Διδακτορική Διατριβή
«Ανάπτυξη και υλοποίηση διανυσματικών πεπερασμένων στοιχείων ανώτερης τάξης σε τρισδιάστατα προβλήματα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α. Π. Θ., Φεβρουάριος 1998, Επιβλέπων: Καθηγητής Θεόδωρος Δ. Τσιμπούκης.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

[a.1] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Vector Finite Element Analysis of Waveguide Discontinuities Involving Anisotropic Media,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 31, no. 3., pp. 1550-1553, 1995.
[a.2] N. A. Golias, T.V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Vector Complex Eigenmode Analysis of Microwave Cavities,” IEE Proceedings – Microwave, Antennas and Propagation, vol. 142, no. 6, pp. 457-461, 1995.
[a.3] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “A Systematic Approach to the Construction of Higher Order Vector Finite Elements for Three-Dimensional Electromagnetic Field Computation,” Int. Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 14, no. 4, pp. 49-53, 1995.
[a.4] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Multiparametric Vector Finite Elements: a Systematic Approach to the Construction of Three-Dimensional, Higher Order Tangential Vector Shape Functions,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 32, no. 3, pp. 1389-1392, 1996.
[a.5] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “The Mystery and Magic of Whitney Elements – An Insight in their Properties and Construction,” International Compumag Society Newsletter, pp. 6-13, vol. 3, no. 3, 1996 (invited paper).
[a.6] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Development and Implementation of Second and Third Order Vector Finite Elements in Various Three-Dimensional Electromagnetic Field Problems,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 33, no. 2, pp. 1812-1815, 1997.
[a.7] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “A Generalized Theory of Higher Order Vector Finite Elements and its Applications in 3-D Electromagnetic Scattering Problems,”Electromagnetics, vol. 18, no. 5, pp. 467-480, 1998.
[a.8] N. V. Kantartzis, T.V. Yioultsis and T.D. Tsiboukis, “Three Dimensional Generalized Analysis of Inclined-Slot Coupled T-Junctions with a Locally Conformed Pulsed Finite-Difference Time-Domain method,” Int. Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 17, no. 1/2/3, pp. 85-92, 1998.
[a.9] I. T. Rekanos, T.V. Yioultsis and T.D. Tsiboukis, “Non-destructive Testing of Layered Structures using Generalized Radial Basis Function Networks Trained by the Orthogonal Least Squares Learning Algorithm,” Int. Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 17, no. 1/2/3, pp. 382-388, 1998.
[a.10] T. V. Yioultsis, T. D. Tsiboukis and E. E. Kriezis, “A Generalized Nondiagonally Anisotropic Perfectly Matched Layer for Wide-angle Absorption in Finite Element Electromagnetic Scattering Analysis,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 34, no. 5, pp. 2732-2735, 1998.
[a.11] T. V. Yioultsis, Ν. V. Kantartzis, C. S. Antonopoulos and T. D. Tsiboukis, “A Fully Explicit Whitney Element – Time Domain Scheme with Higher Order Vector Finite Elements for Three – Dimensional High Frequency Problems,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 34, no. 5, pp. 3288-3291, 1998.
[a.12] T. V. Yioultsis, “Higher-Order Edge-Based Vector Finite Elements”, International Compumag Society Newsletter, vol. 5, no. 3, 1998 (invited paper).
[a.13] I. T. Rekanos, T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Inverse Scattering using the Finite-Element Method and a Nonlinear Optimization Technique,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 47, no. 3, pp.336-344, 1999.
[a.14] T. I. Kosmanis, T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Perfectly Matched Anisotropic Layer for the Numerical Analysis of Unbounded Eddy-Current Problems,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 35, no. 6, pp. 4452-4458, 1999.
[a.15] N. V. Kantartzis, T. V. Yioultsis, T. I. Kosmanis, and T. D. Tsiboukis, “Nondiagonally Anisotropic PML: A Generalized Unsplit Wide-Angle Absorber for the Treatment of the Near-Grazing Effect in FDTD Meshes,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 36, no. 4, pp. 907-911, 2000.
[a.16] T. V. Yioultsis, K. S. Charitou, C. S. Antonopoulos and T. D. Tsiboukis, “A Finite Difference Time Domain Scheme for Transient Eddy Current Problems,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 37, no. 5, pp. 3145-3149, 2001.
[a.17] N. V. Kantartzis, T. I. Kosmanis, T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “A Nonorthogonal Higher – Order Wavelet – Oriented FDTD Technique for 3-D Waveguide Structures on Generalized Curvilinear Grids,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 37, no. 5, pp. 3264-3268, 2001.
[a.18] T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Convergence-Optimized, Higher Order Vector Finite Elements for Microwave Simulations”, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 11, no. 10, pp. 419-421, 2001.
[a.19] T. V. Yioultsis, T. I. Kosmanis, E. P. Kosmidou, T. T.Zygiridis, N. V. Kantartzis, T. D. Xenos and T. D. Tsiboukis, “A Comparative Study of the Biological Effects of Various Mobile Phone and Wireless LAN Antennas,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 2, pp. 777-780, 2002.
[a.20] T. V. Yioultsis, K. S. Charitou and C. S. Antonopoulos, “The Finite Difference Time Domain Technique with Perfectly Matched Layers for Transient Nonlinear Eddy Current Problems,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 2, pp. 621-624, 2002.
[a.21] T. D. Xenos, T.V. Yioultsis, “An FDTD Method with Oblique Incidence for Ionospheric Wave Propagation Problems – Application to an HF One-Hop Radiolink Study,” IEEE Transactions on Magnetics, 2002, vol. 38, no. 2, pp. 677-680, 2002.
[a.22] T. V. Yioultsis, “Explicit Finite Difference Time-Domain Method with Perfectly Matched Layers for Transient Low-Frequency Eddy Current Analysis,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 38, no. 5, pp. 3439-3447, 2002.
[a.23]  T. T. Zygiridis, N. V. Kantartzis, T. V. Yioultsis, T. D. Tsiboukis, “Higher Order Approaches of FDTD and TVFE methods for the Accurate Analysis of Fractal Antenna Arrays”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 39, no. 3, pp. 1230-1233, 2003.
[a.24] I. T. Rekanos, T. V. Yioultsis, C. S. Hilas, “An Inverse Scattering Approach Based on the Differential E-Formulation”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 42,  no. 7, pp 1456-1461, 2004.
[a.25] G. K. Theofilogiannakos, T. V. Yioultsis, T.D. Xenos, “An Efficient Parabolic Equation – Finite Element Model for the Analysis of Wave Propagation in Highly Complex Indoor Communication Environments”, WSEAS Transactions on Communications, vol. 4,  no. 8, pp. 612-620, 2005
[a.26] I. T. Rekanos, T. V. Yioultsis, “Convergence Enhancement for the Vector Finite Modeling of Microwaves and Antennas via Differential Evolution”, International Journal of Electronics and Communications, vol. 60, no. 6, pp. 428-434, 2006.
[a.27] T. I. Kosmanis, T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Computational Analysis of Power Frequency Devices by a Novel Hybrid Quasi-static Finite Difference–Finite Element Technique,” Journal of Materials Processing Technology, In Press, available online 5 May 2006.
[a.28] A. G. Polimeridis, T. V. Yioultsis, and T. D. Tsiboukis, “An Efficient Pole Extraction Technique for the Computation of Green’s Functions in Stratified Media Using a Sine Transformation”, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 55, no. 1, 2007.
[a.29] A. G. Polimeridis, T. V. Yioultsis, and T. D. Tsiboukis, “Fast Numerical Computation of Green’s Functions for Unbounded Planar Stratified Media with a Finite-Difference Technique and Gaussian Spectral Rules,” IEEE Trans. Microw. Theory and Techniques, vol. 55, no. 1, 2007.
[a.30] T. I. Kosmanis, T. V. Yioultsis, I. T. Rekanos and T. D. Tsiboukis, “EMC Analysis of High-Speed On-Chip Interconnects via a Mixed Quasi-Static Finite Difference—FEM Technique”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 43, no. 4, pp. 1365-1368, April 2007.
[a.31] A. G. Polimeridis, T. V. Yioultsis, and T. D. Tsiboukis, “A Robust Method for the Computation of Green’s Functions in Stratified Media,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 55, no. 7, 2007.
[a.32] G. K. Theofilogiannakos, T. V. Yioultsis, T.D. Xenos, “An Efficient Hybrid Parabolic equation – Integral Equation Method for the Analysis of Wave Propagation in Highly Complex Indoor Communication Environments”, Wireless Personal Communications, Springer, (to appear).
[a.33] A. G. Polimeridis and T. V. Yioultsis, “On the Direct Evaluation of Weakly Singular Integrals in Galerkin Mixed Potential Integral Equation Formulations”,International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering(to appear).
[a.34] D. K. Karatzidis, T. V. Yioultsis and T. D. Tsiboukis, “Gradient-Based Adjoint Variable Optimization of Broadband Microstrip Antennas with Mixed Order Prism Macroelements”, International Journal of Electronics and Communications, (to appear).

ΚεφάλαιοΒιβλίου
[b.1] T. V. Yioultsis, “Three-Dimensional Edge-Based Vector Finite Elements”, Applied Computational Electromagnetics: State of the Art and Future Trends, pp. 157-163, N. K. Uzunoglou et al. ed. Springer, 2000.

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια
Έχω παρουσιάσει 33 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές.