ΜΗΤΡΩΟ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΜΜΥ

Ημερομηνία σύστασης μητρώου: 28-2-2023

Ημερομηνία λήξης ισχύος μητρώου: 27-2-2026

Τελευταία τροποποίηση : Σ 20/15-6-2023

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος