17, no. 5/6, pp. 649-657, 1998.

1.3.5           Y. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Real-time separation of discontinuous adventitious sounds from vesicular sounds using a fuzzy rule-based filter,” IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 2, no. 3, pp. 204-217, Sept. 1998.

1.3.6           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Enhanced separation of crackles and squawks from vesicular sounds using nonlinear filtering with third-order statistics,”Journal of the Tennessee Academy of Science, vol. 73, no. 1-2, pp. 47-52, Jan.–Apr. 1998.

1.3.7           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “A wavelet-based reduction of heart sound noise from lung sounds,”International Journal of Medical Informatics Elsevier, vol. 52, pp. 183-190, 1998.

1.3.8           L. J. Hadjileontiadis, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and S. M. Panas, “Enhancement of bowel sounds by wavelet-based filtering,” IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 47, no. 7, pp. 876-86, July 2000.

1.3.9           P. A. Mastorocostas, Y. A. Tolias, J. B. Theocharis, L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “An orthogonal least squares-based fuzzy filter for real-time analysis of lung sounds,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 47, no. 9, pp. 1165-1176, Sept. 2000.

1.3.10       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, and T. Penzel, “Die Wavelet-transformation zur analyse pathologischer lungengeräusche,” Biomedizinische Technik,vol. 45 (Ergbd. 1), pp. 182-183, 2000.

1.3.11       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel, and P. von Wichert, “Die Wavelet-transformation zur analyse von lunengeräuschen bei pneumonie-petienten,” Biomedizinische Technik,vol. 45 (Ergbd. 2), pp. 175-178, 2000.

1.3.12       R. Istepanian, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “ECG data compression using wavelets and higher-order statistics methods for telemedical applications,” IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, vol. 5, no. 2, pp. 108-115, June 2001.

1.3.13       A. Savvaidis, C. Papazachos, P. Soupios, O. Galanis, N. Grammalidis, C. Saragiotis, L. Hadjileontiadis, and S. Panas, “Implementation of additional seismological software for the determination of earthquake parameters based on Matseis and an automatic phase detector algorithm,” Seismological Research Letters, vol. 73, pp.56-69, 2001.

1.3.14       C. D. Saragiotis, L. J Hadjileontiadis, and S. M Panas, “PAI-S/K: A robust automatic seismic P phase arrival identification scheme,” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 40, no. 6, pp. 1395 -1404, June 2002.

1.3.15       S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Efficient tracking of Web-based collaboration dissonance using Quality Control Analysis (QCA),” UICEE World Transactions on Engineering and Technology Education, vol. 2, no. 1, pp. 25-28, 2003.

1.3.16       L. J. Hadjileontiadis, “Discrimination analysis of discontinuous breath sounds using higher-order crossings,” IEE Medical & Biological Engineering & Computing, vol. 41, no. 4, pp. 445-455, July 2003.

1.3.17       C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. Mavrogiannis, D. Patch, S. M. Panas, and A. K. Burroughs, “Bowel sound analysis: a novel non-invasive method for diagnosis of small volume ascites,” Digestive Diseases and Sciences (Kluwer Academic/Plenum Publishers), vol. 48, no. 8, pp. 1630-1636, Aug. 2003.

1.3.18       L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Detection of explosive lung and bowel sounds by means of fractal dimension,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 10, no. 10, pp. 311-314, Oct. 2003.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1.3.19       S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “A complexity analysis of collaborative turn-taking patterns evolving during computer-mediated collaboration,”World Transactions on Engineering and Technology Education, UICEE, vol. 3 no.1, pp. 155-158, 2004.

1.3.20       S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “A new trend in environmental education based on neurofuzzy modeling of collaborative interactions,”World Transactions on Engineering and Technology Education, UICEE, vol. 4, no.1, pp. 53-56, 2005.

1.3.21       L. J. Hadjileontiadis, “Wavelet-based enhancement of explosive lung and bowel sounds using fractal dimension thresholding. Part I: Methodology,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 52, no. 6, pp. 1143-1148, June 2005.

1.3.22       L. J. Hadjileontiadis, “Wavelet-based enhancement of explosive lung and bowel sounds using fractal dimension thresholding. Part II: Application results,” IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 52, no. 6, pp. 1050-1064, June 2005.

1.3.23       L. J. Hadjileontiadis, E. Douka, and A. Trochidis, “Fractal dimension analysis for crack identification in beam structures,” Elsevier Mechanical Systems & Signal Processing, vol. 19, issue 3, pp. 659-674, May 2005.

1.3.24       S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, L. J. Hadjileontiadis, and G. N. Balafoutas, “On enhancing on-line collaboration using fuzzy logic modelling,”Educational Technology and Society, special issue on Technology-Enhanced Learning, no. 7, vol. 2, pp. 68-81, 2004. (invited)

1.3.25       C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and S. M. Panas, “Automatic P phase picking using maximum kurtosis and κ-statistics criteria,” IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 1, no. 3, pp. 147-151, 2004.

1.3.26       C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, S. Theocharis, E. Petridou, A. Margeli, S. Skaltsas, C. Mavrogiannis, and M. Mykoniatis, “Using Higher-Order Crossings to distinguish liver regeneration indices in hepatectomized diabetic and non-diabetic rats,” Journal of Gastroenterology and Hepatology, vol. 20, pp. 126-134, 2005.

1.3.27       E. Douka and L. J. Hadjileontiadis, “Time-frequency analysis of the free vibration response of a beam with a breathing crack,” NDT&E International, vol. 38, no. 1, pp. 3-10, 2005.

1.3.28       L. J. Hadjileontiadis, E. Douka, and A. Trochidis, “Crack detection in beams using kurtosis,” Computers and Structures, vol. 83, nos. 12-13, pp. 909-919, 2005.

1.3.29       L. J. Hadjileontiadis, E. Douka, and A. Trochidis, “Fractal dimension analysis for crack identification in beam structures,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 19, no. 3, pp. 659-674, 2005.

1.3.30       S. Loutridis, E. Douka, and L. J. Hadjileontiadis, “Forced vibration behaviour and crack detection of cracked beams using instantaneous frequency,” NDT and E International, vol. 38, no. 5, pp. 411-419, 2005.

1.3.31       S. Loutridis, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, and A. Trochidis, “A two-dimensional wavelet transform for detection of cracks in plates,” Engineering Structures, vol. 27, no. 9, pp. 1327-1338, 2005.

1.3.32       E. J. Siachalou, I. K. Kitsas, K. J. Panoulas, E. Th. Zadelis, C. D. Saragiotis, Y. A. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “ICASP: An intensive-care acquisition and signal processing integrated framework,” Journal of Medical Systems, vol. 29, no. 6, pp. 633-646, 2005.

1.3.33       D. Douroumis and L. J. Hadjileontiadis, and A. Fahr, “Adaptive neuro-fuzzy modeling of poorly soluble drug formulations,” Pharmaceutical Research, vol. 23, no. 6, pp. 1157-1164, 2006.


