Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές,

Εκ μέρους όλων των καθηγητών και του προσωπικού, σας καλωσορίζω στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σας συγχαίρω θερμά για την επιτυχία σας.

Ένας από τους κύριους στόχους του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η προετοιμασία άρτια καταρτισμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που θα είναι ικανοί να στελεχώνουν ποικίλους παραγωγικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς φορείς.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ενιαίο πενταετή τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε μετά την εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες, αρχές και γνώσεις της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών μέσα από ένα αρχικό πυρήνα μαθημάτων, να προσφέρονται πιο εξειδικευμένες, σύγχρονες γνώσεις μέσα από τα μαθήματα των ειδικών κατευθύνσεων σπουδών.  Οι τρεις κύκλοι σπουδών εξειδίκευσης, της ηλεκτρικής ενέργειας, της ηλεκτρονικής και υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών ξεκινούν μετά τα έξι πρώτα εξάμηνα του βασικού κύκλου σπουδών.  Στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Τα χρόνια της φοίτησης σας θα είναι μία από τις πιο δημιουργικές και ευχάριστες περιόδους της ζωής σας, δεδομένου ότι τότε θα αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κοινωνικοποίηση και εμπειρία, πολύτιμα εφόδια για τη μετέπειτα ζωή σας.

Το ξεκίνημα της φοιτητικής σας ζωής συμπίπτει με την  περίοδο της πανδημίας που ορίζει νέα δεδομένα μάθησης, με κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας που δημιουργούν περιορισμούς στην αναντικατάστατη εκπαιδευτικά διάδραση της φυσικής παρουσίας. 

Το Πανεπιστήμιό μας έχει έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες υποδομές τηλεκπαίδευσης, αλλά και προφυλάξεις, τις οποίες και συνεχώς επικαιροποιεί, ανταποκρινόμενο στις σοβαρές και πρωτόγνωρες προκλήσεις της πανδημίας.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, έχει δημιουργηθεί στον ιστοχώρο του Τμήματός μας ιδιαίτερη ιστοσελίδα για «Ενημέρωση Πρωτοετών Φοιτητών» όπου θα υπάρχει ανανέωση των ανακοινώσεων για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στο Τμήμα, για το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου.  Σας παρακαλώ να επισκέπτεστε συχνά αυτή την ιστοσελίδα γιατί θα είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μαζί σας μέχρι την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Εύχομαι σε όλους μια καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αναστάσιος Μπακιρτζής.