Συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση του Ιδρύματος Στρατηγού Μιχαήλ Αρναούτη σχετικά με την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος