Υπουργική Απόφαση  ΦΕΚ 3255/Β/15-9-2017

 

Τροποποίηση ΥΑ

 

ΦΕΚ 5364/Β/19-11-2021 

 

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Προκήρυξη

 

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Προκήρυξη

 

Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Προκήρυξη