Η μονάδα Ηλεκτρακουστικής, που είναι μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ιδρύθηκε το 1976 από τον καθηγητή Παπανικολάου Γεώργιο με πρώτες δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτροακουστικής, της ακουστικής χώρων και της ηχοπροστασίας. Το 1985 η μονάδα επαναδιαρθρώθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα στην πλήρη του μορφή, καλύπτει τον χώρο της Ηλεκτρακουστικής και των Τηλεοπτικών Συστημάτων, καθώς και όλα τα συναφή επιστημονικά πεδία που άπτονται των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας.

Σήμερα, η μονάδα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες τριών τμημάτων του ΑΠΘ (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ). Παράλληλα, υποστηρίζει διδακτικά και δυο διατμηματικά ΠΜΣ «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης /ξένης γλώσσας», «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού».

Από το 2002 ο κ. Παπανικολαου είναι υπεύθυνος της Γ’ κατεύθυνσης του Διατμηματικού -Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο: Τεχνολογίες του Ήχου και της εικόνας στην Εκπαίδευση και την Παραγωγή.

Τα τελευταία χρόνια, η Μονάδα έχει συνεργαστεί με διαφόρους φορείς παρέχοντας υπηρεσίες όπως καταγραφή και επεξεργασία ηχητικών σημάτων, μετρήσεις εκπομπής θορύβου (βιομηχανίες, αεροδρόμια κ.α), αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων ώστε να προκύψουν χρήσιμες – δύσκολα αναγνωρίσιμες πληροφορίες (μαύρα κουτιά αεροπορικών δυστυχημάτων) αλλά και βελτιώνοντας παλιές εγγραφές και συμβάλλοντας στη διάσωση αρχειακού υλικού, μελέτες για την αντιμετώπιση του θορύβου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, Ηλεκτρακουστικές και ακουστικές μελέτες. Επίσης έχει παράσχει τεχνογνωσία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις νέες τεχνολογίες στο ήχο και στην εικόνα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εφαρμογές καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής σημάτων ήχου και εικόνας με στόχο την διασφάλιση ποιότητας οπτικοακουστικών έργων και τη διαμόρφωση προϊόντων όπως CD (μουσικά και πολυμεσικά), ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και DVD-Video χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Διδακτικό αντικείμενο:

Σήμερα, το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες τριών τμημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ). Παράλληλα εξυπηρετεί ανάγκες στο πλαίσιο λειτουργίας των διατμηματικών ΠΜΣ “Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα “, “Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού”. Ακόμη, το εργαστήριο μετείχε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ Ι με αντικείμενο την Εκπαίδευση από Απόσταση, την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, την δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Από το 2002 ο κ. Παπανικολαου είναι υπεύθυνος της Γ’ κατεύθυνσης του Διατμηματικού -Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο: Τεχνολογίες του Ήχου και της εικόνας στην Εκπαίδευση και την Παραγωγή.

Τέλος συμμετέχει σε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος IST σε συνεργασία με τον ανοιχτό πανεπιστήμιο Βρυξελλών Europace 2000 και το forum ευρωπαϊκών πανεπιστημίων Coibra που έχει αντικείμενο τη θέσπιση πλαίσιου λειτουργίας ανοιχτού πανεπιστήμιου για τη συνεχή και διά βίου εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Ερευνητικό αντικείμενο:

Η Μονάδα Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ συμβάλει, μέσα από το πολύπλευρο έργο του, στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα του ήχου και της εικόνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστηριοποίηση αυτή της Μονάδας γίνεται μέσα από την τέλεση του εκπαιδευτικού του έργου (διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίες κατάρτισης σε διαφόρους τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς), μέσα από την παρουσία του σε διεθνή συνέδρια και τη δημοσίευση σχετικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς φορείς και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών (μελέτες, συστήματα, εφαρμογές) προς τρίτους.

Τα τελευταία χρόνια, η Μονάδα Ηλεκτρακουστικής έχει συνεργαστεί με διαφόρους φορείς παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα όπως Ηλεκτρακουστικές και ακουστικές μελέτες, μετρήσεις για χώρους όπως θέατρα, συνεδριακά κέντρα και στάδια, αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων, βελτιώνοντας παλιές εγγραφές και συμβάλλοντας στη διάσωση αρχειακού υλικού, μετρήσεις εκπομπής θορύβου (βιομηχανίες, αεροδρόμια κ.ά), μελέτες για την αντιμετώπιση του θορύβου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επίσης έχει παράσχει τεχνογνωσία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις νέες τεχνολογίες στο ήχο και στην εικόνα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εφαρμογές καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής σημάτων ήχου και εικόνας με στόχο την διασφάλιση ποιότητας οπτικοακουστικών έργων και τη διαμόρφωση προϊόντων όπως CD (μουσικά και πολυμεσικά), ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και DVD-Video χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο των παραπάνω καθώς και άλλων ερευνητικών έργων, το εργαστήριο έχει μακροχρόνια συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τηλεοπτικά κανάλια όπως η ΕΡΤ3, ευρωπαϊκά και ξένα πανεπιστήμια, όπως το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας, Βιομηχανίες, όπως η Kleemann Hellas και η ΗΒ Body, ο Δήμος Λιτοχώρου. Έχει συμβάλλει στη δημιουργία του Ολυμπιακού Σταδίου, και πολλών ιδιωτικών θεάτρων. Επίσης έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτών και μεμονωμένα άτομα.

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Κτίριο Γ’ Υπόγειο Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων Θεσσαλονίκη 54124.

Διευθυντής:

Παπανικολάου Γεώργιος, Καθηγητής

Τηλ:

+302310995089

email:

avlab-info(at)auth.gr

URL:

http://avlab.ee.auth.gr/

Διδακτικό προσωπικό:

Χατζηλεοντιάδης Λεόντιος, Καθηγητής

Παστιάδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής