Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις του μαθήματος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 7/2/2014 στις 5:00μμ και όχι στις 9:00μμ όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος