ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Π.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος