Ο Θωμάς Ξένος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Μαρτίου 1955. Πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1978 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1991 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Η διδακτορική του διατριβή είχε τίτλο: «Μελέτη της Μετατοπίσεως Doppler της Συχνότητας Ραδιοκύματος Διαδιδομένου διά του Ιονοσφαιρικού Στρώματος F2».

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών
54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310.996394
Fax 2310.996312
E-mail  tdxenos(at)auth.gr

Δημοσιεύσεις