1.3.34       I. T. Rekanos and L. J. Hadjileontiadis, “An iterative kurtosis-based technique for the detection of nonstationary bioacoustic signals,” Signal Processing, vol. 86, no. 12, pp. 3787-3795, 2006.   1.3.35       L. J. Hadjileontiadis, “Empirical mode decomposition and fractal dimension filter: A novel technique for denoising explosive lung sounds,” IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, vol. 26, no. 1, art. no. 15, pp. 30-39, 2007.   1.3.36       A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. Trochidis, “Time-frequency analysis of transient dispersive waves: A comparative study,” Applied Acoustics, vol. 68, no. 3, pp. 296-309, 2007.   1.3.37       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear analysis of wheezes using wavelet bicoherence,” Computers in Biology and Medicine, vol. 37, no. 4, pp. 563-570, 2007.   1.3.38       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze detection based on time-frequency analysis of breath sounds,” Computers in Biology and Medicine (2006), doi: 10.1016/j.compbiomed.2006.09.007.   1.3.39       L. J. Hadjileontiadis and E. Douka, “Kurtosis analysis for crack detection in thin isotropic rectangular plates,” Engineering Structures (2007), doi:10.1016/j.engstruct.2006.12.006.   1.3.40       L. J. Hadjileontiadis and E. Douka, “Crack detection in plates using fractal dimension,” Engineering Structures, vol. 29, no. 7, pp. 1612-1625, July 2007.   1.3.41       A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. Trochidis, “Crack detection on beams by time-frequency analysis of transient flexural waves,” Archives of Acoustics, 2007 (in press).   1.3.42       M. Gravani, S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, “Professional Learning: A Fuzzy Logic-based Modelling Approach,”Learning and Instruction, vol. 17, pp. 235-252, 2007.   1.3.43       P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and V. C. Roberts, “Surface EMG analysis on normal subjects based on isometric voluntary contraction,”Journal of Electromyography and Kinesiology, 2007, doi:10.1016/j.jelekin.2007.03.010.   Υπό κρίση   1.3.44       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Single transmembrane helix prediction in proteins using hydrophobicity properties and higher-order statistics,” Computers in Biology and Medicine, 2007, (submitted).   1.3.45       D. G. Fatouros, F. Seier Nielsen, D. Douroumis, L. J. Hadjileontiadis, A. Mullertz, “In vitro-in vivo correlations of self EMULSYFING drug delivery systems combining the dynamic lipolysis model and neurofuzzy networks,” Journal of Controlled Release, 2007, (submitted).   1.4    Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές   1.4.1           L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, and S. M. Panas, “Lung sound’s discrimination using bispectrum,” 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 95, Thessaloniki Greece, pp. 290-293, 1995.   1.4.2           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Nonlinear separation of crackles and squawks from vesicular sounds using third-order statistics,” 18th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 96, Amsterdam The Netherlands, CD-ROM index 522, vol. 5, pp. 2217-2219, 1996.   1.4.3           L. J. Hadjileontiadis, D. A. Patakas, N. J. Margaris, and S. M. Panas, “Separation of crackles and squawks from vesicular sounds using a wavelet-based filtering technique,” 9th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering, ISTET 97, Palermo Italy, pp. 216-219, 1997.   1.4.4           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Autoregressive modeling of lung sounds using higher-order statistics: estimation of source and transmission,” IEEE Signal Processing Workshop on Higher Statistics 97, Alberta Canada, pp. 4-8, 1997.   1.4.5           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Adaptive reduction of heart sounds from lung sounds using a wavelet- based filter,” 14th Medical Informatics Europe MIE 97, Sithonia Chalkidiki, Greece, Studies in Health and Informatics, IOS Press, 1997, Vol. 43, pp.536-540, 1997.   1.4.6           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Discrimination of heart sounds using higher-order statistics,” 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS ’97, Chicago USA, pp.1138-1141, 1997. (Finalist in Ph.D. student paper competition)   1.4.7           Y. A. Tolias, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “A fuzzy rule-based system for real-time separation of crackles from vesicular sounds,” 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 97, Chicago USA, pp.1115-1118, 1997.   1.4.8           L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “Nonlinear analysis of musical lung sounds using the bicoherence index,” 19th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBS 97, Chicago USA, pp. 1126-1129, 1997.   1.4.9           C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas and S. M. Panas, “Enhanced de-noising of bowel sounds using a wavelet-based filter,”MEDICON 98, Lemesos, Cyprus, incl. in CD-ROM, 1998. (Finalist in Ph.D. student paper competition)   1.4.10       S. A. Ekonomopoulos, L. J. Hadjileontiadis, R. H. Istepanian and S. M. Panas, “Robust ECG coding using wavelet analysis and higher-order statistics,”Colloquium on intelligent methods in healthcare and medical applications of IEE – Control Division, IEE Publication 98/514, York, UK, Oct. 20, 1998, pp. 15/1-15/6.   1.4.11       C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas and S. M. Panas, “On revealing new diagnostic features of bowel sounds using higher-order statistics,” World Congress of Gastroenterology Vienna 1998, vol. 59, no. 3, pp. 694.   