Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΕΕ

Από την Γραμματεία του Τμήματος