Ανακοινώνονται συνημμένα τα μαθήματα και η ύλη για τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα ΗΜΜΥ υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος (info@ee.auth.gr).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι ο/η υποψήφιος/-α έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου (π.χ. διπλωματική, πρακτική) και στην οποία αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμετέχει στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη ορκωμοσία του Τμήματος προέλευσης, προσκομίζοντας στη συνέχεια άμεσα έγγραφο πτυχιακού τίτλου στη Γραμματεία του ΤΗΜΜΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., συνεδρία 7/19-11-2020 και  σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του COVID-19, αναβάλλεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων που επρόκειτο να  διενεργηθούν στις 2,4 και 7 Δεκεμβρίου 2020.

Στις αρχές του επόμενου έτους το Τμήμα μας θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση για τη διεξαγωγή τους.

 

                                       Από την Γραμματεία του Τμήματος

                                                              25-11-2020