1.4.12       L. J. Hadjileontiadis and S. M. Panas, “On modeling impulsive bioacoustical signals with symmetric a-stable distributions: applications in discontinuous adventitious lung sounds and explosive bowel sounds,” IEEE EMBS 98, Hong Kong, 1998. (Invited)   1.4.13       C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “A higher-order statistics-based phase identification of three-component seismograms in a redundant wavelet transform domain,” IEEE Signal Processing Workshop on Higher Order Statistics, HOS 99, Caesarea Israel, pp. 396-399, 1999.   1.4.14       L. J. Hadjileontiadis, T. P. Kontakos, C. N. Liatsos, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, and S. M. Panas, “Enhancement of the diagnostic character of bowel sounds using higher-order crossings,” IEEE EMBS 99, Atlanta, USA, 1999, vol. 1, pp. 367.   1.4.15       L. J. Hadjileontiadis, C. D. Saragiotis, and S. M. Panas, “Discrimination of lung sounds using higher-order crossings,” International Lung Sounds Association, Marburg Germany, October, pp. 44-45, 1999. (Young Scientist Award)   1.4.16       C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. C. Mavrogiannis, T. A. Rokkas, S.M.  Panas, “A new perspective in clinical evaluation of bowel sounds using higher-order statistics,” GASTROENTEROLOGY, vol. 116, no. 4: G0321 Part 2, 1999.   1.4.17       C.N. Liatsos, L.J. Hadjileontiadis, C.C. Mavrogiannis, T.A. Rokkas, S.M. Panas, “Advanced pre-processing of bowel sounds for further diagnostic assessment,”GASTROENTEROLOGY, vol. 116, no 4: G0322 Part 2, 1999.   1.4.18       C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, A. S. Savvaidis, C. B. Papazachos, S. M. Panas, “Automatic S-Phase Arrival Determination of Seismic Signals Using Nonlinear Filtering and Higher Order Statistics,” IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS 2000, Hawaii USA, 2000.   1.4.19       A. S. Savvaidis C. B. Papazachos, P. Soupios, N. Grammalidis, C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Rapid Determination of Earthquake Parameters Using a Phase Auto-Detect System” Proceedings of ESC 2000, Lisbon, Portugal, Sept. 2000.   1.4.20       P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Bispectral Analysis of Surface EMG”, IEEE MELECON 2000, pp. 770-773, May, 2000, Cyprus.   1.4.21       L. J. Hadjileontiadis, A. J. Giannakidis, and S. M. Panas, “α-Stable modeling: A novel tool for classifying crackles and artifacts,” International Lung Sounds Association (ILSA 2000), 25th Annual Conference, Chicago, USA, Sep. 2000.   1.4.22       P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Αnalysis of surface EMG using second and third order statistics/spectra – based parameters,” Proc. of IX Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing – MEDICON 2001, vol. I, pp. 348-351, 12-15 June, 2001, Pula, Croatia.   1.4.23       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Köhler, P. von Wichert, and C. Vogelmeier “The wavelet transformation for the detection of pathological lung sounds,”International Lung Sounds Association Conference 2001, Berlin, Germany, 20-21 September 2001.   1.4.24       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel, and C. Vogelmeier, “Detektion von Pathologischen Lungengeräuschen bei Patienten mit Pneumonie,”Medizinische Physik 2001, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik, Berlin, Germany, ISBN 3-89391-960-0: 447-448, 23.-26. 14-16, 2001.   1.4.25       K. I. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Enhancement of R-Wave Detection in ECG Data Analysis Using Higher-Order Statistics,” 23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, October 2001.   1.4.26       L. J. Hadjileontiadis, K. I. Panoulas, T. Penzel, and S. M. Panas, “Performance of three QRS Detection Algorithms During Sleep: A Comparative Study,”23rd International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC”01), Istanbul, Turkey, October 2001.   1.4.27       C. D. Saragiotis and L. J. Hadjileontiadis, “Diagnosis of pulmonary diseases using innovative signal processing of lung sounds: a joint Greek-German project to intensify the collaboration and exchange of young scientists (IKYDA 2000),”Proceedings of IEEE Symposium Extra Skills for Young Engineers, Maribor, Slovenia, Oct. 2001.   1.4.28       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “Efficient extraction of fine/coarse crackles and squawks from lung sound recordings using wavelet packets and higher-order statistics,” Proc. οf 12th European Respiratory Society Annual Conference, 14-18 September, 2002, Stockholm, Eur. Respir. J 2002, vol. 20, no. Suppl. 38, p. 33s.   1.4.29       L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “On efficiently detecting fine/coarse crackles and squawks in lung sound recordings by means of fractal dimension,” Proc.οf 12th European Respiratory Society Annual Conference, 14-18 September, 2002, Stockholm, Eur. Respir. J 2002, vol. 20, no. Suppl. 38, p. 33s.   1.4.30       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “Wavelet-packets and higher-order statistics: on efficiently de-noising discontinuous lung sounds,” Proc. of ILSA 2002, 12-13 September, 2002, Stockholm-Helsinki.   1.4.31       L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Fractal dimension: a simple tool for efficient detection of discontinuous lung sounds,” Proc. of ILSA 2002, 12-13 September, 2002, Stockholm-Helsinki.   1.4.32       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Short-term analysis of heart-rate variability using wavelet-packets: an efficient detector of sleep apnoea episodes,” Proc. of IEEE EMBS-BMES 2002, pp. 126-127, 23-26 October, 2002, Houston TX, USA.   1.4.33       V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, and C. Vogelmeier, “Electronic auscultation based on wavelet transformation in clinical use,” Proc. of IEEE EMBS-BMES 2002, pp. 1531-1532, October, 2002, Houston TX, USA.   1.4.34       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, S. M. Panas, V. Gross, and T. Penzel, “Wavelet-packet based short-term analysis of heart-rate variability for sleep apnoea episodes,” Proc. of EMBEC’02, vol. 3, part 1, pp. 358-359, 4-8 December 2002, Vienna, Austria.   1.4.35       V. Gross, H. Baran, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, T. Penzel and C. Vogelmeier “Lung sound database for biosignal analysis,” Proc. of EMBEC’02, vol. 1, part 1, pp. 528-529, 4-8 December 2002, Vienna, Austria.   1.4.36       C. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, C. Mavrogiannis, D. Patch, S. M. Panas, and A. K. Burroughs, “Bowel sound analysis: a novel non-invasive method for diagnosis of small volume ascites,” World Congress of Gastroenterology WCOG 2002,Bangkok, Thailand, 2002, 17(Suppl), A778(PPM001). (1stPresidential Poster Award – Included in special CD-ROM published by Marathon International)   1.4.37       V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, and U. Koehler, “Wavelet based lung sound analysis,” in: Jan J, Kozumplik J, Provaznik I (eds) Analysis of Biomedical Signals an Images. Proc. of the 16th International EURASIP Conference Biosignal 2002, Vutium Press, Brno, pp. 150-152, 2002.   1.4.38       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Koehler, and C. F. Vogelmeier, “Tele-education in the analysis of lung sounds,” Telemedicine in Care Delivery – Technology and Application, Pisa, pp. 123, June 2002.   1.4.39       U. Koehler, V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, and C. F. Vogelmeier, “Median frequency of lung sounds for continuous detection of bronchial obstruction,”Telemedicine in Care Delivery – Technology and Application, Pisa, pp. 415, June 2002.   1.4.40       H. Baran, V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, U. Koehler, and T. Penzel, “Marburg respiratory sounds (MARS) database,” Proc. of 27th Annual Congress of International Lung Sound Association 2002, 12-13 September, 2002, Stockholm-Helsinki.   1.4.41       V. Gross, L. J. Hadjileontiadis, K. Mack, T. Penzel, U. Koehler, and C. Vogelmeier, “Lung sound based parameters for long-term pneumonia-monitoring,” J. Eur Respir, vol. 20 (Suppl. 38), pp. 86s, 2002.   1.4.42       K. J. Panoulas, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, Th. Penzel, and S. M. Panas, “Integrated system for telemedical applications through cellular data channel,”Telemedicine in Care Delivery – Technology and Application, Pisa, June 2002.   1.4.43       S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, L. J. Hadjileontiadis, and George N. Balafoutas, “A fuzzy logic evaluating system to support web-based collaboration using collaborative and metacognitive data,” 3rd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT-2003), July 9 – 11, 2003, Athens, Greece pp. 96-100.(Best full paper award)   1.4.44       S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Using ANFIS to efficiently model skills and beliefs in computer-mediated collaboration,” 1st Balkan Conference in Informatics (BCI2003), November 21 – 23, Thessaloniki, Greece.   1.4.45       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “Automatic wheezing episode detector using spectrogram analysis of breath sounds,”Proc. οf 13th European Respiratory Society Annual Conference, 27 September – 1 October, 2003, Vienna, Austria, Eur. Respir. J 2004, vol. 22, no. Suppl. 45, p. 446s.   1.4.46       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “Where is the wheeze?,” Press kit at the 13th European Respiratory Society Annual Conference, 27 September – 1 October, 2003, Vienna, published by Cedos International (especially selected by the ERS Executive Committee and the ERS Communications Manager)   1.4.47       V. Gross, C. Reinke, L. J. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Koehler, and C. Vogelmeier, “Validated lung sound database,” Proc. οf 13th European Respiratory Society Annual Conference, 27 September – 1 October, 2003, Vienna, Austria, Eur. Respir. J 2004, vol. 22, no. Suppl. 45, p. 446s.   1.4.48       L. J. Hadjileontiadis and I. T. Rekanos, “Enhancement of explosive bowel sounds using kurtosis-based filtering,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-21 September, 2003, Cancun, Mexico.   1.4.49       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, I. N. Papakonstantinou, and C. Kotzamanidis, “MYOS: An efficient multi-channel EMG data acquisition and analysis system,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-21 September, 2003, Cancun, Mexico.   1.4.50       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “WED: An efficient wheezing-episode detector based on breath sounds spectrogram analysis,” Proc. of 25th IEEE EMBS 2003, 17-21 September, 2003, Cancun, Mexico.   1.4.51       C. N. Liatsos, L. J. Hadjileontiadis, S. Theocharis, E. Petridou, A. Margeli, I. Georgouvia, S. Philippidis, C. Mavrogiannis, and M. Mykoniatis, “Estimating liver regeneration in partially hepatectomized Alloxan diabetic rats using higher-order crossings,” Proc. of the 11th United European Gastroenterology Week – UEGW 2003, 1-5 November, 2003, Madrid, Spain.   1.4.52       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas, “On efficiently separating wheezes from breath sound recordings using spectrogram analysis,” Proc. of 28th Annual Congress of International Lung Sound Association 2003, 15-16 September, 2003, Cancun, Mexico.   1.4.53       L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and T. Penzel, “De-noising of discontinuous lung sounds using kurtosis-based filtering,” Proc. of 28th Annual Congress of International Lung Sound Association 2003, 15-16 September, 2003, Cancun, Mexico.   1.4.54       V. Gross, T. Penzel, L. J. Hadjileontiadis, C. Reinke, U. Koehler, and C. Vogelmeier,, “Is there a dependence between nocturnal wheezing and sleep-position?,” Proc. of 28th Annual Congress of International Lung Sound Association 2003, 15-16 September, 2003, Cancun, Mexico.   Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή   1.4.55       S. J. Hadjileontiadou and L. J. Hadjileontiadis, “Using ANFIS to efficiently model skills and beliefs in computer-mediated collaboration,” 1st Balkan Conference on Informatics (BCI 2003) Thessaloniki, Greece, pp. 317-326, November 2003.   1.4.56       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas “On efficiently categorising fine and coarse crackles using continuous wavelet transform,” Proc. of European Respiratory Society Congress ERS 2004, Glasgow, UK, Sept. 2004, Eur. Respir. J 2004, vol. 24, no. Suppl. 48, p. 123s.   1.4.57       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas “Wheeze episode representation in the continuous wavelet transform domain,” Proc. of 29th Annual Congress of International Lung Sound Association 2004, Glasgow, UK, Sept. 2004.   1.4.58       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, V. Gross, T. Penzel, and S. M. Panas “Crackle categorization using wavelet-based energy criteria,” Proc. of 29th Annual Congress of International Lung Sound Association 2004, Glasgow, UK, Sept. 2004.   1.4.59       S. J. Hadjileontiadou, G. N. Nikolaidou, and L. J. Hadjileontiadis, “On efficiently tracking turn-taking patterns in a CSCL environment using Lempel-Ziv complexity analysis,” 4thIEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04), pp. 415-419, 2004.   1.4.60       G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. Hadjileontiadis, “On modeling children’s non-verbal interactions during computer mediated music composition: A case study in primary school peers,” 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT’04), pp. 756-758, 2004.   1.4.61       S. A. Taplidou, L. J. Hadjileontiadis, I. K. Kitsas, K. I. Panoulas, T. Penzel,  V. Gross, S. M. Panas, “On applying continuous wavelet transform in wheeze analysis,”Proc. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, vol. 26, pp. 3832-3835, 2004.   1.4.62       V. Gross, E. Hubner, S. Taplidou, L. Hadjileontiadis, T. Penzel, U. Koehler “Automatic wheezing detection for asthmathic children,” Proc. of European Respiratory Society Congress ERS 2004, Glasgow, UK, Sept. 2004, Eur. Respir. J 2004, vol. 24, no. Suppl. 48, p. 614s.   1.4.63       I. K. Kitsas, S. M. Panas, K. C. Zarkogianni, and L. J. Hadjileontiadis, “Efficient detection of transmembrane segments in proteins using wavelets and kurtosis,” Proc. of X Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering MEDICON and HEALTH TELEMATICS 2004, Ischia, Italy, July-Aug. 2004 (cd-index 102).   1.4.64       P. A. Kaplanis, C. S. Pattichis, C. I. Christodoulou, L. J. Hadjileontiadis, V. C. Roberts, and T. Kyriakides, “A surface electromyography classification system,”Proc. of X Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering MEDICON and HEALTH TELEMATICS 2004, Ischia, Italy, July-Aug. 2004.   1.4.65       E. Zadellis, K. Panoulas, E. Siachalou, I. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, M. Giannakou, M. Peftoulidou, E. Sofianos, and S. Panas “MethaDAT: Database of the ICU AXEPA Hospital,” Proc. of International Conf. of International Hospital Federation (I.H.F) “Towards the ‘Smart Hospital’,” Thessaloniki, 4-7 November 2004.   1.4.66       L. J. Hadjileontiadis, “Pok-Ta-Pok: A 3-D extension to Xenakis’ perception of Game-Theory,” Proc. of International Symposium “Iannis Xenakis”, Athens, Greece, May 2005.   1.4.67       Th. Tsatalas, G. Theofilidis, I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, E. Kellis, and C. Kotzamanidis, “Influence of contraction intensity and joint angle on median frequency of knee antagonist muscles,” Proc. of 10th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Belgrade, Serbia, July 2005.   1.4.68       M. Gravani, G. N. Nikolaidou, S. J. Hadjileontiadou, and L. J. Hadjileontiadis, “On Modelling Professional Learning Using Fuzzy Logic,” 11th Biennial Conference EARLI 2005, University of Cyprus Nicosia, Cyprus, August 2005.   1.4.69       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze identification in case of asthma and COPD using inverse short-time Fourier transform,” Proc. of European Respiratory Society Congress ERS 2005, Copenhagen, Denmark, Sept. 2005, Eur. Respir. J 2005, vol. 26, no. Suppl. 49, p. 273s.   1.4.70       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze episode representation in the Hilbert-Huang transform domain,” Proc. of 30th Annual Congress of International Lung Sound Association 2005, Boston, MA, USA, Oct. 2005.   1.4.71       L. J. Hadjileontiadis, “On enhancing explosive lung sounds using empirical mode decomposition and fractal dimension analysis,” Proc. of 30th Annual Congress of International Lung Sound Association 2005, Boston, MA, USA, Oct. 2005.   1.4.72       A. Apostoloudia, E. Douka, L. J. Hadjileontiadis, I. T. Rekanos, and A. Trochidis, “Damage detection in beams using time-frequency analysis of transient flexural waves,” 13th International Congress on Sound and Vibration, Vienna, Austria, 2-6 July, 2006.   1.4.73       I. K. Kitsas, K. J. Panoulas, V. E. Kosmidou, S. A. Taplidou, C. D. Saragiotis, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “SmartEyes: An efficient mobile phone/navigator for blind or visually impaired people,” Proc. of the Forum for the ICT Professionals Congress (FITCE 2006), Athens, Greece, Aug.-Sept. 2006. (Best paper award)   1.4.74       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear analysis of heart murmurs using wavelet-based higher-order spectral parameters,” Proc. 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 4502-4505, Sept. 2006.   1.4.75       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Nonlinear characteristics of wheezes as seen in the wavelet higher-order spectra domain,” Proc. 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 4506-4509, Sept. 2006.


1.4.76       I. K. Kitsas, S. M. Panas, and L. J. Hadjileontiadis, “Linear discrimination of transmembrane from non-transmembrane segments in proteins using higher-order crossings,” Proc. 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 5818-5821, Sept. 2006.

1.4.77       V. E. Kosmidou, L. J. Hadjileontiadis, and S.M. Panas, “Evaluation of surface EMG features for the recognition of American Sign Language gestures,” Proc. 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology, pp. 6197-6200, Sept. 2006.

1.4.78       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “On analyzing the harmonic content of wheezes using wavelet bicoherence,” Proc. of 31st Annual Congress of International Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, pp. 9-10, Sept. 2006. (Presentation award)

1.4.79       S. A. Taplidou and L. J. Hadjileontiadis, “Wheeze analysis using the Hilbert-Huang transform,” Proc. of 31st Annual Congress of International Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, pp. 23-24, Sept. 2006.

1.4.80       D. Matsiki, X. Deligianni, E. Daskalopoulou-Vlahogianni and L. J. Hadjileontiadis, “Nocturnal long  term recording of snoring in patients undergoing polysomnography,” Proc. of 31st Annual Congress of International Lung Sound Association 2006, Halkidiki, Greece, p. 37, Sept. 2006. (Presentation award)

1.4.81       V. E. Kosmidou and L. J. Hadjileontiadis, “ICT-based biofeedback in everyday applications for people with disabilities,” Proc. of the 4th pHealth Conference, Halkidiki, Greece, 20-22 May, 2007. (invited)


1.4.82       K. Spyridou and L. J. Hadjileontiadis, “Analysis of fetal heart rate in healthy and pathological pregnancies using wavelet-based features,” Proc. of 29th Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, Aug 23-26, 2007 (accepted-to be presented).

1.4.83       D. Matsiki, X. Deligianni, E. Vlachogianni-Daskalopoulou, and L. J. Hadjileontiadis, “Wavelet-based analysis of nocturnal snoring in apneic patients undergoing polysomnography,” Proc. of 29th Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, Aug 23-26, 2007 (accepted-to be presented).

1.4.84       I. K. Kitsas, L. J. Hadjileontiadis, and S. M. Panas, “Classification of transmembrane segments in human proteins using wavelet-based energy,” Proc. of 29th Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Lyon, France, Aug 23-26, 2007 (accepted-to be presented).

1.4.85       L. G. Kourkoutis, K. I. Panoulas, and L. J. Hadjileontiadis, “Automated iris and gaze detection using chrominance: application to human-computer interaction using a low resolution webcam,” 19th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2007)
October 29-31, 2007, Patras, Greece (accepted).

1.5    Άλλες εργασίες

1.5.1           K. I. Panoulas, I. K. Kitsas, P. Georgiadis, T. Zoumpoulidis, I. Fotiou, and L. J. Hadjileontiadis, “BlueSteth: a Bluetooth-based stethoscope for healthcare and educational applications,” IEEE Computer Society, CSIDC 2002 Final Report, pp. 1-30, 2002. (Honorary Mention – 6th place worldwide)

1.5.2           N. Trichakis, D. Bisias, S. Taplidou, E. Korkontzila, and L. J. Hadjileontiadis, “SmartEyes: an enhanced orientation and navigation system for blind or visually impaired people,” IEEE Computer Society, CSIDC 2003 Final Report, pp. 1-20, 2003. (Top 25 from 170 worldwide)

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1.5.3           N. Trichakis, D. Bisias, S. Taplidou, E. Korkontzila, and L. J. Hadjileontiadis, “SmartEyes: an enhanced navigation system within the city for blind or visually impaired people,” Microsoft Imagine Cup 2004 Final Report, pp. 1-6, 2004.(3rd place worldwide)

1.5.4           L. J. Hadjileontiadis, Advanced Signal Processing in Music Composition-Works Commentary, PhD Thesis, Prof. David Blake (Supervisor), Dept. of Music, Univ. of York, York, UK, 2004.

1.5.5           A. Dikaiou, V. Kosmidou, F. Tzima, A. Valsamidis, and L. J. Hadjileontiadis, “Sign2Talk: a wearable sign language translation system for deaf or hearing-impaired people,” Microsoft Imagine Cup 2005 Final Report, pp. 1-10, 2005.(2ndplace worldwide)

1.5.6           M. Mitrosilis, M. Papastergis, A. Tzakas, A. Tzalavara, and L. J. Hadjileontiadis, “AllergyON: a mobile environmental monitoring system designed to help allergic people,” Microsoft Imagine Cup 2006 Final Report, pp. 1-11, 2006.(4thplace Northeast Europe)

1.5.7           A. Tsiligkyri, D. Bolis, P. Petrantonakis, J. Vittorias, and L. J. Hadjileontiadis, “Noesis: a novel educational tool for children with autism spectrum disorders,” Microsoft Imagine Cup 2007 Final Report, pp. 1-8, 2007. (1st place Greek Finals – pending worldwide ranking)

1.6    Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά & Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές

1.6.1           Ε. Κριεζής, Σ. Πανάς, Γ. Σεργιάδης, Θ. Τσιμπούκης, Κ. Βασιλειάδης, Α. Μίχου, Π. Αγγελίδης, και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Ανάπτυξη Ερευνητικών Προγραμμάτων στην Περιοχή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας-Ιατρικής Πληροφορικής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Α.Π.Θ.,” 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Πληροφορική και Νοσοκομείο”, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. 118.

1.6.2           Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Δ. Πατάκας, Σ. Πανάς και Ε. Βλαχογιάννη, “Αυτοματοποιημένος Διαχωρισμός των Διακοπτόμενων Επιπρόσθετων Αναπνευστικών Ήχων (ΔΕΑΗ) με τη Χρήση του Μετασχηματισμού Κυματιδίων,” 9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1997. (2ο Βραβείο καλύτερης εργασίας)

1.6.3           Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης και Σ. Πανάς, “Η συμβολή προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας σήματος στη διάγνωση γαστρεντερολογικών παθήσεων,” 18ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 1998, σελ. 285-296, Στρογγυλή τράπεζα. nvited)

1.6.4           Χ. Λιάτσος, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, Θ. Ροκκάς και Σ. Πανάς, “Η χρήση της στατιστικής ανώτερης τάξης στην αποκάλυψη διαγνωστικών χαρακτηριστικών των εντερικών ήχων“, 18ο Πανελλήνιο Γαστροεντερολογικό Συνέδριο, Αθήνα Νοέμβριος 1998, περίληψη στο Hellenic Journal of Gastrenterology, No ΠΑΟ44, σελ. 14.

1.6.5           Ι. Τόλιας, Χ. Σαραγιώτης, Γ. Τσαούση, Θ. Χατζησωτηρίου, Σ. Πανάς, Μ. Πεφτουλίδου, Γ. Σακελλαρίου, Ι. Καραρήγα, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Φ. Παπαδοπούλου, Κ. Παστιάδης, Α. Ασημοπούλου, Ν. Τάσκος, Ι. Μυλωνάς, Ε. Σοφιανός, “Σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων μονάδας εντατικής θεραπείας-αναισθησιολογίας”, 6ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Χαλκιδική, Οκτώβριος 2000.

1.6.6           Χ. Λιάτσος, Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, Χ. Μαυρογιάννης, D. Patch, Σ. Πανάς, A. K. Burroughs, “Ανάλυση των εντερικών ήχων: μια νέα μη επεμβατική μέθοδος για τη διάγνωση μικρής ποσότητας ασκιτικού υγρού,” Ann Gastroenterol, vol. 14, no. 1, AA140, 2001.

Στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

1.6.7           Σ. I. Χατζηλεοντιάδου, Μ. Γραβάνη, Γ. Νικολαΐδου, και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Η διαισθητική ασαφής λογική ως καινοτόμο μέσο μοντελοποίησης: Εφαρμογή στην επαγγελματική μάθηση,” 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή“Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,” Θεσσαλονίκη, pp. 32-40, Οκτώβριος 2006.

1.6.8           Σ. I. Χατζηλεοντιάδου και Λ. Ι. Χατζηλεοντιάδης, “Εικονικά περιβάλλοντα μάθησης: ένα νέο σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση για την αειφορία,” 3οΠανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ.) με θέμα: “Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία- Οικονομία- Περιβάλλον- Πολιτισμός,” Αθήνα, Νοέμβριος 2007 (accepted-to be presented).