Το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής (ΕΑΡ) ασχολείται με θεωρητικά και βασικά προβλήματα της έρευνας, αλγόριθμους και λειτουργικά συστήματα. Ενσωματώνει την έρευνα στον τομέα των ευφυών συστημάτων, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, τον αυτόματο έλεγχο και τη ρομποτική με σκοπό την ανάπτυξη νοήμονων  και αυτόνομων συστημάτων και τον έλεγχο της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων.

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΗΜΜΥ:

 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης
 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις ΙΙ
 • Συστήματα Μικροϋπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Σύνθεση Ενεργών και Παθητικών Κυκλωμάτων
 • Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων
 • Κλασικός Αυτόματος Έλεγχος
 • Ρομποτική
 • Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I
 • Ασαφή Συστήματα
 • Ειδικές Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών
 • Βιομηχανική Πληροφορική
 • Ευφυή Συστήματα Ρομπότ
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΗΜΜΥ, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διευθυντής:

Πετρίδης Βασίλειος, Καθηγητής

Τηλ:

+302310996331

Φαξ:

+302310996367

email:

petridis(at)eng.auth.gr

URL:

http://skiron.control.ee.auth.gr/

Διδακτικό προσωπικό:

Χασάπης Γεώργιος, Καθηγητής

Δουλγέρη Ζωή, Καθηγήτρια

Θεοχάρης Ιωάννης, Καθηγητής

Πέτρου Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ροβιθάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος, Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό