Συνημμένα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές Αθλητών στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Τμήματος από 24/1/2014 έως 3/2/2014 και ώρες 12:00-13:30.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Οδηγίες εγγραφών επιτυχόντων Αθλητών 2013-14