Δραστηριοποιείται στις περιοχές των ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών, στις τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων της πληροφορίας, στις μεθόδους δρομολόγησης της πληροφορίας, σε κωδικοποιήσεις, στο χαρακτηρισμό των καναλιών και γενικώς στη διερεύνηση μεθόδων βελτίωσης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος.

Διεύθυνση:

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή, ΤΗΜΜΥ, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Διευθυντής:

Καραγιαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Τηλ:

+302310994178

Φαξ:

302310996312

email:

geokarag@ece.auth.gr

Διδακτικό προσωπικό:

Γεωργιάδης Λεωνίδας, Καθηγητής

Καραγιαννίδης Γεώργιος, Καθηγητής

Παυλίδου Νιόβη-Φωτεινή, Καθηγήτρια

Δημάκης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής