Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρία της με αριθμό 7/19-11-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 04/12/2020, ηλεκτρονικά (info@ee.auth.gr) ή ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας (Γραμματεία Τμήματος ΗΜΜΥ, Ισόγειο Κτιρίου Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής ΤΚ. 54124 Θεσσαλονίκη).

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Αίτηση

β) Τίτλους Σπουδών

γ) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας

δ) Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

ε) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)

στ) Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές

ζ) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

η) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

 

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

 

Περιοχές Διδακτορικών Θεμάτων:

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  1. Προσωποποιημένη Τρισδιάστατη Εικονική Αναπαράσταση Ανθρώπων Βασισμένη σε Αραιές Όψεις. Α. Ντελόπουλος
  1. Ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής σε κυβερνοφυσικά συστήματα και αποδοτική υλοποίηση τους σε FPGAs – Development of innovative models for the Human-Machine interaction in Cyber Physical Systems (CPS) and efficiency implementation on FPGAs. Γ. Παπαευσταθίου
  1. Υλοποίηση αλγοριθμών CNN και DNN σε FPGA για επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Γ. Παπαευσταθίου

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  1. Ολοκληρωμένα νανοφωτονικά στοιχεία που αξιοποιούν δισδιάστατα (2Δ) υλικά για εφαρμογές μεταγωγής και πηγών φωτός. Εμμ. Κριεζής
  1. Μελέτη προβλημάτων ασύρματης διάδοσης και σκέδασης από στερεά σώματα με χρήση υπολογιστικών τεχνικών. Θ. Ξένος

 

Προϋποθέσεις, όροι, προθεσμίες, υποχρεώσεις Υ.Δ. κ.λπ. αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, Τηλ. 2310-994378 & 2310-996392, FAX 2310-996292).