Μαυρίδου Ευδοξία
(Γραμματέας Τμήματος)

Χρυσή Μπιλιάκη
(Φοιτητικά)

          Τηλ. 2310 99.6391

Ιωάννα Κουρέτα

Τηλ. 2310 99.6392

Τηλ. 2310 99.4378

email: info(at)ee.auth.gr