Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ανταποδοτικές υποτροφίες αλλοδαπών-αλλογενών. Η κατάθεση των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 στη Γραμματεια της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής.
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α΄ & Β΄ ΚΥΚΛΟΥ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ 2014

Από τη Γραμματεία του Τμήματος