Μαυρίδου Ευδοξία
(Προϊστάμενη Γραμματείας Τμήματος)
Τηλ. 2310 99.6395 

Ράντζα Ιωάννα 

(Φοιτητικά)

          Τηλ. 2310 99.6391

Κουρέτα Ιωάννα 
(Διοικητικά)

Τηλ. 2310 99.6392

 

Καστρινάκη Αικατερίνη 
(Συγγράμματα, υπ. Διδάκτορες κλπ.)
Τηλ. 2310 99.4378 

 

email: info(at)ece.auth.gr

Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται φοιτητές τις ώρες 12.00-13.30.