Ανακοινώσεις για το συνέδριο Audio Mostly 2015 που διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. ((http://audiomostly.com)

Διάρκεια Συνεδρίου 7-9 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Από την Γραμματεία του Τμήματος