Η μονάδα δραστηριοποιείται στις Οπτικές Επικοινωνίες και κυρίως στους τομείς των Ολοκληρωμένων Οπτικών/Φωτονικών Εξαρτημάτων και Κυκλωμάτων, της Πλασμονικής Τεχνολογίας, των Φωτονικών Κρυστάλλων & Ινών Φωτονικού Κρυστάλλου και των Υγρών Κρυστάλλων. Στη μονάδα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών ανήκει η Ομάδα Φωτονικής.

Διδακτικό αντικείμενο:

Το διδακτικό αντικείμενο περιλαμβάνει τις Οπτικές Επικοινωνίες, τη Φωτονική Τεχνολογία και την Οπτική.

Το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Οπτικούς κυματοδηγούς, με έμφαση σε ειδικούς τύπους οπτικών ινών (PCF, MOF, κλπ), ολοκληρωμένους οπτικούς κυματοδηγούς και πλασμονικούς κυματοδηγούς.

Νανοφωτονική με έμφαση στην πλασμονική τεχνολογία.

Οπτικά διακοπτικά στοιχεία και οπτικές διασυνδέσεις.

Φωτονικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα τεχνολογίας Πυριτίου.

Υγροί Κρύσταλλοι και Φωτονικού Κρύσταλλοι.

Φράγματα Παράθλασης και Χωρικοί Διαμορφωτές Φωτός (SLM)

Υπολογιστικές Μέθοδους στην περιοχή της Φωτονικής και τεχνικές του Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού

Κλασική Οπτική και Οπτική Ολογραφία

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Οπτικών Τηλεπικοινωνιών, Κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Εγνατία, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54 124, Ελλάδα.

Διευθυντής:

Κριεζής Εμμανουήλ, Καθηγητής

Τηλ:

+302310996362

+302310995920

Φαξ:

+302310996312

email:

mkriezis(at)auth.gr

traianos(at)auth.gr

URL:

http://photonics.ee.auth.gr/

Διδακτικό προσωπικό:

Κριεζής Εμμανουήλ, Καθηγητής

Γιούλτσης Τραϊανός, Αναπληρωτής Καθηγητής