Ο Ιωάννης Θ. Ρέκανος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 1993 και 1998, αντίστοιχα. Η διδακτορική διατριβή του εστιάστηκε στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την επίλυση του αντίστροφου προβλήματος ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης. Από το 2000 έως το 2002 ήταν μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Τμήμα Ραδιοεπιστήμης και Μηχανικής (Dept. of Radio Science and Engineering) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Ελσίνκι (Aalto University, πρώην Helsinki University of Technology). Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Marie Curie Individual Fellowships.

Από το 2006 είναι μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Σήμερα, είναι Καθηγητής στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο “Κυματική Διάδοση“. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα “Φυσική Ι”, “Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων”, “Στοχαστικό Σήμα”, “Ακουστική Ι”, και “Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος” καθώς και το μεταπτυχιακό μάθημα “Μαθηματική Φυσική”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυματική διάδοση, αντίστροφη σκέδαση, μικροκυματική τομογραφία, υπολογιστικό ηλεκτρομαγνητισμό, τεχνικές βελτιστοποίησης και επεξεργασία σήματος.

Ο Ιωάννης Ρέκανος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) και πρεσβύτερο μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ιωάννης Ρέκανος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
Θεσσαλονίκη 541 24

Τ: +30 2310 995999
F: +30 2310 995928

E: rekanos(at)auth.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/rekanos

Βιογραφικό Σημείωμα

Δημοσιεύσεις