Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγής υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων, των μετρήσεων σε υψηλές τάσεις, ισχυρά ρεύματα, των διηλεκτρικών μετρήσεων, της συμπεριφοράς αερίων, υγρών, στερεών διηλεκτρικών καθώς και υψηλού κενού και της αντικεραυνικής προστασίας.

Το διδακτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Υψηλές Τάσεις,  Παραγωγή και μετρήσεις εναλλασσομένων και συνεχών υψηλών τάσεων, κρουστικών υψηλών τάσεων, ισχυρών ρευμάτων. Διηλεκτρικές μετρήσεις. Ανίχνευση μερικών εκκενώσεων. Προστασία και μονώσεις γραμμών μεταφοράς. Τεχνολογία και δοκιμές διακοπτών ισχύος. HVDC Συστήματα μεταφοράς. Ηλεκτροστατικές εφαρμογές και κίνδυνοι. Μηχανισμοί του κεραυνού, Θεωρία αντικεραυνικής προστασίας. Κανονισμοί ΣΑΠ. Προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Γενικοί κανονισμοί γειώσεων. Εισαγωγή στην ηλεκτρική διάσπαση, Κινητική θεωρία των αερίων, Ιονισμός και απιονισμός, Διάσπαση στα αέρια, Συμπεριφορά των αερίων ως μονωτικών, Διάσπαση στο υψηλό κενό, Διάσπαση στα στερεά, Διάσπαση στα υγρά.

Το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 • Μηχανισμός διάσπασης του ατμοσφαιρικού αέρα, επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
 • Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτικών υλικών στον αέρα, επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
 • Επίδραση μονωτικών επικαλύψεων στη διηλεκτρική αντοχή ανομοιογενών διακένων ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Επίδραση μονωτικών επιστρώσεων στην επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτικών υλικών στον αέρα.
 • Αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής ανομοιογενών διακένων μέσω ειδικών μεθόδων (gap compaction).
 • Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και διατάξεων.
 • Προστασία έναντι υπερτάσεων σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, προσομοίωση μεταβατικών καταστάσεων.
 • Υπολογισμός και συντονισμός μονώσεων υψηλής τάσης.
 • Αριθμητικοί υπολογισμοί και προσομοίωση ηλεκτροστατικών πεδίων.
 • Διατάξεις και συστήματα μέτρησης υψηλών τάσεων.
 • Συνέπειες εναέριων γραμμών μεταφοράς στη δημόσια υγεία.

Διεύθυνση:

Οδός Εγνατίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, ΤΗΜΜΥ, Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, 54124, Θεσσαλονίκη

Διευθυντής:

Μικρόπουλος Παντελεήμων, Καθηγητής

Τηλ:

+302310995860

Φαξ:

+302310996389

email:

pnm@eng.auth.gr

Διδακτικό προσωπικό:

Μικρόπουλος Παντελεήμων, Καθηγητής
Τσοβίλης Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής