Το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής (ΕΑΡ) ασχολείται με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της ρομποτικής, των ευφυών συστημάτων, της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και του αυτόματου ελέγχου σύνθετων και αβέβαιων συστημάτων.

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΗΜΜΥ:

 • Ηλεκτρικές Μετρήσεις
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου I
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου II
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου III
 • Ρομποτική
 • Ευφυή Συστήματα Ρομπότ
 • Ασαφή Συστήματα
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙΙ
 • Σύνθεση Ενεργών και Παθητικών Κυκλωμάτων
 • Τεχνικές Βελτιστοποίησης
 • Μοντελοποίηση & Προσομοίωση Συστημάτων

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΗΜΜΥ, Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διευθυντής:

Ροβιθάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Τηλ:

+30 2310 995820

email:

rovithak(at)ece.auth.gr

URL:

http://arl.ee.auth.gr/

Διδακτικό προσωπικό:

Δουλγέρη Ζωή, Καθηγήτρια

Θεοχάρης Ιωάννης, Καθηγητής

Ροβιθάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ:

Πέτρου Λουκάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Χασάπης Γεώργιος, Καθηγητής

Ειδικό εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό:

Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνος