Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών αποτελείται από  τη μονάδα “Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού” (Intelligent Systems and Software Engineering Labgroup ) με υπεύθυνο τον Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και τη μονάδα “Κατανόησης Πολυμέσων” (Multimedia Understanding Group) με υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Ντελόπουλο.

Το διδακτικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

 • Βασεις Δεδομένων
 • Δομές Δεδομένων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • Συστήματα Πολυμέσων
 • Θεωρία Υπολογισμών & Αλγορίθμων
 • Ανάλυση και Σχεδιασμό Αλγορίθμων
 • Αναγνώριση Προτύπων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Προγραμματιστικές Τεχνικές

Mεταπτυχιακά Μαθήματα:

 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης
 • Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων και Εξόρυξης Γνώσης

 Eρευνητικό αντικείμενο:

Η μονάδα “Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού” δραστηριοποιείται ερευνητικά στις εξής περιοχές:

 • Βάσεις Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης
 • Αυτόνομοι Πράκτορες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Βιοπληροφορική
 • Περιβαλλοντική Πληροφορική
 • Σημασιολογικός Ιστός
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Ιστότοποι Κοινωνικού Περιεχομένου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 • Χρηματιστήριο Ενέργειας

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στο site της μονάδας:

http://issel.ee.auth.gr/doku.php/gr/research

Η μονάδα “Κατανόησης Πολυμέσων” δραστηριοποιείται ερευνητικά στις εξής περιοχές:

 • Σημασιολογική Ανάλυση Πολυμέσων
 • Υπολογιστική Γεωμετρία
 • Μη λεκτική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στο site της μονάδας:

http://mug.ee.auth.gr/index.php/researchtopics

 

Διεύθυνση:

Κτίριο Γ, 3ος Οροφος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστιμιούπολη GR-54006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

Διευθυντής:

Ντελόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ:

+30 2310996272   

 email:

antelopo(at)ece.auth.gr

 

URL:

Information Processing Laboratory (IPL)

 

Διδακτικό προσωπικό:

Ντελόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Συμεωνίδης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής