ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Προσωπικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο Τραϊανός Β. Γιούλτσης
Ημερομηνία Γέννησης 22 Μαΐου 1969
Τόπος Γέννησης Γιαννιτσά Πέλλης
Διεύθυνση Εργασίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών
Θέση Καθηγητής
Τηλέφωνο 2310995930
Fax 2310996312
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο traianos(at)auth.gr

1.2 Σπουδές – Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ με βαθμό «Άριστα» (Μάιος 1993 – Μάρτιος 1998).
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. με βαθμό 9,52 («Άριστα»-10) και 1ος κατά σειρά κατάταξης στο έτος μου (Σεπτέμβριος 1987 – Ιούλιος 1992).
 • Απολυτήριο Λυκείου από το 1ο Λύκειο Αμπελοκήπων με γενικό βαθμό 19 9/10«Άριστα». Εισαγωγή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. (2ος  κατά σειρά επιτυχίας μεταξύ 150 εισακτέων).

1.3 Βραβεία – Διακρίσεις

 • Ετήσιες υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) (1987 – 1992).
 • Βραβεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) (1991, 1992).
 • Πρώτο βραβείο καλύτερου poster άρθρου (best poster paper award) μεταξύ 300 περίπου εργασιών, στο διεθνές συνέδριο CEFC 2000, Milwaukee, USA (Ιούνιος 2000).

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2.1 Διδασκαλία Πανεπιστημιακών Μαθημάτων
Οκτώβριος 2002 – σήμερα
Συμμετοχή στη διδασκαλία πέντε μαθημάτων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών:

 • Συστήματα Κυματοδηγήσεως (υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου.
 • Ειδικές Κεραίες – Σύνθεση Κεραιών (μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου).
 • Ασύρματος Τηλεπικοινωνία Ι (υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου).
 • Θεωρία Μικροκυμάτων (υποχρεωτικό μάθημα 9ου εξαμήνου).
 • Ασύρματος Τηλεπικοινωνία ΙΙ (υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου).

Συμμετoχή στη διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων και Διαφορών».
Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2002
Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων

 • “ECE 350 – Lines, Fields and Waves” (εαρινό εξάμηνο)
 • “ECE 420 – Advanced Engineering Electromagnetics” (θερινή περίοδος)

του Electrical & Computer Engineering Department, University of Illinois (Urbana-Champaign).
Οκτώβριος 1993 – Σεπτέμβριος 1997
Διδασκαλία των ασκήσεων για τα προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρομαγνητικό Πεδίο» – Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.

2.2 Συγγράμματα

 • Τραϊανού Β. Γιούλτση, «Συστήματα Κυματοδηγήσεως», Υπ. Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., σελ. 127.
 • Τραϊανού Β. Γιούλτση, «Ειδικές Κεραίες – Σύνθεση Κεραιών», Υπ. Δημοσιευμ. Α.Π.Θ., σελ. 111.

2.3 Εργαστήρια

 • Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Μικροκυµάτων/ Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κεραιών

2.4 Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
Έχουν ολοκληρωθεί, υπό την επίβλεψή μου περίπου 50 διπλωματικές εργασίες.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

3.1 Ερευνητική Εμπειρία – Αντικείμενα Ερευνητικής Δραστηριότητας
Οκτώβριος 2002 – σήμερα / Θέση: Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα)

 • Ανάλυση και σχεδίαση κεραιών και μικροκυματικών διατάξεων σε επίπεδες πολυστρωματικές γεωμετρίες με υπολογιστικές τεχνικές και αλγορίθμους βελτιστοποίησης.
 • Μελέτη φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης και εκπομπής σε μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
 • Μελέτη της διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για κινητές και άλλες ασύρματες επικοινωνίες.
 • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος μετρήσεων πυκνότητας ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
 • Επίλυση του αντιστρόφου καρδιογραφικού προβλήματος με τεχνικές της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων και αλγορίθμους μη γραμμικής βελτιστοποίησης.

Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2002 / Θέση: Research Fellow, Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Illinois at Urbana – Champaign, USA.

 • Μελέτη φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης και εκπομπής σε μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα στο επίπεδο του chip με υπολογιστικές τεχνικές της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.
 • Ανάπτυξη ελαττωμένης τάξης μοντέλων γραμμών μεταφοράς σε μικροκυματικά ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας με τη βοήθεια βελτιστοποιημένων πλεγμάτων πεπερασμένων διαφορών.

Σεπτέμβριος 1999 – Ιούλιος 2001 / Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ.

 • Προσομοιωτική και πειραματική μελέτη των βιολογικών επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας διαφόρων τύπων κεραιών κινητής τηλεφωνίας και άλλων ασυρμάτων συστημάτων.
 • Ανάπτυξη γρήγορου, βελτιστοποιημένου ως προς τη σύγκλιση αλγορίθμου διανυσματικών πεπερασμένων στοιχείων ανώτερης τάξης και εφαρμογή του σε προβλήματα μικροκυματικής διάδοσης και σκέδασης.
 • Ανάπτυξη αλγορίθμου πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου για την επίλυση προβλημάτων διάχυσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μεταλλικές διατάξεις.

Μάιος 1993 – Μάρτιος 1998 / Θέση: Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α. Π. Θ.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης, σκέδασης και ακτινοβολίας με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων ανώτερης τάξης..
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων αντίστροφης σκέδασης σε εφαρμογές μικροκυματικής τομογραφίας.

3.2 Διδακτορικές διατριβές
Συμμετέχω στην επίβλεψη τεσσάρων διδακτορικών διατριβών.

3.3  Ερευνητικά προγράμματα
Έχω συμμετάσχει στα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:
3.3.1 «Μελέτη της παραμόρφωσης του πεδίου ακτινοβολίας κεραίας που προκαλείται από την παρουσία ανομοιογενειών στον εγγύς στην κεραία χώρο», ερευνητικό – αναπτυξιακό έργο Ο.Τ.Ε. (20.000.000 Δρχ).
3.3.2 «Δημιουργία κέντρου δοκιμών και ερευνών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς», Υπουργείο Εργασίας – Ε.Κ.Τ., 1994.
3.3.3 «Ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών και εξειδικευμένου λογισμικού για την ηλεκτρομαγνητική ανάλυση πολύπλοκων βιοϊατρικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων», ΠΕΝΕΔ ‘94, (8.000.000 Δρχ).
3.3.4 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μελέτης των επιπτώσεων της Η/Μ ακινοβολίας στο έμβρυο του επίμυος και προσομοιωτική προσέγγιση σε ανθρώπινους και ζωικούς οργανισμούς», ΠΕΝΕΔ ‘99, (40.000.000 Δρχ).
3.3.5 «Μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης στην περιοχή της πόλης των Σερρών και μελέτη χωροθέτησης πάρκου κεραιών», Δήμος Σερρών, (40.300 €).
3.3.6 “BestFit and X-SPICE: Optimum Interconnect Modeling for Rapid SPICE-Based Transient Simulation of Large Distributed Networks”, Semiconductor Research Corporation, Univ. of Illinois (200.000 $).
3.3.7 “Modeling of propagation in on-chip interconnects via Finite Element techniques”, Semiconductor Research Corporation, Univ. of Illinois, 2001-2003, (150.000 $)
3.3.8 “Σχεδιασµός και ανάπτυξη καινοτόµων διατάξεων για µικροκυµατικές και οπτικές επικοινωνίες”, ΠΕΝΕ∆’ 2003, (132.790 €).
3.3.9 “Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μικροκυματικές συχνότητες: προσομοίωση, σχεδίαση, σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών”, ΠΕΝΕ∆’ 2003, (72.350 €).
3.3.10 “Ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών επίλυσης ευθέων και αντιστρόφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για τη σχεδίαση και τη μελέτη της Η/Μ συμβατότητας μικροκυματικών διατάξεων”, Αρχιμήδης Ι (51.585 €).
3.3.11 “Μετρήσεις – αξιολόγηση εκπομπής Η/Μ ELF και της πυκνότητας ισχύος πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων από 30ΜHz έως 3GHz των πάρκων κεραιών της Κρήτης”, Αρχιμήδης ΙΙ (86.200 €).
3.3.12 “Χαρτογράφηση ηλεκτρικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου και επίλυση του ανάστροφου προβλήματος του βιομαγνητισμού”, Πυθαγόρας II (90.000 €).
3.3.13 “Μετρήσεις πυκνότητας ισχύος ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και έντασης ακουστικού κύµατος”, Διαρκές ερευνητικό πρόγραμμα (εκτιμώμενα έσοδα 30.000 €).

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4.1 Οργάνωση Εργαστηρίου Μετρήσεων Πυκνότητας Ισχύος Η/Μ Ακτινοβολίας
Στα πλαίσια της συμμετοχής μου, ως μέλους Δ.Ε.Π., στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών του τμήματος, ανέλαβα την οργάνωση και συστηματοποίηση των διαδικασιών μετρήσεων πυκνότητας ισχύος Η/Μ ακτινοβολίας.

4.2 Διαλέξεις – Εισηγήσεις 
Έχω δώσει επτά διαλέξεις έπειτα από πρόσκληση, μεταξύ των οποίων και μια συμμετοχή στο panel session με αντικείμενο “edge elements” του διεθνούς συνεδρίου COMPUMAG ΧΙ Conference on the Computation of Electromagnetic Fields (Rio de Janeiro, Brazil 1997).

4.3 Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά, Certificate of Proficiency in English, Univ. of Cambridge, και επάρκεια διδασκαλίας.
 • Γερμανικά, Zentrale Mittelstufenprüfung, Göthe Institut.
 • Ρωσικά, Δίπλωμα Ρωσικής Γλώσσας του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου.
 • Γαλλικά.

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.1 Διδακτορική Διατριβή
«Ανάπτυξη και υλοποίηση διανυσματικών πεπερασμένων στοιχείων ανώτερης τάξης σε τρισδιάστατα προβλήματα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α. Π. Θ., Φεβρουάριος 1998, Επιβλέπων: Καθηγητής Θεόδωρος Δ. Τσιμπούκης.

Δημοσιεύσεις